tis 26 jan

Arbetsledare

Budget & Lönesamtal (Live)

Att ha kunskap om sina assistanskostnader och veta hur mycket svängrum en har inom ramen för assistansersättningen, är en viktig grundbult för att nå maximalt självbestämmande. Med den här föreläsningen i bakfickan behöver du inte gruva dig det minsta inför lönesamtalen med dina assistenter nästa år. Att du dessutom får med dig redskap och tänk för att få budgeten i balans, är ju inte heller så dumt. Två flugor i en smäll alltså. Under dessa två timmar ger vi dig baskunskaper i planering och budgetering av din assistansekonomi (en timme), den andra timmen innehåller lönesamtal. Denna utbildning är en anpassning till rådande omständigheter, vår ordinarie heldagsutbildning är satt på paus tills dess smittorisken är mindre.

Vi visar budgetverktyget som du kan använda som underlag för lönesättning? Vi pratar också lite om vad som avgör lönens storlek?

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan en medarbetare och den närmaste chefen – det vill säga arbetsledaren. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sin bild av den personliga assistentens prestation och framtidsutsikter. Lönesamtalet ligger sedan till grund för kommande lönesättningar.

Målet med föreläsningen är att ge dig en förståelse för vikten av en välplanerad assistansekonomi och att du känner dig säker inför kommande lönesamtal.

  • 26 jan 2021 · 10:00 – 12:00
  • 2 timmar
  • Arbetsledare
  • Lediga platser: Ja
  • Kostnad: 0 kr
  • Övrig info: För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.

Anmäl dig

Du som är assistent måste komma överens med din arbetsledare om vilka utbildningar du ska gå och när det passar – innan du du anmäler dig. Utbildningsformulären är öppna ända fram till dagen innan utbildningsdagen. 

Anmälan är bindande. Innan utbildningen skickar vi alltid en bekräftelse och en kallelse med all information du behöver. 

Tänk på att du måste avboka om du får förhinder eller blir sjuk, så att din plats kan gå till någon på väntelistan! Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.

I enlighet med GDPR / Dataskyddsförordningen: Genom att klicka på Skicka så medger du ditt samtycke till att GIL hanterar de kontaktuppgifter du angett. Dessa används enbart internt och i syfte att hantera processer runt din anmälan till denna aktivitet.

Fler tillfällen

Alla events