Alla nyheter
17 april 2020

Corona-information

Här publicerar vi löpande information om hur vi på GIL (alltså assistenter, arbetsledare, assistansberättigade och kontorspersonal!) måste arbeta under Coronapandemin. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att hålla sig uppdaterade.

läget just nu

Det är viktigt att personliga assistenter vaccinerar sig. Vaccination av personal som arbetar fysiskt nära dem som drabbas hårdast är en viktig åtgärd för att hindra smittspridning. Den som vill vaccinera sig kan hitta en mottagning som vaccinerar på 1177.

Personliga assistenter ska även fortsatt testa sig vid symtom på luftvägsinfektion.

Rekommendationen är att man efter sjukdom bör vara feberfri i minst ett dygn samt må bra innan man återvänder till jobbet. Från den 1 oktober måste den som är sjuk uppvisa läkarintyg från 8 dagen (som det brukade vara före Corona alltså).

Stanna hemma vid symptom!

Jag känner mig sjuk

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer om vad man ska göra när man är sjuk, nedan gäller från den 1 november 2021:

Fullvaccinerade, barn under 6 och de som nyligen haft Covid-19 ska stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Man behöver inte testa sig. Detta gäller dock INTE dig som är personlig assistent. Personliga assistenter SKA även fortsatt testa sig vid symtom på luftvägsinfektion.

För ovaccinerade gäller att man ska stanna hemma vid symptom plus att man SKA testa sig för covid -19.

Luftvägsinfektion enligt KRY: En luftvägsinfektion påverkar slemhinnorna i luftvägarna. De vanligaste infektionerna brukar kännetecknas av snuva, halsont, hosta och ibland feber.

Jag har varit sjuk, när kan jag återvända till jobbet?

Rekommendationen är att man bör stanna hemma tills man varit feberfri i minst ett dygn och känner sig frisk. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår.

Personer som är hemma sjuka med covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Jag har träffat någon som har covid-19 och jag har symtom

Om du vet att du har träffat någon som har covid-19 och du själv får symtom ska du göra som det står under rubriken ovan ”Om du känner dig sjuk”.

Jag har träffat någon som har covid-19 men jag har inte symtom

Du som vet att du har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja ska fortsatt testa dig. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Om arbetsplatsen inte vill att du kommer och arbetar är det arbetsbefrielse (inget arbete, men lön) som gäller i väntan på symptom eller test.

Någon i mitt hushåll är sjuk i Covid-19

Vid konstaterad covid-19 gäller dessutom även fortsättningsvis särskilda bestämmelser om att stanna hemma. När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är regler som talar om vad du behöver göra för att inte sprida smittan vidare.

Alla oavsett ålder som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19.

Om vården inte kontaktar dig ber vi dig kontakta vården, förklara yrke och att du inte har möjlighet att arbeta hemifrån och behöver intyg för smittbärarpenning.

Jag är vaccinerad, kan jag gå till jobbet även med symptom?

Du ska stanna hemma vid symtom.

Den jag jobbar hos har fått Covid-19, vad ska jag göra?

Om den som du jobbar hos har konstaterats sjuk i Covid-19 så ska du som assistent använda skyddsutrustning. Utrustningen som ska användas är andningsmask av typen FFP2 och förkläde och handskar.

Man är skyldig att jobba även om den som man arbetar hos är sjuk.

Du som vet att du har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja ska fortsatt testa dig. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Jag har haft Covid-19, bör jag ändå vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för alla som har haft covid-19, även de som har antikroppar. Du kan vaccineras när du har tillfrisknat helt från covid-19.

Förhindra smittspridning

Vaccinera dig mot covid-19

Vaccination av personal som arbetar fysiskt nära dem som drabbas hårdast är en viktig åtgärd för att hindra smittspridning. Många assistansberättigade tillhör riskgrupp och därför bör personliga assistenter vaccinera sig.

Alla över 16 år kan vaccinera sig. Ta båda doserna. Då får du ett effektivt skydd mot sjukdom och hjälper till att minska smittspridningen. Du som inte är fullvaccinerad måste vara mycket försiktig så att du och andra inte blir allvarligt sjuka. Om du inte har vaccinerat dig så kan du boka en tid via 1177.

