tors 5 okt

Arbetsledare

Passerat event

Budget & lönesamtal (DIGITAL)

Vi ger dig baskunskaper i planering och budgetering av din assistansekonomi. Att ha kunskap om sin assistansekonomi är en viktig grundbult för att nå maximalt självbestämmande. Målet med utbildningen är att ge dig en förståelse för vikten av att planera din assistansekonomi och ge dig kunskap i att självständigt kunna göra en budget för personalkostnader och övriga assistanskostnader. Hur ska man tänka vid schemaläggning av beviljade assistanstimmar? Hur ska man använda GIL:s digitala verktyg som underlag vid lönesättning/lönerevision? Vad avgör lönens storlek?

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan en medarbetare och den närmsta chefen. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på den personliga assistentens prestation och framtidsutsikter. Lönesamtalet ligger sedan till grund för kommande lönesättningar.

Vi går praktiskt igenom steg för steg hur man genomför ett bra lönesamtal och talar om individuell prestation, lönekriterier och diskriminering. Du får även med dig användbara checklistor och mallar som kan vara bra att ha till hjälp och stöd inför, under och efter ett lönesamtal.

Budget och lönesamtal riktar sig till arbetsledare, biträdande samt ställföreträdande arbetsledare i GIL.

Anmäl dig i Primass.

  • 5 okt 2023 · 13:00 – 15:00
  • 2 timmar
  • Arbetsledare
  • Lediga platser: Ja
  • Kostnad: 0 kr
  • Sista anmälningsdag: 4 oktober
  • Övrig info: För att delta i vår live-sända utbildning så behöver du en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar.

Anmäl dig

Du som är assistent måste komma överens med din arbetsledare om vilka utbildningar du ska gå och när det passar – innan du du anmäler dig. Utbildningsformulären är öppna ända fram till dagen innan utbildningsdagen.

Anmälan är bindande. Innan utbildningen skickar vi alltid en bekräftelse och en kallelse med all information du behöver.

Tänk på att du måste avboka om du får förhinder eller blir sjuk, så att din plats kan gå till någon på väntelistan! Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.

I enlighet med GDPR / Dataskyddsförordningen: Genom att klicka på Skicka så medger du ditt samtycke till att GIL hanterar de kontaktuppgifter du angett. Dessa används enbart internt och i syfte att hantera processer runt din anmälan till denna aktivitet.