Alla nyheter
30 december 2020

Är du vår nya HR-chef!

Går du igång på struktur, personalfrågor och problemlösning, bli en av oss! Vi söker just nu en ny person med ledaregenskaper på 100% med placering på vårt Göteborgskontor – en HR-chef som är något utöver det vanliga och med fäbless för mänskliga möten i alla dess former.

En skara assistansberättigade i GIL

ÄR DET du SOM SKA leda vår HR-avdelning?

GIL är ett kooperativ och en ekonomisk förening som samordnar personlig assistans sedan 1989. Omsättningen är runt en halv miljard per år. Vår verksamhet tar avstamp i Independent Living-filosofin. Det betyder att vi utgår från att människor med funktionsnedsättningar själva vet bäst hur de vill leva och därmed är de lämpligaste personerna att leda sin personliga assistans.

Det finns två allmänt spridda uppfattningar om personer med funktionsnedsättningar. Antingen är man offer och folk tycker synd om en. Eller så blir omgivningen orimligt imponerade när man lyckas göra samma saker som andra gör. Man blir hjälteförklarad.

I GIL är vi 260 assistansberättigade. Inga superhjältar, inga offer. Däremot söker vi nu en HR-chef som är någon utöver det vanliga. Så om du vet hur man får en kamel genom ett nyckelhål och vågar benämna elefanten i rummet? Då kan detta vara jobbet för dig!

WE ARE GIL

På GIL:s huvudkontor på Mölndalsvägen jobbar 28 anställda med råd och stöd samt administration för kooperativet som också har filialer i Varberg och Uddevalla. Assistansen utförs av drygt 2000 personliga assistenter. Utöver att samordna personlig assistans så jobbar vi på att förändra och förbättra världen för människor med funktionsnedsättning. Kanske är vi hjältar ändå?!

Kort om dig

Är du personalvetare eller har en likvärdig akademisk utbildning inom HR så kan du vara precis den vi söker till vårt högkvarter. 

Du har även en bred erfarenhet av HR-arbete, arbetsrätt, lönebildning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och rehabilitering. Du har minst fem års erfarenhet av att leda operativt HR-arbete inom en större organisation. Du är pedagogisk och lösningsorienterad.

Användbart i jobbet är humor, prestigelöshet och nyfikenhet. Du har därutöver goda IT-kunskaper och rör dig obehindrat i Hogia Personal och Officepaketet.

– Du är van att driva utvecklingsprocesser och proaktivt arbete nära ledningen.
– Du har arbetat med HR-frågor på en operativ, taktisk och strategisk nivå. 
– Du har samverkat och förhandlat med fackliga parter runt kollektivavtal och rutiner.
– Du har erfarenhet av att ta ekonomiska beslut kopplat till arbetsmiljöinsatser och rehabilitering. 
– Du är van vid att driva och hantera personalfrågor med kreativitet och lösningsfokus.
– Du har haft personalansvar och jonglerar komplexa frågor pragmatiskt och strukturerat.
– Du är pedagogiskt lagd och har erfarenhet av att ge kompetenshöjande utbildningar.

TILL DIN HJÄLP

Din avdelning utgörs av ett team på fem personer med fäbless för mänskliga möten i alla dess former. Avdelningen står för allt från anställning till avslut, rehabilitering och löne- sättning samt agerar bollplank och är en öppen kanal för information som arbetsledare och assistenter behöver ute i grupperna. Ditt ansvar är att driva, leda, fördela och kvalitetssäkra arbetet, med hjälp av erforderliga hjälpmedel så som tajta trikåer, mantel (inte nödvändigt) och ditt utpräglade sinne för struktur, samarbete och lyhört relationsskapande. 

Du kommer vara en del av ledningsgruppen och direkt underställd VD med ansvar för kooperativets HR-verksamhet – HR-ansvarig, personaladministration och rekrytering/pool. Du kommer att fungera som expert gentemot tjänstemän och styrelse samt ge råd och stöd till assistansberättigade och assistenter.

MeRITERANDE

– Egen funktionsnedsättning
– Erfarenhet från assistansbranschen
– Vana av IT och digitala system

INFORMATION OCH ANSÖKAN

Frågor om tjänsten ställer du till Anders Westgerd (VD) på 031-63 21 94. Han tar även
tar emot CV och personligt brev via anders@gil.se 
Facklig företrädare (Vision) är Therése Anton 031-63 21 95

Intervjuer sker fortlöpande. 

Ännu mer om GIL hittar du om du surfar runt här på vår hemsida www.gil.se Annonsen kan du ladda ner här. Den hittas också på vår jobbsida.