Alla nyheter
17 april 2020

Corona-information

Här publicerar vi löpande information om hur vi på GIL (alltså assistenter, arbetsledare, assistansberättigade och kontorspersonal!) måste arbeta under Coronapandemin. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att hålla sig uppdaterade.

Kontakta vaccin@gil.se

Vi skickar mail från vår e-postadress för vaccinsamordning. Den heter vaccin@gil.se och är alltså ingen bluff utan helt rätt och riktig. Om du har frågor som du inte får svar på nedan så är du välkommen att kontakta oss på vaccin@gil.se för frågor om Corona/Covid-19 och vaccin. Samordnare är Caroline Bräutigam.

viktig information

till dig som är gravid

Socialstyrelsen har bedömt att gravida som smittas under senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. Därför är det extra viktigt för dig som är gravid att skydda dig mot Coronaviruset.

Hör av dig till HR-avdelningen, så att vi kan göra en utredning om vad som är den lämpligaste åtgärden för att skydda dig. Hör av dig till oss även om du inte berättat om din graviditet för din arbetsledare.

HR-avdelningen

fORTSATT vaccination troligt i maj

Norrbotten, Skåne, Värmland och Halland vaccinerar. Kontakta vaccin@gil.se för info. Vi ser att man i många orter vaccinerar personer 55+, spana in vårdcentraler i din närhet! Du som tagit dos 1 med Astra Zeneca: 65+: Du behåller din tid eller får en ny av vaccinatören. Under 65 år: Du får en dos av ett annat vaccin ca 12-15 veckor efter Astra Zeneca-dosen. Se mer exakt tid nedan.

Text på lila färgfält: När får jag min spruta?

Stanna hemma vid symptom!

Jag känner mig sjuk

Om du känner dig sjuk så ska du sjukskriva dig och provta dig så snart du kan. Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har sjukdomen covid-19 så att du inte smittar andra.

Du behöver inte välja din egen vårdcentral utan kan välja en som har tid för testning att erbjuda. Den vi många gånger har hänvisat till i Göteborg är MediPart i Partille https://www.medipart.se/ som brukar ha tider.

Behöver du läkarintyg? Se svaret längre ner på denna sidan under rubriken ””När behöver jag ett läkarintyg?”

Jag har träffat någon som har covid-19 och jag har symtom

Om du vet att du har träffat någon som har covid-19 och du själv får symtom ska du göra som det står under rubriken ovan ”Om du känner dig sjuk”.

Jag har träffat någon som har covid-19 men jag har inte symtom

Alla som varit i kontakt med en smittad person ska provta sig direkt vid besked och sedan dag 5 om första provet var negativt. Arbeta som vanligt. Vid symtom ska man provta sig direkt.

Om du har träffat en person som har covid-19 och du inte har några symtom ska du ändå tänka på att du kan vara smittad. Var uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden. Det är den tid det tar från att du blivit smittad till symtomen visar sig. Den är oftast 5 dagar men kan variera mellan 2 och 7 dagar och undantagsvis upp till 14 dagar.

Om du får symtom ska du göra som det står under rubriken ovan ”Om du känner dig sjuk”.

Om arbetsplatsen inte vill att du kommer och arbetar är det arbetsbefrielse (inget arbete, men lön) som gäller i väntan på symptom eller test.

Någon i mitt hushåll är sjuk i Covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är regler som talar om vad du behöver göra för att inte sprida smittan vidare.

Alla oavsett ålder som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19.

Förhållningsreglerna för friska hushållskontakter gäller från datumet då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Eftersom det tar några dagar att få provsvar blir oftast tiden hemma kortare än sju dagar. Rutiner för om personer utan symtom i hushållet testas för covid-19 skiljer sig åt mellan regionerna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Om vården inte kontaktar dig ber vi dig kontakta vården, förklara yrke och att du inte har möjlighet att arbeta hemifrån och behöver intyg för smittbärarpenning.

Om arbetsplatsen inte vill att du kommer och arbetar är det arbetsbefrielse (inget arbete, men lön) som gäller i väntan på symptom eller test. Säger sjukvården att man kan gå och arbeta är det vad som gäller.

