Arbetsledare

Barn & Ungas assistans

Utbildningen genomförs i samarbete med BRIS, en organisation som under många år odelat arbetat utifrån barnets perspektiv. Utbildningen är en workshop på temat barns och ungas rätt att styra över sin egen assistans.

Den som arbetar som personlig assistent hos unga hamnar ibland i situationer där barnets och föräldrarnas önskemål inte överensstämmer. Vem bestämmer då hur assistansen ska utformas barnet, föräldrarna eller assistenten? Vad är barnets bästa? Och vem är det som bestämmer det? Utförs assistansen ur barnets perspektiv?

Andra frågor som uppstår är vad det innebär att som förälder eller anhörig leva med en familjemedlem som är i behov av personlig assistans? Hur är det att leva med personlig assistans alldeles inpå? Det är viktigt att vara lyhörd för barnets behov, men hur gör man? På vilket sätt kan assistenten främja barnets utveckling och självbestämmande? Vilka är det assistansberättigade barnets rättigheter?

Och hur är det med tystnadsplikten? Hur beskrivs föräldraansvaret i lagar och gällande konventioner? Vilka rättigheter har barnet enligt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Hur bygger man upp den personliga assistentens relation till barnet och de övriga familjemedlemmarna? Detta är några av de ämnen som tas upp och diskuteras under utbildningen.

  • Övrig info: Den här utbildningen bokas via ditt GIL-stöd och utbildningsansvarig som nås på utbildning@gil.se eller 031-63 21 96.