Alla nyheter
17 april 2020

Corona-information

Här publicerar vi löpande information om hur vi på GIL (alltså assistenter, arbetsledare, assistansberättigade och kontorspersonal!) måste arbeta för att begränsa smittspridning av Corona-viruset. Om förutsättningarna eller rekommendationerna ändras återkommer vi med information. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att uppdatera sig och följa rapporteringen.

Informationen uppdaterad 2020-11-05

Om någon i familjen konstaterats smittad av Covid-19.

Om någon familjemedlem eller annan person i ditt hushåll har konstaterad smitta av Covid-19 så ska du stanna hemma i en så kallad familjekarantän. Då har du också rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Tidrapportera 

Registrera planerade arbetspass som frånvaro och välj ”Smittbärarpenning” som tidstyp. 

Läkarintyg 

Viktigt! Du behöver styrka din frånvaro från arbetet med ett intyg från en läkare. Intyget kommer att hanteras på samma sätt som vanliga läkarintyg.

Från och med den 1/11 kommer läkarintyg att krävas från och med dag 14 och inte längre från dag dag 21 som tidigare. Detta regelverk kan dock komma att ändras när som helst så var uppmärksam på om det kommer nya direktiv.

Hindra smittspridning

Här är en video om vad som orsakar Covid-19, basala hygienrutiner, hur man tar av och på skyddsutrustning på ett säkert sätt och hur man minskar smittspridning till exempel. Se den!

Informationen uppdaterad 2020-06-05

Sedan Lena Hallengren i slutet av maj meddelade att personliga assistenter räknas som prioriterad grupp 2 och skulle komma att provtas har det rått en del frustration och förvirring. Det var lätt att uppfatta att hon sa att allt var klappat och klart för provtagning men vi fann snart ut att så inte var fallet. Hennes löften var inte särskilt förankrat ute i landets olika regioner, kommuner och stadsdelar. Så vi vill reda lite i det som gäller och var vi står. 

Det talas om två olika test

Man talar om tester som visar på pågående infektion och tester som visar på antikroppar.

Infektionstester

De tester som Hallengren talade om i slutet av maj är de som visar på om man har en pågående smitta med covid-19-virus i blodet. Ännu så länge finns dock inte den testkapacitet för privata anordnare som hon fick det att låta. Några kommuner har börjat få upp sin logistik och hör av sig till oss med information om hur vi ska gå till väga. Detta innebär, i skrivande stund, att det är få personer som är hemma med pågående infektion och vaga förkylningssymptom som kan bli testade just nu. Men vi börjar ana en öppning! 

Två alternativ för assistent med misstänkt pågående infektion

Om du har en misstänkt pågående infektion men med så lindriga symptom att du i vanliga fall hade gått till jobbet och skulle vilja testa dig så att du vet om du eventuellt kan jobba, så finns det två alternativ:

 1. Kontaktar din VC och säg att du vill bli testad. Vissa vårdcentraler behöver  en bekräftelse på att man jobbar som assistent i GIL och tillhör den prioriterade grupp 2 som Lena Hallengren talar om. Då får man ringa oss. Det är olika rutiner i olika kommuner, stadsdelar, och vårdcentraler. Vilket kräver lite extra tålamod från oss allihop. 
 2. Om du skulle nekas provtagning på din VC, ska du kontakta Malin eller Kicki på HR för att höra vad de har fått för information om hur just din kommun eller region kan hjälpa till.

När du sen kryat på dig, kom ihåg att du ska stanna hemma 48 timmar efter sista symptomet!

Antikroppstester

De andra testerna man talar om är antikroppstester. Problemet med dessa är att de är osäkra, eftersom man inte vet hur länge immuniteten sitter i. Resultatet blir därför svåra att tyda och kan ge en skenbar trygghet. Efter gårdagens presskonferens följer vi utvecklingen noga för att se hur regionerna förhåller sig till antikroppstester och återkommer när vi vet mer om hur uppbyggnaden och tillvägagångssättet vid antikroppstestning kommer att se ut.

Sitt stilla i båten och lita på att vi hör av oss

Så fort vi får tydliga direktiv i de olika kommuner ni bor i så kommer vi att skicka ut instruktioner till din arbetsledare. Det kommer nya direktiv hela tiden, det vi vet idag kan vara ogiltigt imorgon. Därför skyndar vi långsamt och agerar först när vi vet vad som verkligen gäller. Det kan ni lita på. Ert välmående är vårt välmående.

Läget i Västra Götaland fortsatt osäkert

Sahlgrenska sjukhuset larmade för någon vecka sedan om att inläggningarna på sjukhus i Göteborg plötsligt ökar igen, och att den tidigare trenden som visat på en nedgång har vänt. Varningen kvarstår och man ser tecken på att antalet smittade ökar i Göteborgsregionen. Så håll nu ut för allt i världen och följ rekommendationerna trots din längtan och att sol och blå himmel ropar på glad gemenskap. 

