Räkningen har fått nytt utseende

Försäkringskassan har gjort om räkningen från maj månads timmar. Några punkter är nya - punkt 2, 3 och 4 – och viktiga att fylla i rätt så att det inte blir några stopp på vägen.
Bild på utklipp från nya räkningen från FK

Punkt 2 : Redovisning av all utförd assistans under månaden?

Du kan inte längre se totalsumman av månadens alla timmar. Svårare att få den överblick du är van vid sedan tidigare.

Punkt 3 : Har assistans utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet?

Här måste du själv kryssa i Ja/Nej eftersom vi på GIL inte vet något om detta.

Kryssa Ja om assistansersättning utförts i någon av verksamheterna.

Kryssa Nej om kommunen står för kostnaden av personlig assistans i någon av verksamheterna, om du inte deltar i någon av ovanstående verksamheter eller om du inte får assistans i verksamheten.

Viktigt! Glömmer du krysset vid punkt 3 så skickas räkningen tillbaka för komplettering och utbetalningen blir fördröjd.

Punkt 4 : Har du vårdats på sjukhus den här månaden?

Vi fyller i kryssen, du måste däremot själv fylla i datum och klockslag. Om du knappat in sjukhusvistelse på den gula fliken som du ska, så är Ja redan ikryssad, om du inte har använt några gula timmar så är Nej-rutan ikryssad.

Och… när vi nu har din uppmärksamhet här. Snälla hjälp oss att övergå till den 1:e i månaden.

Trots böner, biobiljetter och glada tillrop så kommer fortfarande inte alla räkningar in i tid. Räkningen måste vara tillbaka på GIL den 10:e varje månad för att vi ska hinna få pengar från FK till månadens cirka 2000 löner som ska betalas ut.

När början av månaden infaller under helger blir det extra brådis. Därför ber vi er att vara klara med alla tidrapporter så tidigt det bara går, helst redan den 1:e när det är möjligt och assistenterna är klara. Vi har velat vara generösa med dagar (alla andra assistansbolag har den 1:a) men inser nu att vi behöver följa i deras spår.

Varför inte låta räkningen bara göra en snabbvisit hos dig för att sedan direkt vända åter till oss med vändande post, det vore fint om ni ville göra det till en vana!

Tack för att du gör ditt bästa!

Anna, Malin, Tulay, Karin, Helena & Helena på ekonomi och lön!