Årets tre stipendiater är utsedda!

Styrelsen för Stiftelsen till Rolf Bergfors minne har nu efter diskussion och genomgång av inkomna ansökningar utsett tre stipendiater, varav en den yngsta någonsin, som beviljas varsitt stipendium i år. Vi gratulerar Wilma Hallgren, Alex Boije och Hampus Lassfolk som får dela på 50 000 kronor!
Bild på två amaryllsknoppar

Wilma Hallgren, som fyller 8 år i år och har en egen funktionsnedsättning, får 20 000 kronor för att medverka på ENIL:s (European Network of Independent Living) stora möte ”Freedom Drive”. Mötet fokuserar på olika viktiga IL-frågor och inträffar vartannat år i Bryssel. Wilma ska både invigningstala och delta på mötet som gäst. Hon ska tala om Independent Living med ett barnperspektiv, om barns önskan och vilja att leva ett självständigt liv. Wilma har i andra sammanhang, tillsammans med sin mamma som också åker med på resan, talat om hur det är att leva i en familj där flera har behov av assistans. Denna gång kommer Wilma att tala själv. Men för att kunna åka till Bryssel så behöver Wilma samma hjälp som hemma nattetid. Då Wilma enbart är beviljad hjälp på hemmaplan, så är det av yttersta vikt att hon får det stöd hon behöver för att kunna genomföra sin resa, uppleva konferensen och även förmedla sitt budskap om barns rätt och önskan om ett bra liv jämförbart med andras. Stiftelsen bidrar med kostnaden för resa och logi för den avlösare som normalt finns med Wilma i vardagen men som på grund av fyrkantiga regler inte kan följa med utanför hemmets väggar. Detta förfarande visar på behovet av att göra sin röst hörd och att få rätt till den assistans i vardagen som innebär ett liv som andra.

Alex Boije får  20 000 kr för att kunna studera statsvetenskap och behöver en anpassad dator då han är dövblind. Förvånande nog kan varken hjälpmedelscentral, syncentral eller Försäkringskassa genom allmänna medel erbjuda honom en dator som är tekniskt anpassad efter hans behov, och som han kan ta med sig under studierna. Vi vill stötta Alex på hans långa och krokiga väg att uppnå sitt mål att läsa statskunskap och fördjupa sig i de politiska systemen. Alex började sin ansökan med: ”mitt namn är Alex och jag är dövblind”, vår förhoppning är att han i framtiden kommer att skriva ”mitt namn är Alex och jag är statsvetare”. Vi är övertygade om att Alex genom sina studier dels visar att det är möjligt trots stora utmaningar, och att han genom sin envishet förmedlar hopp och visar på möjligheter också för andra med tuffare förutsättningar.

Hampus Lassfolk får 10 000 kr till sin första självständiga resa utan närvaro av föräldrar och familj, där bara assistenter eller annan personal följer med. Han drömmer om att komma till London, en stad som han länge varit intresserad av. Det som hägrar är att få se Big Ben, Hyde Park, Madame Tussauds vaxkabinett och att dricka Afternoon Tea. Hampus, som har autism och har bott på en internatskola slutar nu gymnasiet och vill flytta till ett eget boende med assistenter. Denna resa är ett steg på vägen mot mer självständighet och att kunna leva ett så självbestämt liv som möjligt trots ett stort behov av hjälp från andra. Behovet av hjälp och stöd är stort men ska självklart anpassas av och för Hampus själv. Vi vill med detta stipendium uppmuntra Hampus på vägen till hans individuellt självbestämda liv på hans villkor. Pengarna ska användas för att täcka logi och boende för de två personer som behöver följa med på hans resa.

Stipendierna tillkännagavs och delades ut i samband med After Work-kvällen  på GIL den 17 maj 2017.

Läs mer om Rolf Bergfors och fonden till hans minne.

Har du idéer som behöver ett extra tillskott pengar så har du gott om tid på dig för att samla tankarna och skriva en stipendieansökan inför nästa ansökningsomgång våren 2018.

Relaterade poster

Sök stipendium från stiftelsen till Rolf Bergfors minne

Nyhet

Hoppla! Nu är det dags att börja fila på ansökningen för 2018 års stipendier för den som vill bli miljonär och tycker att spel på hästar känns lite osäkert. Har du en idé eller ett projekt som behöver finansiering så kan du chans på en slant. Formulera dina tankar och visioner och skicka in dem till oss. En hel miljon blir det inte, men kanske vi kan bidra till att just du eller din kompis får chansen att förverkliga någon del av din dröm. Du kan också nominera en eldsjäl som du tycker borde belönas för en bra insats för att främja exempelvis full delaktighet.

Läs mer

Sten is a bully ger ringar på vattnet

Nyhet

Torsdagen den 25 november hade GIL besök av Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Mötet var ett resultat av aktionen "Sten is a bully" som GIL genomförde under september. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad!

Läs mer

Sten is a bully

Kampanj

Torsdagen den 14 september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag av en minnesplats. Blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den mördade – Sten.

Läs mer

Populära utbildningar i höst

Nyhet

Det finns fortfarande några platser kvar till höstens utbildningar i Budget & Lönesamtal för arbetsledare och ställisar, och workshopen Assistentutbildning II för erfarna assistenter. Utbildningar som en inte vill missa! Läs mer om varje utbildning under höstlöven.

Läs mer