 • Håll dig i skinnet och vidga inte bekantskapskretsen ännu!
 • Stanna hemma även när du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Ofta.
 • Håll avstånd till dina medmänniskor och kära både inomhus och utomhus.
 • Undvik köande och trängsel och andra sociala sammanhang. 
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res säkert sätt från och med den 13 juni när reserestriktionerna tas bort. Fram till dess undvik onödiga resor!
 • Är du över 70 år ska du vara fortsatt särskilt försiktig. 
 • Om du varit sjuk, stanna hemma 48 timmar efter sista symptomet.

INFORMATION UPPDATERAD 2020-04-17

Det här kommer att ta tid men vi kommer att ta oss igenom det här och komma ut på andra sidan. Ju bättre vi preppar och förbereder oss och fyller ladorna med mod, tålamod och rutiner för hur vi kan skydda oss desto större är möjligheten att vi kommer sträcka på oss och vara stolta för vår insats när viruset svälts ut. Vi hoppas på det bästa såklart, men tänker att det ändå är lugnast när man är beredd på det värsta. Och vi är grymt stolta och imponerade av lojaliteten och engagemanget hos så många av våra assistenter. Tack!

OM CORONAN TAR SIG IN OBJUDEN HOS ER

Om en assistansberättigad skulle uppvisa coronasymptom så vill vi att ni kontaktar oss ögonaböj. Omgående. Direkt. Ring oss då via växeln eller nödtelefonen om växeln är stängd. Som assistent tar du kontakt med din arbetsledare i första hand, denne tar i sin tur kontakt med oss  på GIL.

VI ÄR FÖRBEREDDA OM NÅGON DRABBAS

Vi har upparbetat kontakter med olika instanser som vi kan behöva stöd av om någon drabbas av Covid-19 i vårt kooperativ. Det är lite olika förutsättningar beroende på vilken kommun man tillhör, men samarbetet med flertalet av de kommuner vi berörs av känns ansvarsfullt och betryggande. Vi arbetar också hårt för att få fram testning om vi skulle misstänka att en assistansberättigad har smittats, men inser att vi kommer att få vänta ett tag till på tester för våra assistenter.

TA PÅ OCH TA AV SKYDDSKLÄDER

Hur länge ska man använda dem, ska man tvätta eller kasta … Sätt er ner tillsammans och titta på vgregionens video med basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Rutinerna är a och o och väldigt bra att ha övat in så att man inte står handfallen och undrar ”hur det vara man skulle göra nu igen” när det verkligen gäller. Särskilt viktiga är rutinerna för på- och avklädning av skyddskläder om en assistansberättigad fått smittan. Titta på den direkten.

TVÅL, HANDSKAR, HANDSPRIT OCH FÖRKLÄDEN

Passa på att bunkra det som bunkras kan så att ni är fullt rustade och kan hålla smittan utanför dörren. Det är i tider som dessa det är bra med ett litet lager. Beställ tvål, handskar, handsprit och förkläden så att du har ett litet lager hemma. Vissa varor tar slut, men de verkar komma in allteftersom. så ta för vana att gå in några gånger varje dag för att kolla om leverantören fyllt på i sina butikslager. Man kan tyvärr inte lägga beställningar på varor som är slut. För leverantörer och kontaktuppgifter se nyhetsbrevet som skickades ut den 17 april.

INFORMATION UPPDATERAD 2020-03-17

Först vill vi passa på att dela med oss av den stolthet vi känner när den kooperativanda vi har i GIL visar sig vara passionerad, stark och stabil när det verkligen gäller! Hos oss går vi samman och hjälps åt och klarar gemensamt ut situationer som denna. Från djupet av våra hjärtan ett stort varmt tack till dig och alla andra arbetsledare och assistenter som hört av sig och erbjudit hjälp på olika sätt under den gångna veckan.

Här är det senaste/viktigast i korta drag:

 • Regeringen meddelade förra veckan ett förslag om att kravet på läkarintyg från dag 8 ska slopas. I skrivande stund är dock inget beslut taget.
 • Däremot har man tagit ett beslut om att man inte gör något karensavdrag för första sjukdagen under perioden 11 mars-11 maj. Avdraget kommer dock fortsatt att göras från GIL:s sida. Du som är assistent måste själv vända dig till Försäkringskassan för att ansöka om denna ersättning.
 • Vi jobbar stenhårt för att ingen ska stå utan hjälp och bemannar därför upp poolen. Från och med torsdag 19 mars kommer pooltelefonen: 0707-25 06 12 att ha öppet 07-19 vardagar och som vanligt (07-09 och 18-20) under helgerna. Dit kan man ringa om man som arbetsledare behöver hjälp.
 • Tvätta händerna!