Jag är assistansberättigad med symptom på Covid-19

Vid symptom ska all personal ha skyddsutrustning; visir, munskydd, förkläde och handskar. Arbetsledare ser till att beställa hem ett litet lager! GIL har ett litet lager på kontoret där man kan hämta i nödfall.

HR-avdelningen på GIL skall underrättas så vi har koll på vilka misstänkta fall vi har.

Om du har symtom som överensstämmer med covid-19 sedan minst 24 timmar, så kan du boka tid på en vårdcentral (vilken som helst) för att se om du har en pågående infektion. På vårdcentralens webbsida finns information om vilka rutiner som gäller för tidsbokning och provtagning. Lämna prov även om symtomen är lindriga. Det prov som visar om du har viruset kallas för PCR-prov.

Skicka information om positivt test-resultat till vaccin@gil.se.

Personliga assistenter som arbetat i nära anslutning till insjuknandet ska testa sig snarast. Testa dig sedan igen 5 dagar efter att den assistansberättigade fått sitt positiva test-resultat, även om de är symptomfria.

Jag är vaccinerad, kan jag gå till jobbet även med symptom?

Folkhälsomyndigheten och 1177 säger att alla som har vaccinerat sig ändå behöver fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning. Du ska alltså stanna hemma vid symtom, hålla avstånd till andra människor och tvätta händerna ofta samt boka in tid för provtagning.

Det finns flera anledningar till att man ska följa rekommendationerna även som vaccinerad, till exempel:

Det finns en liten risk att du får sjukdomen trots vaccination, inget vaccin ger 100 % skydd.

Du kan ha viruset på dina händer och föra det vidare.

Du kan ha blivit smittad innan vaccinering.

Den jag jobbar hos har fått Covid-19, vad ska jag göra?

Om den som du jobbar hos har konstaterats sjuk i Covid-19 så ska du som assistent använda skyddsutrustning: munskydd, visir, förkläde och handskar. Under ”Praktiska rutiner” längre ner på denna sida kan du läsa på om hur utrustningen ska användas och hur du tvättar händerna på ett bra sätt.

Man är skyldig att jobba även om den som man arbetar hos är sjuk.

Om du jobbat i nära anslutning till att den assistansberättigade testade positivt, så ska du även om du är symptomfri ta ett test 5-7 dagar från dagen då den assistansberättigade fick sitt positiva testresultat.

Jag har haft Covid-19, bör jag ändå vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för alla som har haft covid-19, även de som har antikroppar. Du kan vaccineras när du har tillfrisknat helt från covid-19.

vaccinering för personliga assistenter

Alla kommuner / regioner sköter vaccineringen på sitt sätt. Vi försöker förmedla all tillgänglig information om vaccination till den det berör genom information på hemsidan, i nyhetsbrev, på Facebook samt via mail till arbetsledare och i somliga fall direkt till personliga assistenter. Håll utkik!

Personalvaccination har pågått i olika omfattning sedan januari. Därefter har Folkhälsomyndigheten skärpt upp prioritetsordningen. De äldsta vaccineras först. På många håll har personalvaccinationen pausats.

Många vårdcentraler vaccinerar personer som är 60+.

Somliga regioner har återupptagit vaccination av personliga assistenter, mer information om status finns nedan.

Bra att tänka på

Se till att du vet var du har din lönespecifikation!
Många vill att man ska visa upp senaste lönespecifikation vid vaccinationstillfället, för att visa att man är anställd på GIL. Många får lönespecifikationen hemskickad på posten. Den som har Nordea eller Swedbank kan ha angett på Internetbanken att de önskar lönespecifikationen digitalt.

Ta en titta på schemat innan du bokar!
Om det går, undvik att ta vaccinationen samma dag och dagen innan som du ska jobba. Det är ganska vanligt med mildare bieffekter av vaccinationen, så som sjukdomskänsla, ont i kroppen och/eller feber.

Frågor och svar om Covid-19-vaccin

Krisinformation.se har sammanställt en mängd information om vaccinet. Gå in på deras hemsida för att få svar på de vanligaste frågorna.

Krisinformation.se

När får assistansberättigade sin spruta?

