Marschen

Marschen för tillgänglighet är en organisation som 2003-2012 syftat till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Otillgänglighet är diskriminering

Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktionsnedsättning utestängs från samhället. Under 10 år har GIL arrangerat Marschen för tillgänglighet i Göteborg. Marschen var en nationell aktion som genomfördes samtidigt i 25 orter i landet med enda syfte att få en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Marschen för tillgänglighet genomfördes för sista gången lördagen den 26 maj 2012. Några dagar senare kom beskedet från Arbetsmarknadsutskottet att ett beslut tagits om att överlåta åt regering och riksdag att skyndsamt formulera ett lagförslag utifrån grunden att otillgänglighet är diskriminering.

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Lagen är långt ifrån allt man kan önska sig, den innehåller många undantag som gör att flertalet restauranger och butiker inte behöver göra något åt sina enkelt avhjälpta hinder.

Den nya lagen gäller inte

  • vid tillhandahållande av bostäder
  • för företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster (däremot omfattas till exempel vårdföretag med färre än tio anställda, se stycket nedan.)
  • om det vid handel med varor och tjänster krävs åtgärder utöver de krav som finns i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket
  • när en person på eget initiativ gör en förfrågan om arbete.

Således finns det mycket kvar att göra på tillgänglighetsfronten och GIL arbetar ännu för full delaktighet.

Så här såg det ut på marschen den 26 maj 2012

Tack alla ni som över åren ställt upp och markerat vad som behövs i vårt samhälle!

Relaterade poster

Anders Westgerd krönika : Visst är livet underbart

Blogg

Ena stunden CP, mongo, efterbliven, andra stunden hyllad inspirationskälla och superhjälte. Kasten är tvära. Det gäller att hänga med. Inte sällan ses vi med funktionsnedsättningar som lite korkade och i behov av omsorg.

Läs mer

Said by retards

Kampanj

Go down for English ↓
De flesta instämmer i att vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och respekterar varandra. Det är därför riktigt efterblivet att människor med funktionsnedsättning ofta undantas från möjligheten att leva som andra på grund av exempelvis otillgänglighet, fördomar, sjaskigt bemötande och fördomsfull snällhet. Det vill vi snacka om i vår senaste kampanj Said by retards.

Läs mer

Säljes: Extrautrustad VW Caravelle 2,5

Nyhet

Kom och köp! GIL säljer nu en helkänd halvautomatisk stadsrumsomvandlare med stor potential. Alla intäkter går till att förbättra situationen för människor med funktionsnedsättningar.

Läs mer

Retard Beer

Kampanj

De sista flaskorna med CP-öl säljs i dagarna. Samtidigt presenteras uppföljaren: Retard Beer. Retard Beer är en öl som kommenterar ett efterblivet samhälle och som knyter an till frågan om att vi har fulla rättigheter! Dessutom är ölen en perfekt gå-bort-present! Testa och se vilka samtal som vaknar! Finns på bolaget från juli 2017.

Läs mer