PÅMINNELSE OM HUR MAN UNDVIKER SMITTA

 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Smittämnen fastnar lätt på händerna så tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute och alltid före måltid, vid mathantering samt efter toalettbesök.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Varför: när du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.

UNDVIK ALLA SOCIALA KONTAKTER OM DU HAR SYMTOM

Folkhälsomyndigheten fortsätter att trycka på att alla med symtom, även milda, ska undvika sociala kontakter för att inte smitta andra – i såväl arbetsliv som i privatlivet.

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • För oss som arbetar med utsatta grupper är det extra viktigt att man inte går till jobbet om man får symtom på förkylning eller luftvägsinfektion.
 • Undvik onödiga besök hos dina äldre och anhöriga och gör aldrig aldrig något besök om du har luftvägssymtom.

PLANERA SÅ ATT DU ÄR FÖRBEREDD

 • Många assistenter kommer förmodligen att bli sjuka framöver, därför kan det vara bra att du skriver timavtal med personer i ditt nätverk –  familjemedlemmar, vänner och bekanta som skulle kunna hoppa in om dina assistenter är sjuka. Speciellt viktigt är det att vara ute i god tid när det gäller våra barn med assistans eftersom det behövs ett utdrag ur belastningsregistret innan en ny assistent kan anställas.
 • Begränsa möten i möjligaste mån för att hindra smittspridning.

VI BEMANNAR UPP POOLEN

Vi jobbar stenhårt för att ingen ska stå utan hjälp och bemannar därför upp poolen. Från och med torsdag 19 mars kommer pooltelefonen: 0707-25 06 12 att ha öppet 07-19 vardagar och som vanligt (07-09 och 18-20) under helgerna. Dit kan man ringa om man som arbetsledare behöver hjälp.

Framöver om smittan ökar i samhället ber vi om din hjälp att vara solidarisk med andra i kooperativet och dela med dig av dina assistenter om du kan avvara någon av dem. Du eller aktuell assistent kan i så fall ringa 031-63 68 69 under kontorstid alternativt maila rekrytering@gil.se så löser vi det här tillsammans.

HÅLL DIG INFORMERAD

Om förutsättningarna eller rekommendationerna ändras återkommer vi med information. För övrig information hänvisar vi till det vi skrivit på tidigare (se nedan) och nyhetsbreven vi skickade ut den 3 och 11 mars. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att uppdatera sig och följa rapporteringen. Det gör vi på GIL, och vi kommer kontinuerligt uppdatera er i våra kanaler om läget förändras. På krisinformation.se hittar du ansvariga myndigheters kontinuerligt uppdaterade information om coronaviruset och hos Folkhälsomyndigheten har man sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

INFORMATION UPPDATERAD 2020-03-11

Den 11 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med att de ser tecken på samhällsspridning i Stockholmsregionen och Västra Götalandsregionen. Myndigheten ser inte allmän smittspridning i hela landet, men risknivån har höjts till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Den 11 mars 2020 kom besked från WHO att man klassar spridningen av coronaviruset som en pandemi.

Den 11 mars 2020 meddelade regeringen att man slopar karensdagen för att minska risken för att anställda går till jobbet när man känner sig lite småkrasslig, och därmed hejda smittspridning.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom på förkylning eller luftvägsinfektion – även milda! – begränsar eller helt avstår sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Och spridas. Detta gäller både i arbetslivet och i privatlivet och är den helt avgörande faktorn för att minska spridningens omfattning. Vi är alla en bricka i spelet om att få stopp på virusets spridning.

Stanna hemma vid minsta lilla symptom och tvätta händerna som om det gällde livet! 

Särskilt viktigt är det hos oss i GIL där flera av oss tillhör riskgruppen. Även anhöriga och vänner bör tänka på att undvika onödiga besök om man är förkyld eller har luftvägssymtom.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

GIL:S ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA SMITTA

 • På GIL reducerar vi kontakterna på kontoret och ställer in inplanerade utbildningar, afterworks och assistentmingel till och  med sista april. Vi kommer även att begränsa antalet inbokade möten i lokalerna till och med sista april. Därefter kommer vi att fatta nya beslut.
 • GIL-stöden kommer att minimera hembesök och istället försöka ta så mycket som möjligt genom kontakt via telefon och Skype.

ARBETSLEDARENS ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA SMITTA

 • Vill du att en assistent, som inte uppvisat symtom men kanske vistats i närheten av andra som har symtom, inte ska komma och arbeta hos dig så kan du beordra denne att stanna hemma, dock med full betalning.
 • Är assistenten sjuk så ska denne i vanlig ordning sjukskriva sig.
 • Skriv ut VGR:s blad om god handhygien samt tillhörande tvättguide och sätt upp dem på toalettdörren hemma hos dig… då kan ingen säga att de inte visste.