Du som är assistansberättigad blir kontaktad av eller får själv kontakta sjukvården för att få tid för vaccination. Hör med din vårdcentral, behandlande läkare eller hemsjukvården till exempel. GIL kommer inte att vara inblandade i samordnandet av vaccination för assistansberättigade. I de fall då vi ändå kontaktas av vaccinsamordnare så delger vi er information om hur vaccineringen bokas!

Jag har fått dos 1, vad händer med dos 2? (Astra Zeneca)

Det har varit lite turer kring vaccinet från Astra Zeneca. Du som fått dos 1 och väntar på dos 2 av Astra Zeneca och som undrar hur det blir nu:

Om du är 65 år och äldre: Du kommer att få dos 2 av Astra Zenecas vaccin. Mer information kommer antingen direkt till dig från vaccinatören, eller via din arbetsledare. Många i Göteborgsregionen har fått ett SMS om att de kan boka tid den 28-30 april.

Om du är under 65 år: Du kommer att få en dos av ett annat vaccin 12-15 veckor efter Astra Zenecas vaccin, vaccinet kommer att vara av mRNA-typ (Pfeizer eller Moderna), någon ytterligare dos behövs inte. Mer information kommer antingen direkt till dig från vaccinatören, eller via din arbetsledare.

Detta gäller i Västra Götalandsregionen:

Den som fick dos 1 vecka 6 ska få en dos av annat vaccin vecka 20
Den som fick dos 1 vecka 7 ska få en dos av annat vaccin vecka 20
Den som fick dos 1 vecka 8 ska få en dos av annat vaccin vecka 23
Den som fick dos 1 vecka 9 ska få en dos av annat vaccin vecka 24
Den som fick dos 1 vecka 10 ska få en dos av annat vaccin vecka 25

Vaccinationen kommer att ske på ett begränsat urval av platser i regionen. Ale och Kungälv har exempelvis flaggat för att man kommer få åka till Mölndal.

Jag bor i Västra Götalandsregionen, när får jag min första dos?

Om du bor i Västra Götalandsregionen och vill ha vaccin mot Covid-19 men fortfarande inte har fått någon dos, så ska du svara på frågorna i detta formulär senast den 6 maj.

https://forms.gle/suYh3q6U1zkhnRDcA

Tider för vaccination släpps troligen löpande från och med vecka 20. Var vaccinationen kommer att ske är inte känt ännu.

Jag är 55+ och har inte fått vaccin ännu, när kan jag få min första dos?

Vårdcentraler runt om i landet har börjat vaccinera personer som är 55+, håll utkik på vårdcentraler i din närhet. Man kan vaccinera sig var som helst i regionen. Man behöver inte vaccinera sig på den mottagning där man är listad. Man behöver inte lista om sig för att vaccinera sig.

Exempel på vårdcentraler som anger att de vaccinerar är Uddevalla, Trollhättan, Vara, Borås, Herrljunga och Västra Frölunda.

Somliga vårdcentraler kallar alla i det åldersspann som de vaccinerar i för stunden. Somliga erbjuder tider att boka på 1177.

Här är en länk till en sortering på vårdgivare som vaccinerar mot Covid-1 i Västra Götalands län. Man kan ändra vad som visas i listan utifrån ens egna premisser och därefter undersöka hur långt ner i åldrarna de hunnit.
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/hitta-vard/?st=04ce2506-a0ec-4bb8-9898-0424c2bb0c1e&nearby=false&s=distance&g=ChIJlRL-UXszRUYRcIsOKXiQAQM&lat=&lng=&location=V%C3%A4stra+G%C3%B6talands+l%C3%A4n&caretype=Vaccination+mot+covid-19&q=

Resa utomlands under pandemin

Sedan den 9 februari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige ska testa dig för Covid-19 vid själva inresandet, men också fem dagar efter hemkomsten. Inresande ska också stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar.

Om du som personlig assistent utsätter dig för den risk som en privat utlandsresa innebär just nu, så ska du alltså stanna hemma från arbetet under en karantänperiod om sju dagar. Se till att du söker ledighet även för denna period! Lön utgår inte under karantänperioden.

