Alla

Autism II – föreläsning

Det här är en kurs för fördjupade kunskaper och en fortsättning på den grundläggande föreläsningen Autism I. Här går vi mer på djupet om autism och lågaffektivt bemötande. Föreläsningen riktar sig till arbetsledare, assistenter och anhöriga i grupper där den assistansberättigade har autism.

Under dagen ges utrymme för diskussion och fördjupning kring områden som kognition, perception, lågaffektivt bemötande, perspektivtagning, förståelse, acceptans samt olika förhållningssätt och bemötande.

Föreläsare Monica Bennet von Wachenfelt har lång erfarenhet av att leva tillsammans med och arbeta med personer inom autismspektrat. Hon är legitimerad sjuksköterska, psykoterapeut och har studerat beteendevetenskap. Hon har även arbetat med fortbildning och handledning för anhöriga och anställda inom funktionsnedsättningsområdet.

  • Övrig info: GIL bjuder på lunch och fika. Vi erbjuder alltid något alternativ för den som är allergisk eller vegetarian/ vegan. I övrigt hänvisar vi till salladsbaren i huset. Du får gärna använda våra mikrovågsugnar.