Sommartider på kontoret

Nu är hon här sommaren och semestrarna börjat plockas ut på kontoret. Det finns dock alltid någon att få tag på, någon som täcker upp för den sommarledige, och på kontoret har vi öppet precis som vanligt. Vill du veta hur just ditt GIL-stöd jobbar så ser du här hur de lagt sina semestrar i sommar.
Foto av poolvatten med text Sommar och under texten loading

Kontoret

Kontoret 9-12 & 13-16
Växeln 10-12 & 13-14

Om du söker en särskild person eller funktion, kan det vara en god idé att ringa och höra så att den personen är på plats – innan du dyker upp på kontoret.

GIL-stöden

Zandra 3 – 28 juli
Lena S 3-7 juli  & 31 juli – 11 augusti
Lena W 31 juli – 18 augusti
Linnea 24 juli – 25 augusti
Maria 21 juni – 21 juli
Anna G Varberg/Göteborg 17 – 28 juli
Helen Varberg 29 juni – 11 juli
Helén Uddevalla 3 – 14 juli och 24 juli – 11 augusti
Tobias 17 juli – 11 augusti
Patrik 3 juli – 28 juli

Rekrytering i sommar

Caroline E eller Beatrice kommer att finnas till hands under hela sommaren. Beatrice finns på beatrice@gil.se // 031-63 64 89, Caroline E på caroline.e@gil.se // 031-63 21 72.

Vikariepoolen 0707-25 06 12

Ring eller skicka sms när kontoret är stängt.
Vardagar 07-09 & 18-19
Helger 07-09 & 18-20

Receptionen

Under veckorna 26-27 och 31-32 när Elma har semester kommer Jesper att svara i telefon och ta emot i receptionen.

Relaterade poster

Robotworkshop med Chalmers och hållplatsstudie med Västtrafik

Nyhet

Din kompetens, dina upplevelser och åsikter efterfrågas av både Västtrafik och Chalmers i maj! Annelie på Västtrafik undrar om du vill följa med på en spårvagnstur och göra ett byte på en större hållplats så att de kan se vår verklighet med sina egna ögon. Industridesignern och doktoranden Pamela på Chalmers vill ha med dig i en workshop för att få din syn på robotprodukter, i en studie som framförallt handlar om att lyfta fram människors upplevelser och rättigheter i samhället.

Läs mer

Lektion: Funktion

Kampanj

I skolan, politiken och samhället i stort pågår arbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Man problematiserar och diskuterar allt från hudfärg, ursprung, religion och etnicitet till genus och jämställdhet samt sexualitet och läggning. Men en sak upplever vi hamnar i skymundan - frågorna om funktion. Det tycker vi det är dags att ändra på. Därför erbjuder vi en kostnadsfri föreläsning på gymnasieskolor och folkhögskolor i Göteborg med omnejd. Lektion: Funktion!

Läs mer

HSO efterlyser berättelser om ojämlikhet

Nyhet

Har du erfarenheter och upplevelser av ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning? Lever du i Göteborg? Har du en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Vill du dela med dig av dina upplevelser av ojämlikhet? Eller har du idéer om hur staden kan bli mer jämlik?

Läs mer

Sten is a bully ger ringar på vattnet

Nyhet

Torsdagen den 25 november hade GIL besök av Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Mötet var ett resultat av aktionen "Sten is a bully" som GIL genomförde under september. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad!

Läs mer

Sten is a bully

Kampanj

Torsdagen den 14 september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag av en minnesplats. Blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den mördade – Sten.

Läs mer