Alla nyheter
17 april 2020

Corona-information

Här publicerar vi löpande information om hur vi på GIL (alltså assistenter, arbetsledare, assistansberättigade och kontorspersonal!) måste arbeta under Coronapandemin. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att hålla sig uppdaterade.

E-post från vaccin@gil.se är OK!

Vi skickar mail från vår e-postadress för vaccinsamordning. Den heter vaccin@gil.se och är alltså ingen bluff utan helt rätt och riktig. Om du har frågor som du inte får svar på nedan så är du välkommen att kontakta oss på vaccin@gil.se för frågor om Corona/Covid-19 och vaccin. Samordnare är Caroline Bräutigam.

Vaccineringen försenad, men verkar vara på G

Just nu råder brist på vaccin. Men många kommuner börjar nu planera för leveranser och börjar att vaccinera i någon skala. Vecka 9 och 10 verkar många kommuner ha vaccinationsverksamhet igång. Håll utkik Du som är arbetsledare bör ha koll på e-posten, spana in vår kommun/region-listan nedan och hör av dig till vaccin@gil.se om du känner dig helt bortglömd!

Text på lila färgfält: När får jag min spruta?

Stanna hemma vid symptom!

Jag känner mig sjuk

Om du känner dig sjuk så ska du sjukskriver dig och beställa test (se nedan hur). Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har sjukdomen covid-19 så att du inte smittar andra.

Ett test för pågående infektion (PCR) bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen.

Du behöver inte välja din egen vårdcentral utan kan välja en som har tid för testning att erbjuda. Den vi många gånger har hänvisat till i Göteborg är MediPart i Partille https://www.medipart.se/ som brukar ha tider.

Behöver du läkarintyg? Se svaret längre ner på denna sidan under rubriken ””När behöver jag ett läkarintyg?”

Jag har träffat någon som har covid-19 och jag har symtom

Om du vet att du har träffat någon som har covid-19 och du själv får symtom ska du göra som det står under rubriken ovan ”Om du känner dig sjuk”.

Jag har träffat någon som har covid-19 men jag har inte symtom

Om du har träffat en person som har covid-19 och du inte har några symtom ska du ändå tänka på att du kan vara smittad. Var uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden. Det är den tid det tar från att du blivit smittad till symtomen visar sig. Den är oftast 5 dagar men kan variera mellan 2 och 7 dagar och undantagsvis upp till 14 dagar.

Du bör undvika nära kontakt med andra människor under inkubationstiden.

Om det är någon i ditt hushåll som har symtom ska du göra som det står under rubriken nedan ”Om någon i hushållet är sjuk med symtom på covid-19.”

Om du får symtom ska du göra som det står under rubriken ovan ”Om du känner dig sjuk”.

Om arbetsplatsen inte vill att du kommer och arbetar är det arbetsbefrielse (inget arbete, men lön) som gäller i väntan på symptom eller test.

Någon i mitt hushåll är sjuk i Covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är regler som talar om vad du behöver göra för att inte sprida smittan vidare.

Alla oavsett ålder som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19.

Förhållningsreglerna för friska hushållskontakter gäller från datumet då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Eftersom det tar några dagar att få provsvar blir oftast tiden hemma kortare än sju dagar. Rutiner för om personer utan symtom i hushållet testas för covid-19 skiljer sig åt mellan regionerna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Om vården inte kontaktar dig ber vi dig kontakta vården, förklara yrke och att du inte har möjlighet att arbeta hemifrån och behöver intyg för smittbärarpenning.

Om arbetsplatsen inte vill att du kommer och arbetar är det arbetsbefrielse (inget arbete, men lön) som gäller i väntan på symptom eller test. Säger sjukvården att man kan gå och arbeta är det vad som gäller.

Jag är assistansberättigad med symptom på Covid-19

Vid symptom ska all personal ha skyddsutrustning; visir, munskydd, förkläde och handskar. Arbetsledare ser till att beställa hem ett litet lager! GIL har ett litet lager på kontoret där man kan hämta i nödfall.

HR-avdelningen på GIL skall underrättas så vi har koll på vilka misstänkta fall vi har.

Om du har symtom som överensstämmer med covid-19 sedan minst 24 timmar, så kan du boka tid på en vårdcentral (vilken som helst) för att se om du har en pågående infektion. På vårdcentralens webbsida finns information om vilka rutiner som gäller för tidsbokning och provtagning. Lämna prov även om symtomen är lindriga. Det prov som visar om du har viruset kallas för PCR-prov.

Skicka information om positivt test-resultat till vaccin@gil.se.

Personliga assistenter som arbetat i nära anslutning till insjuknandet ska testa sig 5-7 dagar efter att den assistansberättigade fått sitt positiva test-resultat, även om de är symptomfria.

Jag är vaccinerad, kan jag gå till jobbet även med symptom?

