Alla nyheter
30 juli 2020

Nu går vi live!

Eftersom ingenting är som det brukar så har vi tänkt om lite. Vi anpassar alla våra aktiviteter till de rådande omständigheterna. Medans våra ordinarie utbildningar sätts på paus tills dess att smittorisken gått ner går vi istället live med alla nya assistenter!

Två glada personer med hörlurar

Assistentutbildning I (LIVE) är vår nya webbsända obligatorisk introduktionsutbildning för personliga assistenter som arbetar i GIL. Den är 3 timmar lång och är gjord i två versioner – en för de som använder Knapptid (den 8/10, 25/11) för att tidrapportera och en för de som använder Primass (den 16/9, 21/10, 5/11, 10/12). 

Allt assistenten behöver för att delta i vår live-sända utbildning är en mobil, dator eller platta med uppkoppling och hörlurar. Assistenten får självklart lön för sin medverkan och kan anmäla sig redan nu via länkarna ovan.