Vaccininfo per region

Halland

Vaccinering för personliga assistenter från v 16. Om du inte fått information om hur du bokar från din arbetsledare så kan du kontakta vaccin@gil.se. Vaccination av assistansberättigade pågår också.

SKÅNE

Intresseanmälan om vaccinering för assistenter ska vara gjord.

Västra GÖtaland

Vaccinationerna i regionen går på lågvarv men du som är 55+ bör hålla utkik på din vårdcentral nu. Vaccinstart beräknas till ca vecka 20. Lerum och Uddevalla, Svenljunga är på g.

Värmland

Värmland öppnar tidsbokning för assistansberättigade och personliga assistenter från vecka 15. Om du inte fått information om hur du bokar från din arbetsledare så kan du kontakta vaccin@gil.se.

Norrbotten

I Norrbotten är det från vecka 16 möjligt att boka tid för vaccination för assistansberättigade och personliga assistenter.

Göteborg

64+: Dos 2 av Astra Zenecas vaccin ges av VaccinDirekt i vecka 20-21 på Vasagatan 60, boka din tid på gbgvasagatan@vaccindirekt.se. 63 år och yngre: Dos 2 av annat vaccin ges i vecka 23-24, mer information kommer. Den som vill ha dos 2 av AstraZeneca vänder sig till sin vårdcentral.

Göteborg – Hisingen

64+: Dos 2 av Astra Zenecas vaccin ges av SveaVaccin i vecka 20-21, du ska ha fått länk av SveaVaccin och kan boka tid. 63 år och yngre: Dos 2 av annat vaccin ges i vecka 23-24, mer information kommer. Den som vill ha dos 2 av AstraZeneca vänder sig till sin vårdcentral.

Vanliga frågor

Hur får jag smittbärarpeng?

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra.

Om du bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, så betraktas du som möjligt sjukdomsfall och ska inte gå till arbetet.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 810 kronor per dag. Smittbärarpenning söker du på Mina sidor hos Försäkringskassan.

Om du är sjuk i covid-19 och inte kan arbeta gäller samma sak som när du blir sjuk i vanliga fall, GIL betalar sjuklön fram till den 14 sjukdagen, därefter söker du om sjukpenning hos Försäkringskassan.

När behöver jag ett läkarintyg?

Reglerna för när det behövs läkarintyg har ändrats flera gånger under pandemin.

Försäkringskassan har fattat beslut om att fram till 30 juni 2021 gäller att läkarintyg behövs från sjukdag 22. Regeringens krav på läkarintyg from dag 15 gäller i dagsläget fram till 30 april.

(När det inte är Corona-tider så behövs läkarintyg från dag 8.)

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har beslutat om avstängning från arbetet, enligt smittskyddslagen, för att ha rätt till ersättningen. I vanliga fall behövs läkarintyg från dag 1 för den som vill ansöka om smittbärarpenning.

GIL gjorde karensavdrag på min lön när jag var sjuk. Varför?

Karensavdrag är ett avdrag på lönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Karensavdraget är alltid 20 % av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 april 2021. 

GIL gör ett karensavdrag på din lön, som vanligt. Sedan ansöker du om ersättning för karens på Mina sidor hos Försäkringskassan. Du får ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt utbetalat direkt från Försäkringskassan.

Min arbetsledare vill inte att jag jobbar fast jag är frisk. Vad händer nu?

Om din arbetsledare inte vill att du jobbar, fast du är frisk, så kan du bli arbetsbefriad. Du får din vanliga lön, men ska inte gå till arbetet. I Knapptid rapporterar du arbetsbefriad tid under ”rött”, i Primass rapporterar din arbetsledare arbetsbefriad tid under ”övrigt”.

Den arbetsledare som vill arbetsbefria en personlig assistent bör kontakta HR på hr@gil.se först!

OBS! Det krävs att det finns omkostnadsmedel / ekonomiskt utrymme i assistansbudgeten för gruppen för att det ska vara möjligt att arbetsbefria någon.

praktiska rutiner / Fakta

Hur tvättar man händerna?

Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner och smittspridning. Rena händer räddar liv.

