Marschen

Marschen för tillgänglighet är en organisation som 2003-2012 syftat till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Otillgänglighet är diskriminering

Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktionsnedsättning utestängs från samhället. Under 10 år har GIL arrangerat Marschen för tillgänglighet i Göteborg. Marschen var en nationell aktion som genomfördes samtidigt i 25 orter i landet med enda syfte att få en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Marschen för tillgänglighet genomfördes för sista gången lördagen den 26 maj 2012. Några dagar senare kom beskedet från Arbetsmarknadsutskottet att ett beslut tagits om att överlåta åt regering och riksdag att skyndsamt formulera ett lagförslag utifrån grunden att otillgänglighet är diskriminering.

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Lagen är långt ifrån allt man kan önska sig, den innehåller många undantag som gör att flertalet restauranger och butiker inte behöver göra något åt sina enkelt avhjälpta hinder.

Den nya lagen gäller inte

  • vid tillhandahållande av bostäder
  • för företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster (däremot omfattas till exempel vårdföretag med färre än tio anställda, se stycket nedan.)
  • om det vid handel med varor och tjänster krävs åtgärder utöver de krav som finns i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket
  • när en person på eget initiativ gör en förfrågan om arbete.

Således finns det mycket kvar att göra på tillgänglighetsfronten och GIL arbetar ännu för full delaktighet.

Så här såg det ut på marschen den 26 maj 2012

Tack alla ni som över åren ställt upp och markerat vad som behövs i vårt samhälle!

Relaterade poster

Sten is a bully ger ringar på vattnet

Nyhet

Torsdagen den 25 november hade GIL besök av Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Mötet var ett resultat av aktionen "Sten is a bully" som GIL genomförde under september. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad!

Läs mer

Vad duktig du är

Kampanj

Hur svårt kan det vara att köpa en paket mjölk om du har en funktionsnedsättning? I spelet ”VAD DUKTIG DU ÄR!” får du som spelar själv uppleva frustrationen det innebär med höga trösklar, trånga passager, fördomsfulla medmänniskor, indragen assistans och att hela tiden motarbetas av politiska beslut. Spelet är det senaste i en lång rad aktivistiska projekt från GIL och släpps våren 2017.

Läs mer

CP-ölen är tillbaka!

Nyhet

Kommer ni ihåg CP-ölen? Ölet som såg dagens ljus 2013 och var motor i en av våra kampanjer med syfte att uppmärksamma otillgängliga krogmiljöer och fördomsfullt bemötande? I alla fall så blev ölet en stor succé. Kampanjen belönades med en rad kreativa priser, utsågs till mest minnesvärda kampanj under Almedalsveckan och plockades upp av nyhetsredaktioner världen över, bland annat Fox News, och BBC. Som om det inte vore nog visade sig ölet vara ett riktigt bra hantverksöl också, skapad av en av Sveriges mest omtalade bryggare: Olle Andersson.

Läs mer

Ett liv som har värde

Blogg

Att vara jämlik. Att varje liv har ett värde. Att min dotter räknas precis som vilket barn som helst. Barnkonventionen som Sverige lovat att följa. Det känns oerhört främmande just nu. Kan inte påstå att när jag staplar upp min älskade dotters liv i beståndsdelar och minuter, att hon känns speciellt jämlik grannens 5,5-åriga barn. Inte heller känns det som att hennes liv har något annat värde än att tvätta sig, gå på toaletten och om jag har tur, få rätt att äta på sitt unika sätt, genom en knapp på magen.

Läs mer