ASSISTENTERS ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA SMITTA

 • Tvätta händerna, tvätta händerna, tvätta händerna.
 • Gå inte till jobbet utan stanna hemma vi minsta symptom från luftvägarna, eller om du vet med dig att du haft kontakt med någon med symptom.

TVÄTTGUIDE

Tvätta händerna, det kan väl alla tänker du. Nja. Och så här i coronatider är det extra viktigt att vi gör det rätt. Titta på bilden ovan som visar vad vi ofta missar vid en ordinär handtvätt. Skriv ut dendet här informationsbladet om god handhygien från Västra Götalandsregionen eller den här som vi fick från en av våra arbetsledare och sätt upp den synligt på toaletten. Då kan ingen säga att de inte visste.

Illustration om var händerna ofta INTE blir rena vid handtvätt. Se alltså upp med tummen och mellan fingrarna och på fingertopparna och tvätta där extra noga.

Så här säger Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd att man ska göra för att verkligen få bort bacillerna.

 • Skölj händerna, ta tvål, tvätta handflatorna, tvätta ovansidorna, tvätta mellan fingrarna, tvätta fingertopparna, tvätta tummarna, skölj.
 • Tvätta händerna i minst 30 sekunder, dvs så lång tid som det tar att sjunga Blinka lilla stjärna långsamt. Till exempel.
 • Torka händerna med papper eller egen handduk.
 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål. Handsprit (minst 60 procent alkohol) är en lösning om du inte kan tvätta händerna i ett handfat.
 • Tvätta alltid händerna innan du lagar mat och äter samt efter toalettbesök.

HÅLL DIG INFORMERAD

Om förutsättningarna eller rekommendationerna ändras återkommer vi med information. För övrig information hänvisar vi till tidigare utskick (se nedan). Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att uppdatera sig och följa rapporteringen. Det gör vi på GIL, och vi kommer kontinuerligt uppdatera er i våra kanaler om läget förändras. På krisinformation.se hittar du ansvariga myndigheters kontinuerligt uppdaterade information om coronaviruset och hos Folkhälsomyndigheten har man sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Råder det någon osäkerhet om hur du ska hantera situationen runt din assistans, hör av dig.

INFORMATION SKICKAD 2020-03-03

Assistent som har rest i eller vistats i områden där smittspridning pågår (se Folkhälsomyndihetens hemsida) men inte har symptom skall: 

 • vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber.
 • alltid kontakta 1177 samt kontoret vid frågor eller oro.
 • föra en dialog med arbetsledaren och kontoret innan återgång i arbetet.

Assistent som har rest i eller vistats i områden där coronaviruset sprids och uppvisar symptom skall:

 • kontakta smittskyddsläkare i regionen för rådgivning
 • samt kontakta arbetsledare och kontoret.
 • sjukanmäla sig enligt normala rutiner.

Eftersom smittan klassas som allmänfarlig, samhällsfarlig och anmälningspliktig så är vi skyldiga att uppsöka läkarvård. Om du misstänker att en assistansberättigad är smittad så följer du också råden ovan.

UNDVIKA SMITTA

Här är en checklista om vad du själv kan göra för att undvika smitta. Arbetar du som assistent äska du vara medveten om att det är du som är den avgörande faktorn vad gäller smittspridning. Här är en checklista på vad du kan göra för att agera virusväktare och undvika smitta på din arbetsplats.

 • Undvik att röra vid ansiktet, eller ögon, näsa, mun samt nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk (om du är väldigt snabb) så hindrar du smitta från att spridas i din omgivning.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på väg till jobbet eller där du är nära andra.

HUR GÖR JAG SOM ARBETSLEDARE NÄR EN AV MINA ASSISTENTER HAR VISTATS I OMRÅDEN DÄR SMITTA FINNS – INNAN DE KOMMER TILL JOBBET?

 • Kontakta assistenten för att höra hur hen mår. Och följ råden ovan.
 • Du kan beordra assistenten att stanna hemma (hemmakarantän) under de fjorton dagar man beräknas vara smittsam, detta ska i så fall ske med full ersättning. Innan detta beslut tas bör du stämma av med kontoret.

HÅLL DIG INFORMERAD

På krisinformation.se hittar du ansvariga myndigheters kontinuerligt uppdaterade information om coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Råder det någon osäkerhet om hur ni ska hantera situationen runt assistansen, hör av er.

Pausa nyhetsflödet då och då, ta några extra djupa andetag och kom ihåg att göra något du blir lugn och glad av. Också.