Folkhälsomyndigheten och 1177 säger att alla som har vaccinerat sig ändå behöver fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning. Du ska alltså stanna hemma vid symtom, hålla avstånd till andra människor och tvätta händerna ofta samt boka in tid för provtagning.

Det finns flera anledningar till att man ska följa rekommendationerna även som vaccinerad, till exempel:

Det finns en liten risk att du får sjukdomen trots vaccination, inget vaccin ger 100 % skydd.

Du kan ha viruset på dina händer och föra det vidare.

Du kan ha blivit smittad innan vaccinering.

Den jag jobbar hos har fått Covid-19, vad ska jag göra?

Om den som du jobbar hos har konstaterats sjuk i Covid-19 så ska du som assistent använda skyddsutrustning: munskydd, visir, förkläde och handskar. Under ”Praktiska rutiner” längre ner på denna sida kan du läsa på om hur utrustningen ska användas och hur du tvättar händerna på ett bra sätt.

Man är skyldig att jobba även om den som man arbetar hos är sjuk.

Om du jobbat i nära anslutning till att den assistansberättigade testade positivt, så ska du även om du är symptomfri ta ett test 5-7 dagar från dagen då den assistansberättigade fick sitt positiva testresultat.

Jag har haft Covid-19, bör jag ändå vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för alla som har haft covid-19, även de som har antikroppar. Du kan vaccineras när du har tillfrisknat helt från covid-19.

vaccinering i Fas 2

För de allra flesta så ligger vaccination för assistenter mot Covid-19 en bit fram i tiden. Enstaka kommuner har redan kommit igång. Berörda arbetsledare är kontaktade.
Saker har hänt som påverkat vaccintillgången, vilket gör att många kommuner i nuläget inte alls kan ange när de kommer påbörja vaccination av fas 2. Fas 2 beräknades initialt komma igång under februari. Detta hoppas man fortfarande ska kunna genomföras. Tänk på att februari är 28 dagar långt!

Det är många som hör av sig och frågar om när och hur vaccinationen kommer att gå till. Det hade varit underbart om det fanns ett enkelt svar… Men alla kommuner sköter vaccineringen på sitt sätt. Vi kommer att kontakta arbetsgrupp efter arbetsgrupp vartefter det framkommer vad som gäller för var och en.

Så här lyder den officiella informationen om vaccinering i fas 2:
I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.
Frågor och svar om Covid-19-vaccin

Krisinformation.se har sammanställt en mängd information om vaccinet. Gå in på deras hemsida för att få svar på de vanligaste frågorna.

Krisinformation.se

När får assistansberättigade sin spruta?

Du som är assistansberättigad blir kontaktad av eller får själv kontakta sjukvården för att få tid för vaccination. Hör med din vårdcentral, behandlande läkare eller hemsjukvården till exempel. GIL kommer inte att vara inblandade i samordnandet av vaccination för assistansberättigade.

Den som har insats från hemtjänsten, till exempel larm, kan redan ha fått möjligheten att vaccinera sig då hemtjänsten ingår i Fas 1.

När får personliga assistenter sin spruta?

Vaccinering av assistenter sker i den kommun där den assistansberättigade bor.

Olika kommuner har kommit olika långt. Somliga kommuner har påbörjat fas 2, medan många är kvar i fas 1 (äldreboenden / hemtjänst).

Saker har hänt som påverkat vaccintillgången, vilket gör att många kommuner i nuläget inte alls kan ange när de kommer påbörja vaccination av fas 2. Fas 2 beräknades initialt komma igång under februari. Nyhetsrapporteringen gör det mer troligt att fas 2 drar igång någon vecka in i mars och pågår sedan minst till och med april.

Har du / dina assistenter vaccinerats?

Vi vet att somliga mindre kommuner redan har vaccinerat både assistansberättigade och assistenter. Hör av dig till vaccin@gil.se i så fall, så att vi vet.

Hur många av dina assistenter vill vaccinera sig?

Fråga vilka assistenter i din arbetsgrupp som vill ta vaccinet. OBS! Att vaccinera sig är frivilligt. Skicka ett mail till vaccin@gil.se. Skriv förnamn och efternamn på de som vill vaccinera sig. Skriv också vilken kommun som den assistansberättigade är skriven i.

Den som har medicinska frågetecken kring vaccination (t ex allergier) får kontakta sin egen läkare för råd.

olika kommuners /Läns tidsplan och rutiner

Här samlar vi för oss känd information om vaccineringen av assistenter, alfabetisk ordning.
Vaccination sker i den kommun där den assistansberättigade bor.

alingsås kommun

Fas 2 är inledd och dos 1 ges v 9 och 10. Bokningslänk och information har skickats ut, saknar du den så vänd dig till vaccin@gil.se.

