tors 22 sep

Assistenter

Assistentutbildning Intro

Assistentutbildning I är en obligatorisk introduktionsutbildning för personliga assistenter som arbetar i GIL. Utbildningen inleds med en historisk tillbakablick på uppkomsten av lagen om stöd till vissa personer med funktionsnedsättning samt en presentation av filosofin och levnadssättet Independent Living samt GIL som kooperativ.

Vi informerar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, arbetsgivaransvar, kollektivavtalets roll och anställningsförhållanden generellt. Vi går igenom det du behöver veta om lön, tidrapporter och förmåner. Vi behandlar även ämnet arbetsledare och yrket personlig assistent under utbildningen. Diskussionerna rör arbetets innehåll och etik samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsledare och assistenter.

Vår målsättning är att du efter genomgången utbildning ska känna dig trygg i din roll som personlig assistent samt ha en grundkunskap om GIL och vår filosofi och ha vetskap om vem du ska kontakta vid behov.

Från och med hösten 2022 görs alla anmälningar till utbildningar i Primass. Du hittar utbildningarna bakom knappen EVENEMANG i den röda vänstermarginalen. 

  • 22 sep 2022 · 09:00 – 17:00
  • 8 timmar
  • Assistenter
  • Lediga platser: Ja
  • Kostnad: 0 kr
  • Sista anmälningsdag: 21 september
  • Specifik info för tillfället: Anmälan till utbildningen görs i Primass.
  • Övrig info: GIL bjuder på lunch och fika. Vi försöker alltid att erbjuda något alternativ för den som allergisk eller vegetarian/vegan.

Anmäl dig

Enklast anmäler du dig i Primass! Under en övergångsperiod tar vi även emot anmälningar här på hemsidan. Du som är assistent måste komma överens med din arbetsledare om vilka utbildningar du ska gå och när det passar – innan du anmäler dig.

Anmälan är bindande.

Tänk på att du måste avboka om du får förhinder eller blir sjuk, så att din plats kan gå till någon på väntelistan! Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.

I enlighet med GDPR / Dataskyddsförordningen: Genom att klicka på Skicka så medger du ditt samtycke till att GIL hanterar de kontaktuppgifter du angett. Dessa används enbart internt och i syfte att hantera processer runt din anmälan till denna aktivitet.

Fler tillfällen

Alla events