Alla nyheter
04 februari 2020

Corona-information

Här publicerar vi löpande information om hur vi på GIL (alltså assistenter, arbetsledare, assistansberättigade och kontorspersonal!) arbetar med hänsyn till Covid-19.

sammanfattning

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig sjukdom.

Du som är sjuk stannar hemma och du som känner dig arbetsför kan arbeta. Det kan finnas andra rekommendationer om den assistansberättigade enligt bedömningen är skör.

Alla vuxna rekommenderas att vaccinera sig med 3 doser. Du som är 65+ rekommenderas en fjärde dos.

Man behöver läkarintyg från 8:e sjukdagen, ingen ersättning kan fås för karensavdrag.

Stanna hemma när du är sjuk!

Jag känner mig sjuk

Om du känner dig sjuk så ska du stanna. Du kan gå tillbaka till arbetet när du känner dig bra.

Från den 9 februari rekommenderas testning för att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Inte alla som har personlig assistans är ”sköra”. Arbetsledaren gör bedömningen om den assistansberättigade är skör. Arbetsledaren kan rådfråga vården om hen känner sig osäker.

Om bedömningen görs att den assistansberättigade är skör,
så är rekommendationen att assistenter med symtom på Covid-19 ska testa sig med PCR-test (testen får man t ex på vårdcentralen).

Om du testar positivt ( spelar ingen roll om det är ett PCR-test / snabbtest / antigentest) så ska du stanna hemma i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Stanna hemma fem dagar också om du misstänker att det är Covid-19 du har fått, även om du av någon anledning inte kunnat testa dig.

Arbetsledaren får besluta om ”riskreducerande åtgärder”, det kan exempelvis vara att den personliga assistenten ska använda skyddsutrustning de första dagarna på jobbet efter sjukdom.

När ska jag testa mig?

Från den 9 februari rekommenderas testning för att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Inte alla som har personlig assistans är ”sköra”. Därför kan svaret på frågan ”När ska jag testa mig?” bli olika beroende på vem du jobbar hos.

Arbetsledaren gör bedömningen om den assistansberättigade är skör. Arbetsledaren kan rådfråga vården om hen känner sig osäker.

Om bedömningen görs att den assistansberättigade är skör, så ska assistenter med symtom på Covid-19 testa sig med PCR-test (testen får man t ex på vårdcentralen).

Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Detta gäller oavsett om man testat positivt med antigentest eller PCR-test.

Jag har varit sjuk, när kan jag återvända till jobbet?

Du kan gå tillbaka till arbetet när du känner dig arbetsför.

Du kan ha kvar till exempel lite snuva eller lätt hosta ett tag efter att du har varit sjuk.

Du kan få andra rekommendationer om den du jobbar hos är enligt bedömningen skör. Läs mer under ”När ska jag testa mig?” ovan.

Någon i mitt hushåll är sjuk i Covid-19

Har du inga symtom, så kan du gå till arbete som vanligt.

Om du känner dig sjuk, följ instruktionerna under ”Jag känner mig sjuk” ovan.

Jag har träffat någon som har covid-19 och jag har symtom

Om du känner dig sjuk, följ instruktionerna under ”Jag känner mig sjuk” ovan.

Den jag jobbar hos har fått Covid-19

Man är skyldig att jobba även om den som man arbetar hos är sjuk.

Om du vill kan du använda skyddsutrustning om du jobbar hos någon som fått Covid-19.

Skyddsutrustningen som rekommenderas är

 • Plastförkläde / skyddsförkläde
 • Skyddshandskar
 • Visir eller skyddsglasögon
 • Andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3 (inte munskydd!)

Om du känner dig sjuk, följ instruktionerna under ”Jag känner mig sjuk” ovan.

Vaccinera dig mot covid-19

dos 1 + 2 & 3

Många assistansberättigade tillhör riskgrupp och därför bör personliga assistenter vaccinera sig. Du som inte är vaccinerad mot Covid-19 rekommenderas att göra detta så snart som möjligt. Om du inte har vaccinerat dig så kan du boka en tid via 1177.