Uppdaterad 2021-02-25

GÖTEBORGS KOMMUN

Personliga assistenter som jobbar på Hisingen kommer att börja vaccineras v 9, information skickad. Assistenter i resten av Göteborg börjar vaccineras under v 10, information kommer.

Uppdaterad 2021-02-26

Halland

Fas 2 är inledd och beräknas pågå till vecka 17. Just nu är det personer över 80 år som kan boka tid. Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna. 

Uppdaterad 2021-02-22

Jönköpings KOMMUN

Vaccination i Fas 2 startas vecka 9. I region Jönköping kommer inte assistansberättigade under 18 år eller personal som arbetar hos assistansberättigade under 18 år att vara prioriterade i fas 2. Ett intyg kommer att behövas. Saknar du intyg, vänd dig till vaccin@gil.se.

Uppdaterad 2021-02-22

Kungälv

Vaccination av personliga assistenter är inledd. Information är skickad, saknar du den så vänd dig till vaccin@gil.se. .

Uppdaterad 2021-02-26

Lerum

Vaccination av personliga assistenter är inledd. Information är skickad, saknar du den så vänd dig till vaccin@gil.se. .

Uppdaterad 2021-02-26

MUNKEDAL

Vaccinationen för personliga assistenter i GIL är påbörjad. Bokningslänk och information har skickats ut, saknar du den så vänd dig till vaccin@gil.se.

Uppdaterad 2021-02-19

MÖLNDALS KOMMUN

Mölndals kommun har inlett fas 2 och vaccinerar assistenter. Tider bokas via en app. Arbetsledare i kommunen som inte fått information kontaktar vaccin@gil.se,

Uppdaterad 2021-01-20

PARTILLE KOMMUN

Partille kommun har inledde fas 2 i januari men pga brist på vaccin har de haft en paus. Nu har de släppt nya tider, information är skickad.

Uppdaterad 2021-02-26

Region Norrbotten

Berörda blir kontaktade genom kommunens vård och omsorg eller via vården enligt regionens hemsida.

Uppdaterad 2021-02-12

Stenungsunds kommun

Stenungssunds kommun har inlett fas 2. Nu har de släppt nya tider, information är skickad.

Uppdaterat 2021-02-26

svenljunga kommun

Vi har upprättat en dialog och skickat efterfrågad information till Svenljunga kommun. De anger att förhoppningen är att vaccination i Fas 2 inleds i april. Det är vaccinleveranserna till Sverige som ställer till det.

Uppdaterad 2021-02-24

Tjörn

Vaccination av personliga assistenter är inledd. Information är skickad.

Uppdaterad 2021-02-26

UDDEVALLA KOMMUN

Uddevalla Kommun har angett att de planerar att sätta igång tisdag och onsdag vecka 9. Bokningslänk och information har skickats ut, saknar du den så vänd dig till vaccin@gil.se.

Uppdaterad 2021-02-25

Varbergs kommun

Varbergs kommun vaccinerar personliga assistenter som arbetar hos någon som har personlig assistans OCH hemtjänst. Aktuella grupper är informerade. Saknar du information så vänd dig till vaccin@gil.se.

Uppdaterad 2021-02-22

VÄrmland

17 februari inleddes Fas 2, där assistansberättigade och personliga assistenter ingår. Man vaccinerar i första hand äldre personer 85+ då ålder är den största riskfaktorn för svår Covid-19.

Uppdaterad 2021-02-22

Örebro län

Örebro län vaccinerar i Fas 2, aktuella grupper är informerade.

Uppdaterad 2021-02-22

Resa utomlands under pandemin

Sedan den 9 februari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige ska testa dig för Covid-19 vid själva inresandet, men också fem dagar efter hemkomsten. Inresande ska också stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar.

Om du som personlig assistent utsätter dig för den risk som en privat utlandsresa innebär just nu, så ska du alltså stanna hemma från arbetet under en karantänperiod om sju dagar. Se till att du söker ledighet även för denna period! Lön utgår inte under karantänperioden.

Vanliga frågor

Hur får jag smittbärarpeng?

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra.

Om du bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, så betraktas du som möjligt sjukdomsfall och ska inte gå till arbetet.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 810 kronor per dag. Smittbärarpenning söker du på Mina sidor hos Försäkringskassan.

Om du är sjuk i covid-19 och inte kan arbeta gäller samma sak som när du blir sjuk i vanliga fall, GIL betalar sjuklön fram till den 14 sjukdagen, därefter söker du om sjukpenning hos Försäkringskassan.

När behöver jag ett läkarintyg?

Reglerna för när det behövs läkarintyg har ändrats flera gånger under pandemin.

Försäkringskassan har fattat beslut om att fram till 31 mars 2021 gäller att läkarintyg behövs från sjukdag 22. Det finns ett regeringsbeslut om att man inte behöver läkarintyg förrän dag 15 som gäller till och med den 30 april 2021.

