tors 24 feb

Arbetsledare

Arbetsmiljö och skyddsrond (DIGITAL)

Under den här föreläsningen får du en vidare förståelse av vad begreppet arbetsmiljö inbegriper – i teorin och i praktiken. Visste du att arbetsmiljö omfattar i stort sett allt vad det innebär att ha personal och rör dina rättigheter lika mycket som dina assistenters rättigheter, skyldigheter och möjligheter?

Vi kommer att gå igenom vad ditt arbetsmiljöansvar för assistenterna innebär, vad du som arbetsledare behöver ha koll på. Du får veta vad lagen kräver, var gränserna går och var du är fri att forma arbetsmiljön efter eget huvud. Vi kommer att beröra såväl den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala. 

Vi kommer även passa på att gå igenom årets skyddsrond som alla grupper måste göra någon gång under året enligt arbetsmiljölagen. En skyddsronden är en genomgång av arbetsmiljön hos varje assistansberättigad och syftar till att förebygga skador, tillbud, olyckor och ohälsa men inte bara det. Man väger även in de framgångsfaktorer som gör att assistansen blir extra bra. Friska, nöjda och glada assistenter = bra assistans.

Du får också tillfälle att ta upp frågor och situationer som speglar just dina förutsättningar och villkor.

Arbetsmiljö och skyddsrond riktar sig till arbetsledare, biträdande samt ställföreträdande arbetsledare i GIL.

  • 24 feb 2022 · 13:00 – 15:00
  • 2 timmar
  • Arbetsledare
  • Lediga platser: Ja
  • Kostnad: 0 kr
  • Sista anmälningsdag: 21 feb 2022
  • Övrig info: För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.

Anmäl dig

Du som är assistent måste komma överens med din arbetsledare om vilka utbildningar du ska gå och när det passar – innan du du anmäler dig. Utbildningsformulären är öppna ända fram till dagen innan utbildningsdagen.

Anmälan är bindande. Innan utbildningen skickar vi alltid en bekräftelse och en kallelse med all information du behöver.

Tänk på att du måste avboka om du får förhinder eller blir sjuk, så att din plats kan gå till någon på väntelistan! Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.

I enlighet med GDPR / Dataskyddsförordningen: Genom att klicka på Skicka så medger du ditt samtycke till att GIL hanterar de kontaktuppgifter du angett. Dessa används enbart internt och i syfte att hantera processer runt din anmälan till denna aktivitet.