Gemensamt för alla anordnare av personlig assistans, är att en del av assistansersättningen går till att "finansiera administrationen". Många assistansanordnare talar inte öppet om hur stor deras administrationsavgift är. Somliga dribblar bort 70 kronor utan att säga det. Så jobbar inte vi! Vi är helt öppna både med vår administrationsavgift och vad du får för den! Här listar vi i rubriker vad som ingår i vår fasta och låga administrationsavgift, som vi kallar för 20-kronan.
En assistansberättigad och en assistent väntar på tåget.

Låg och fast administrationskostnad

Vi är tydliga med vår administrationsavgift – 20 kronor per assistanstimma, samma för alla. Om du räknar på det kommer du snart se att andra företag i vår bransch tar 60-70 kronor per assistanstimme. Vilken skillnad! Vi är dessutom transparenta, varje krona redovisas.

Inget vinstintresse

GIL har inget ekonomiskt vinstintresse. Där skiljer vi oss från mängden. De flesta tar en bit av schablonbeloppet man får för personlig assistans för att stoppa in i bolaget och garantera sin egen vinst. Hos oss går alla pengar direkt till den personliga assistansen – till löner, omkostnader och administration.

Din coach, ett GIL-stöd

Varje arbetsgrupp runt en assistansberättigad har ett eget GIL-stöd i ryggen. GIL-stödet är en slags coach som ger råd och stöd för både arbetsledare och assistenter.  GIL-stöden har stor erfarenhet av många av de frågor som kan dyka upp i samband med personlig assistans.

Rikt utbud av utbildningar

GIL utmärker sig gentemot andra genom att vi anordnar en rad olika utbildningar med interna och externa kursledare och föreläsare. Utbildningarna riktar sig till både personliga assistenter och arbetsledare. Några av de utbildningar för personliga assistenter, som ingår i den fasta och låga administrationsavgiften är Assistentutbildning I & II, Ergonomi teori samt Ergonomi förflyttning .

Vi erbjuder flera utbildningar som kan betalas med omkostnadsmedel, exempelvis Första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR), Massage samt Brandutbildning. Andra utbildningar utformas och ges på efterfrågan eller utifrån vad som är aktuellt i nuet. Assistenterna får betalt under de flesta utbildningarna.

Som arbetsledare i GIL går du en tredagars introduktionsutbildning som ger dig de viktigaste kunskaperna och verktygen du behöver för att kunna genomföra åtagandet som arbetsledare på ett bra sätt. Vi tar bland annat upp Independent Living-ideologin, arbetsmiljö, arbetsrätt, assistansekonomi och arbetsledarskap. Vi har också utbildningar för hur du håller utvecklingssamtal, ekonomi, schemaläggning, stärkande ledarskap och annat som kan underlätta det som vid en första anblick kan se svårt och krångligt ut.

Juridisk hjälp utan kostnad

Du får juridisk hjälp vid kniviga ansökningar, tuffa omprövningar och dryga överklaganden samt andra frågor som hör assistansen och lagen till. Vi följer med dig till rätten när det behövs. Vi har även föreläsningar med olika teman inom juridik för att du ska kunna känna dig mer hemtam med juridiska termer, myndighetsspråk och olika juridiska processer.

Ekonomi med full insyn

Du får varje månad tydliga rapporter över din assistansekonomi. Där kan du se hur många av dina beviljade timmar du förbrukat, hur många som är kvar, vem som arbetat och i vilken omfattning, hur mycket pengar du har kvar på omkostnadskontot och hur du ligger till i förhållande till perioden.

Våra ekonomiassistenter ser till att du får ersättning för de kvitton du redovisat. De hjälper också till om du behöver förskott och kan svara på de flesta av dina frågor rörande assistansekonomin.

Digitala hjälpmedel

I GIL har vi flera digitala hjälpmedel som underlättar för både arbetsledare och personliga assistenter. Vi har exempelvis vårt egna tidrapporteringsprogram Knapptid. I Knapptid tidrapporterar och godkänner du månatligen den tid du arbetar och där godkänner också arbetsledaren alla assistenternas tidrapporter. Vi har också ett schemaläggningsprogram för att du ska kunna skapa ett fungerande schema utifrån alla parametrar: dina behov, ditt beslut, dina assistenter, deras tjänstgöringsgrader samt arbetstidslagstiftningen. Utöver detta har GIL tagit fram ett budget-program, som hjälper dig att planera assistansekonomin, kanske för att kunna avgöra vilket löneutrymme som finns, för att se hur en resa med assistans kan finansieras eller för att kunna planera i vilken omfattning det finns utrymme till extra fikabröd, julfest eller bonusar.