(När det inte är Corona-tider så behövs läkarintyg från dag 8.)

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har beslutat om avstängning från arbetet, enligt smittskyddslagen, för att ha rätt till ersättningen. I vanliga fall behövs läkarintyg från dag 1 för den som vill ansöka om smittbärarpenning.

GIL gjorde karensavdrag på min lön när jag var sjuk. Varför?

Karensavdrag är ett avdrag på lönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Karensavdraget är alltid 20 % av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 28 februari 2021. 

GIL gör ett karensavdrag på din lön, som vanligt. Sedan ansöker du om ersättning för karens på Mina sidor hos Försäkringskassan. Du får ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt utbetalat direkt från Försäkringskassan.

Min arbetsledare vill inte att jag jobbar fast jag är frisk. Vad händer nu?

Om din arbetsledare inte vill att du jobbar, fast du är frisk, så kan du bli arbetsbefriad. Du får din vanliga lön, men ska inte gå till arbetet. I Knapptid rapporterar du arbetsbefriad tid under ”rött”, i Primass rapporterar din arbetsledare arbetsbefriad tid under ”övrigt”.

Den arbetsledare som vill arbetsbefria en personlig assistent bör kontakta HR på hr@gil.se först!

OBS! Det krävs att det finns omkostnadsmedel / ekonomiskt utrymme i assistansbudgeten för gruppen för att det ska vara möjligt att arbetsbefria någon.

praktiska rutiner / Fakta

Hur tvättar man händerna?

Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner och smittspridning. Rena händer räddar liv.

Tvätta alltid händerna när du har varit ute, kommer hem eller kommer till ditt arbete. Tvätta händerna när du ska äta, när du lagar eller hanterar mat samt efter toalettbesök.

Så här säger Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd att man ska göra för att verkligen få bort bacillerna.

 • Skölj händerna, ta tvål, tvätta handflatorna, tvätta ovansidorna, tvätta mellan fingrarna, tvätta fingertopparna, tvätta tummarna, skölj.
 • Tvätta händerna i minst 30 sekunder, dvs så lång tid som det tar att sjunga Blinka lilla stjärna långsamt. Till exempel.
 • Torka händerna med papper eller egen handduk.
 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål. Handsprit (minst 60 procent alkohol) är en lösning om du inte kan tvätta händerna i ett handfat.

Bilden nedan visar vad vi ofta missar vid en handtvätt.

Illustration med händer, färgade fält visar ställen som är svåra att få rena vid handtvätt. Illustration om var händerna ofta INTE blir rena vid handtvätt. Se alltså upp med tummen och mellan fingrarna och på fingertopparna och tvätta där extra noga.

Här finns en affisch som du kan skriva ut och sätta upp eller dela ut.

Värt att veta om skyddsutrustning!

Beställ tvål, handskar, handsprit, munskydd och förkläden så att du har ett litet lager hemma. Hur och var du beställer kan du få svar på från Hanna i receptionen om du inte redan vet.

Hur länge ska man använda skyddsutrustningen? Ska man tvätta eller kasta… Titta på vgregionens video med basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Rutinerna är a och o och väldigt bra att ha övat in så att man inte står handfallen och undrar ”hur det vara man skulle göra nu igen” när det verkligen gäller. Särskilt viktiga är rutinerna för på- och avklädning av skyddskläder om en assistansberättigad fått smittan.

Symptom på Covid-19

Covid-19 påverkar olika människor på olika sätt. De flesta som smittas utvecklar lindriga till medelsvåra sjukdomssymptom och återhämtar sig utan att behöva sjukhusvård.

De vanligaste symptomen:
feber
torrhosta
trötthet
Mindre vanliga symptom:
muskel- och ledvärk
halsont
diarré
ögoninflammation
huvudvärk
nedsatt lukt- och smaksinne
hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tår
Allvarliga symptom:
andningssvårigheter eller andfåddhet
bröstsmärtor eller tryck över bröstet
nedsatt tal- eller rörelseförmåga

Sök omedelbart vård om du har allvarliga symptom. Ring alltid i förväg innan du besöker någon läkare eller vårdmottagning. Personer med lindriga symptom som är friska i övrigt ska stanna hemma och vårda sig i hemmet. I genomsnitt tar det 5–6 dagar från smittotillfället till det att symptom börjar framträda, men det kan ta så mycket som 14 dagar.

Informationen är hämtad från WHO.

Restriktioner och rekommendationer i Sverige

Stanna hemma vid symtom

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra. 

Läs mer, håll dig uppdaterad!

På Krisinformation.se kan du läsa alla nationella råd som gäller just nu.

På Krisinformation.se kan du läsa alla Restriktioner och förbud som gäller just nu.

Informationen uppdaterad 2021-02-25