HSO efterlyser berättelser om ojämlikhet

Har du erfarenheter och upplevelser av ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning? Lever du i Göteborg? Har du en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Vill du dela med dig av dina upplevelser av ojämlikhet? Eller har du idéer om hur staden kan bli mer jämlik?
Bild på en sticker med en överkorsad rullstolssymbol

 

HSO Göteborg driver ett projekt om jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Projektet heter ”Funktionsrätt i en jämlik stad”. I projektet vill HSO Göteborg samla kunskap om hur ojämlikheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Därför efterlyser vi nu personer som vill berätta om sina erfarenheter. Det kan vara korta eller långa berättelser, skriftliga eller muntliga.

Så här går det till att skicka in en berättelse

Du som vill skicka in en berättelse till projektet är garanterad anonymitet. Din identitet kommer inte att bli offentlig i någon del av arbetet. Du kan välja mellan flera olika sätt att bidra med din berättelse:

Du kan klicka här och fylla i ett formulär och skicka in.
Du kan fylla i formuläret flera gånger med olika berättelser.
Du kan e-posta en skriftlig berättelse, en inspelad berättelse (ljud eller film) eller anmäla intresse av att bli intervjuad om dessa frågor till pia.emanuelsson@gbg.hso.se.

Projektet tar emot berättelser fram till den 22 december 2017.

Exempel på frågor som du kan besvara

Nedanstående frågor är bara exempel, du kan välja om du vill besvara någon/några av dessa frågor eller om du vill beskriva helt andra erfarenheter.

 •  Har du/ditt barn stött på problem i förskolan som har med funktionshinder att göra?
 • Har du/ditt barn stött på problem i skolan som har med funktionshinder att göra?
 • Har du erfarenhet av kränkande eller nedsättande bemötande från exempelvis skola, socialtjänst, hemtjänst eller andra kommunala verksamheter på grund av din funktionsnedsättning?
 •  Har du varit utsatt för kränkningar eller hot i offentlig miljö på grund av din funktionsnedsättning?
 • Har du stött på problem i en arbetssituation som har med funktionshinder att göra?
 • Har bristande tillgänglighet i staden hindrat din delaktighet i något sammanhang?
 • Har du stött på problem gällande din boendesituation som har med funktionshinder att göra?
 • Har du stött på problem gällande kollektivtrafik eller färdtjänst som har med funktionshinder att göra?
 • Har du stött på problem inom kultur, nöje, fritid eller idrott som har med funktionshinder att göra?

Mer information till dig som vill bidra

Du som vill bidra med en berättelse är som sagt garanterad anonymitet. När vi tar emot en skriftlig berättelse kommer den att göras anonym så att den som berättar inte går att identifiera. Projektet samlar in berättelser och gör intervjuer under oktober-december 2017. Efter det kommer vi att analysera all information som kommit in och sammanställa den i en skriftlig rapport. Den som blir intervjuad i projektet kommer att få ta del av sin intervju och lämna synpunkter på den. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du har alltid rätt att avbryta din medverkan.

Mer information om projektet

 • Projektet Funktionsrätt i en jämlik stad drivs av HSO Göteborg under perioden april 2017 till april 2018.
 • Projektets mål är att presentera en rapport om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Rapporten ska baseras på insamlade berättelser av personer med funktionsnedsättning.
 • Projektet utgår ifrån de fokusområden som Göteborgs Stad arbetar med i sitt jämlikhetsarbete, men utifrån ett funktionshinderperspektiv: små barns livssituation, skolan, arbete och sysselsättning, livsmiljöer i staden (till exempel stadens utformning av byggnader, gator, torg, mötesplatser och parker, bostäder och bostadsområden, transporter, kultur, nöjen och fritid). Demokrati, tillit och delaktighet (till exempel självbestämmande, inflytande över sitt eget liv, tillgänglighet, social välfärd, individuellt stöd, rättssäkerhet och trygghet).
 • Projektet finansieras med medel från Social resursnämnd.
 •  Projektets styrgrupp består av Kerstin Arohlén, vice ordförande HSO styrelse, Ingrid Flodhammar, ledamot HSO styrelse och Ippsepp Meyer, kanslichef HSO.
 • Projektledare är Pia Emanuelsson, som också är ombudsman på HSO Göteborg.

Frågor? Kontakta Pia Emanuelsson, projektledare och ombudsman, HSO Göteborg på pia.emanuelsson@gbg.hso.se eller ring henne 031-24 03 31.

Relaterade poster

Sten is a bully ger ringar på vattnet

Nyhet

Torsdagen den 25 november hade GIL besök av Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Mötet var ett resultat av aktionen "Sten is a bully" som GIL genomförde under september. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad!

Läs mer

Sten is a bully

Kampanj

Torsdagen den 14 september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag av en minnesplats. Blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den mördade – Sten.

Läs mer

Sommartider på kontoret

Nyhet

Nu är hon här sommaren och semestrarna börjat plockas ut på kontoret. Det finns dock alltid någon att få tag på, någon som täcker upp för den sommarledige, och på kontoret har vi öppet precis som vanligt. Vill du veta hur just ditt GIL-stöd jobbar så ser du här hur de lagt sina semestrar i sommar.

Läs mer

Vad duktig du är

Kampanj

Hur svårt kan det vara att köpa en paket mjölk om du har en funktionsnedsättning? I spelet ”VAD DUKTIG DU ÄR!” får du som spelar själv uppleva frustrationen det innebär med höga trösklar, trånga passager, fördomsfulla medmänniskor, indragen assistans och att hela tiden motarbetas av politiska beslut. Spelet är det senaste i en lång rad aktivistiska projekt från GIL och släpps våren 2017.

Läs mer

Lilla aktivistkittet

Nyhet

Börjar du bli avtrubbad av loja sommardagar och långsam ledighet och tror inte alls på att tråkig sysslolöshet gör dig mer kreativ (som en del påstår). Bli tillgänglighetstestare. Skriv till kontor@gil.se så skickar vi klistermärken som ger tummen upp eller tummen ner för tillgängliga/otillgängliga ställen. Vill du hellre, eller också, skrämma huvudlösa felparkerare med våra p-botar? Ja då skickar vi några sådana också.

Läs mer