Handbok online

Vi har en fullmatad och utförlig arbetsledarhandbok som du når smidigt på datorn eller vi en app på din telefon. Arbetsledarhandboken svarar på många frågor för dig som ”kan själv”, som vill fräscha upp dina kunskaper eller läsa på om något särskilt. Här finns en massa blanketter som du kan fylla i direkt i datorn, lathundar, guider och steg-för-steg-anvisningar. Passar för dig som administrerar mitt i natten när GIL-stödjarna gått för dagen!

Nätverk

GIL vill medverka till upprättande eller stöd för nätverkande i olika frågor, om du har en idé om ett nätverk som saknas och som du vill vara en del av så kan den bli verklighet. Exempel på nätverk i verksamheten idag är NÄSTAN (Nätverket för ställföreträdande arbetsledare, anhöriga) samt Flytta-hemifrån-nätverket. Det kan vara gôtt att möta andra med samma frågeställningar och i liknande situation.

Löneadministration

GIL har ett digitalt tidrapporteringssystem som förenklar tidrapporteringen. Alla personliga assistenter fyller i sina arbetade timmar i programmet, som både kan räkna och summera. Arbetsledaren godkänner och attesterar sen alltsammans innan timrapporten hamnar hos löneadministratörerna. Vi ser också till att alla löner betalas ut på rätt dag. Dessutom betalar vi försäkringar och sätter av pengar till pension för alla personliga assistenterna.

Löneadministratörerna skriver också ut arbetsgivarintyg, HR-ansvariga tar hand om personalfrågor och rehabilitering samt andra ärenden som rör de personliga assistenterna.

Personalansvarig

Vi har en personalavdelning som backar upp om det går fel, när frågorna blivit stora, eller är på väg att bli. Men oftast möter du dem i förebyggande syfte; på personalmöten eller utbildningar. Vi har företagshälsovård som man kan vända sig till vid ohälsa som beror på arbetssituationen. Vi erbjuder också regelbundna läkarundersökningar för dem som arbetar natt.

Rekrytering

Som arbetsledare i GIL så rekryterar du och anställer den du vill ha som assistent. Du kan naturligtvis bolla annonsering och andra frågor med våra rekryteringsansvariga och ditt GIL-stöd när du behöver. De har pärmar med aktuella intresseanmälningar från arbetssökande och kan sammankoppla dig med personer de tror kan passa som assistent hos dig. Om du vill är vi med vid intervjuer. Via vår hemsida får du tillgång till rekryteringstjänsten ReachMee som också är kopplad till arbetsförmedlingen. Ibland arrangerar vi rekryteringsdagar på våra olika kontor, speedrekryteringarna brukar vara välbesökta och populära. Vi delar gärna med oss av tips och trix kring annonsering och anställningsintervjuer.

Vi jobbar aktivt med att ta tillvara på resurser och matchar ofta assistenter som slutar på grund av exempelvis arbetsbrist i andra befintliga uppdrag.

Vi är alltid tillgängliga

Det går alltid, dygnet runt, att få tag på någon ansvarig på GIL genom jourtelefonen. Förresten så verksamhetsledaren ingen bossig person i skinnfåtölj som du bara kan skymta, utan en i allra högsta grad tillgänglig person du kan boka ett möte med, snacka med i korridoren eller sitta jämte på spelkvällen.

Vårt socialpolitiska engagemang får du på köpet

GIL engagerar sig socialpolitiskt och normkritiskt på många plan för att förändra och förbättra livet för personer med funktionsnedsättning. Men vårt engagemang är större än så. Vi verkar inte bara för GIL:s medlemmar. Vi strävar efter ett samhälle som är bra för alla. Vi vill förändra världen och nå ett jämlikt samhälle med full delaktighet för alla med funktionsnedsättning.

Annan service, som inte ingår i 20-kronan

Vad gör man om det kniper? GIL är en av få assistansanordnare som har en vikariepool som du kan anlita vid plötsliga behov av vikarie. Den absoluta majoriteten av alla gånger som någon ringer till poolen så lyckas vi finna en assistent som löser situationen. Poolen har fullservice i Göteborgsområdet men tar ut en avgift för administrationen som bekostas av dina omkostnadsmedel. För de assistansberättigade som bor utanför Göteborg finns ofta välfungerande nätverk arbetsledare emellan som täcker behovet av vikarier.

Hälsa är viktigt i många aspekter. Alla personliga assistenter i GIL erbjuds friskvårdsbidrag, det kan exempelvis användas för massage, simning eller bekosta del av träningskort.