Boka tid

VACCINERA DIG MOT COVID-19

Dos 4

Du som är 65+ rekommenderas en fjärde dos när det gått minst fyra månader sedan dos 3. Vaccinationen sker på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.

Läs på 1177

Vanliga frågor

Hur får jag tag på skyddsutrustning?

Se till att det alltid finns ett lager med skyddsutrustning tillgängligt hemma hos den assistansberättigade. Arbetsledare kan beställa skyddsutrustning på nätet, exempelvis på www.hygienshoppen.se. Man behöver ha ett konto för att beställa från Hygienshoppen, har man inte det så kan man ringa eller skriva till Emelie Svedberg: kontor@gil.se eller 031-63 64 80.

 • Plastförkläde / skyddsförkläde
 • Skyddshandskar, helst i Nitril eller Latex
 • Visir eller skyddsglasögon
 • Andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3 (inte munskydd!)

Vi rekommenderar också att du beställer hem ett lager av

 • Snabbtest
 • Papper
 • Handtvål
 • Ytdesinfektion
 • Handdesinfektion

Kostnaderna för skyddsutrustning betalas av assistansen.

Tänk på att du bara kan beställa artiklar som hör till assistansen via uppgifterna nedan, övriga produkter får beställas privat och kommer att faktureras som enskilda kostnader om de beställs via GILs konto.

Andra ställen att handla på:

NHS Care beställ via telefon 019-32 22 00 eller epost nhs@nhs.nu. Uppge kundnummer (se information i nyhetsbrev skickat 2022-01-19) och ditt AL-nummer, namn, leveransadress samt telefonnummer till kontaktperson. Inloggning och lösen skickas sen till dig via e-post. Vi rekommenderar att du går in och byter till ett eget lösenord så fort som möjligt.

Onemed, beställ via telefon 0770-111 115 eller epost kundservice@onemed.com. Uppge kundnummer (se information i nyhetsbrev skickat 2022-01-19) och ditt AL-nummer, namn och leveransadress.

Vi har ett mindre lager skyddsutrustning och snabbtest på GIL:s kontor vid akuta behov.

Snabbtest, antigentest, PCR-test, test – vad, när, varför?

Det finns framförallt två olika tester som man pratar om när det kommer till provtagning vid symtom på Covid-19.

Antigentester, också kallade snabbtester

 • Kan köpas på Apoteket mm för ca 50-100 kronor styck
 • Testet ska vara CE-märkt (en kvalitetsmärkning)
 • Man gör testet själv, exakt hur man gör står i beskrivningen i förpackningen
 • Testet ger svar på ca 15-30 minuter
 • Testet är inte så pålitligt, man kan inte vara säker på att man inte är smittad, även om resultatet är negativt. En studie som Folkhälsomyndigheten gjort visar att två av fem covid-positiva personer missas med antigentester
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar antigentester främst för personer som har symtom
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antigetest tas vid symtom senast dag 5 i infektionsförloppet
 • Om man har symtom och jobbar hos en person i riskgrupp, så bör man också ta ett PCR-test

PCR-tester

 • Testet får man testet gratis från i första hand vårdcentralen
 • De flesta PCR-tester är i dagsläget tester man gör själv
 • Man får svar efter ca 2-7 dagar
 • Detta test är mer tillförlitligt än antigentester / snabbtester, träffsäkerheten är närmare 100 %

Läs information på 1177 om testning.

Vad gäller angående karensadrag, läkarintyg och smittbärarpenning?

Karensavdraget återinförs den 1 april. Det går fortfarande att ansöka om ersättning för karensdagar innan 1 april 2022.

Från och med 1 april 2022 behöver du läkarintyg från åttonde sjukdagen.

Från och med 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att den som smittas av covid-19 från och med 1 april 2022 inte kan få smittbärarpenning.

Jag är gravid, vad gäller mig?

Gravida rekommenderas att vaccinera sig mot Covid-19.

Arbetsmiljöverket har slagit fast att gravida inte ska arbeta med personer som är sjuka i Covid-19.

praktiska rutiner / Fakta

Informationen uppdaterad 2022-04-04