Boka tid
Sprutor och vaccinflaskor mot rosa bakgrund.

Vanliga frågor

Hur får jag smittbärarpeng?

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 810 kronor per dag. Smittbärarpenning söker du på Mina sidor hos Försäkringskassan. Vad som just nu gäller om smittbärarpenning hittar du enklast på Försäkringskassans hemsida.

Om du är sjuk i covid-19 och inte kan arbeta gäller samma sak som när du blir sjuk i vanliga fall, GIL betalar sjuklön fram till den 14 sjukdagen, därefter söker du om sjukpenning hos Försäkringskassan.

När behöver jag ett läkarintyg?

Försäkringskassan har fattat beslut om att fram till 30 september 2021 gäller att läkarintyg behövs från sjukdag 15. Från den 1 oktober behövs läkarintyg från dag 8, alltså samma som före Corona.

GIL gjorde karensavdrag på min lön när jag var sjuk. Varför?

Karensavdrag är ett avdrag på lönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Karensavdraget är alltid 20 % av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. För att du ska ha rätt till denna särskilda ersättning behöver Försäkringskassan din ansökan senast 30 december 2021. GIL gör ett karensavdrag på din lön, som vanligt. Sedan ansöker du om ersättning för karens på Mina sidor hos Försäkringskassan. Du får ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt utbetalat direkt från Försäkringskassan.

Från den 1 oktober gäller ordinarie regler för karensavdrag.

Min arbetsledare vill inte att jag jobbar fast jag är frisk. Vad händer nu?

Om din arbetsledare inte vill att du jobbar, fast du är frisk, så kan du bli arbetsbefriad. Du får din vanliga lön, men ska inte gå till arbetet. I Knapptid rapporterar du arbetsbefriad tid under ”rött”, i Primass rapporterar din arbetsledare arbetsbefriad tid under ”övrigt”.

Den arbetsledare som vill arbetsbefria en personlig assistent bör kontakta HR på hr@gil.se först!

OBS! Det krävs att det finns omkostnadsmedel / ekonomiskt utrymme i assistansbudgeten för gruppen för att det ska vara möjligt att arbetsbefria någon.

Vad gäller om jag ska resa utomlands?

Du som ska åka utomlands bör läsa aktuell information på Utrikesdepartementets hemsida. Tänk på att du som är personlig assistent behöver söka ledigt även för karantäntid, om du ha för avsikt att resa till ett land där rekommendationen är någon form av karantän vid hemkomsten.

viktig information

till dig som är gravid

Du som är gravid kan arbeta som vanligt när du är fullvaccinerad, det ska ha gått minst två veckor sedan du fick din andra dos vaccin. I vissa fall kan en läkare behöva göra en annan bedömning, t.ex. om du också tillhör någon annan riskgrupp.

Arbetsmiljöverket säger att gravida inte ska arbeta med personer som misstänks vara sjuka eller konstaterats smittade oavsett om du är vaccinerad eller inte.

För att undvika att bli sjuk i covid-19 inför förlossningenkan du ta ut föräldrapenning från graviditetsvecka 32. Uttag rekommenderas starkt från v 36. Hör av dig till HR-avdelningen om du har frågor.

HR-avdelningen

praktiska rutiner / Fakta

Beställ hem skyddsutrustning!

Beställ andningsmask av typen FFP2, förkläden och visir, så att du har ett litet lager på plats om det behövs. Hur och var du beställer kan du få svar på från Emelie i receptionen om du inte redan vet.

Basala hygienrutiner

Det är viktigt att arbeta utifrån de basala hygienrutinerna, som alltid är grundläggande i arbetet med att förebygga smittspridning. Det finns en utbildning som är gratis som man kan gå. Den tar ca 30 minuter. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.

Restriktioner och rekommendationer i Sverige
  • Stanna hemma vid symtom.
  • Vaccinera dig om du kan
  • Du som inte är fullvaccinerad ska hålla avstånd till andra människor.
  • Du som inte är fullvaccinerad ska undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Krisinformation.se kan du läsa alla rekommendationer.

Här finns information om Covid-19 med bildstöd samt på andra språk.
Other language – Om covid-19 på flera språk – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Informationen uppdaterad 2021-10-14