Tvätta alltid händerna när du har varit ute, kommer hem eller kommer till ditt arbete. Tvätta händerna när du ska äta, när du lagar eller hanterar mat samt efter toalettbesök.

Så här säger Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd att man ska göra för att verkligen få bort bacillerna.

 • Skölj händerna, ta tvål, tvätta handflatorna, tvätta ovansidorna, tvätta mellan fingrarna, tvätta fingertopparna, tvätta tummarna, skölj.
 • Tvätta händerna i minst 30 sekunder, dvs så lång tid som det tar att sjunga Blinka lilla stjärna långsamt. Till exempel.
 • Torka händerna med papper eller egen handduk.
 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål. Handsprit (minst 60 procent alkohol) är en lösning om du inte kan tvätta händerna i ett handfat.

Bilden nedan visar vad vi ofta missar vid en handtvätt.

Illustration med händer, färgade fält visar ställen som är svåra att få rena vid handtvätt. Illustration om var händerna ofta INTE blir rena vid handtvätt. Se alltså upp med tummen och mellan fingrarna och på fingertopparna och tvätta där extra noga.

Här finns en affisch som du kan skriva ut och sätta upp eller dela ut.

Värt att veta om skyddsutrustning!

Beställ tvål, handskar, handsprit, munskydd och förkläden så att du har ett litet lager hemma. Hur och var du beställer kan du få svar på från Hanna i receptionen om du inte redan vet.

Hur länge ska man använda skyddsutrustningen? Ska man tvätta eller kasta… Titta på vgregionens video med basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Rutinerna är a och o och väldigt bra att ha övat in så att man inte står handfallen och undrar ”hur det vara man skulle göra nu igen” när det verkligen gäller. Särskilt viktiga är rutinerna för på- och avklädning av skyddskläder om en assistansberättigad fått smittan.

Hur använder man munskydd?

Folkhälsomyndigheten anger hur och när munskydd är lämpliga.

Symptom på Covid-19

Covid-19 påverkar olika människor på olika sätt. De flesta som smittas utvecklar lindriga till medelsvåra sjukdomssymptom och återhämtar sig utan att behöva sjukhusvård.

De vanligaste symptomen:
feber
torrhosta
trötthet
Mindre vanliga symptom:
muskel- och ledvärk
halsont
diarré
ögoninflammation
huvudvärk
nedsatt lukt- och smaksinne
hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tår
Allvarliga symptom:
andningssvårigheter eller andfåddhet
bröstsmärtor eller tryck över bröstet
nedsatt tal- eller rörelseförmåga

Sök omedelbart vård om du har allvarliga symptom. Ring alltid i förväg innan du besöker någon läkare eller vårdmottagning. Personer med lindriga symptom som är friska i övrigt ska stanna hemma och vårda sig i hemmet. I genomsnitt tar det 5–6 dagar från smittotillfället till det att symptom börjar framträda, men det kan ta så mycket som 14 dagar.

Informationen är hämtad från WHO.

Restriktioner och rekommendationer i Sverige

Stanna hemma vid symtom

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra. 

Läs mer, håll dig uppdaterad!

På Krisinformation.se kan du läsa alla nationella råd som gäller just nu.

På Krisinformation.se kan du läsa alla Restriktioner och förbud som gäller just nu.

Jag är gravid, hur skyddar jag mig?

Om du har blivit förbjuden av din arbetsgivare att fortsätta ditt arbete på grund av risker i arbetsmiljön, så kan du få graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller. 

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Socialstyrelsen har bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt om de drabbas av Covid-19. Om din arbetsgivare inte kan omplacera dig eller anpassa dina arbetsuppgifter, till exempel att du får arbeta hemifrån, kan din arbetsgivare förbjuda dig att arbeta. Eftersom den personliga assistentens arbetsuppgifter inte kan utföras hemma så kan detta vara aktuellt för våra anställda.

Vill du diskutera denna fråga och utvärdera om ett förbud är aktuellt för dig, så hör av dig till någon av våra HR-chefer på kontoret!

Här finns information om Covid-19 med bildstöd samt på andra språk.
Other language – Om covid-19 på flera språk – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Informationen uppdaterad 2021-05-05