ASSISTANS

personlig assistans

Inga aktieägare, ingen vinstutdelning!

GIL är ett kooperativ som samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss är kooperativ helt enkelt den vettigaste lösningen: de som har behov av personlig assistans äger och driver också verksamheten. Vilken ledning kan rimligen veta mer om personlig assistans än de assistansberättigade själva?!

Att GIL är ett kooperativ innebär att vi är ett assistansbolag utan vinstintresse. Inga pengar betalas ut till aktieägare! Alla pengar går till att jobba för hög kvalitet och stor frihet, genom den personliga assistansen.

En assistansanordnare som GIL, som ägs och drivs av människor med funktionsnedsättning, har förstås en kompetens som är svår att slå! Alla i GIL:s styrelse har egen funktionsnedsättning. GIL:s VD har assistans. Flera på kontoret har funktionsnedsättning / personlig assistans. Ytterligare anställda på kontoret har erfarenhet av personlig assistans antingen för att de är föräldrar till ett barn med assistans eller så har de själva arbetat många år som personlig assistent.

VI ÄR VISSERLIGEN EXPERTER PÅ ASSISTANS MEN…

DU ÄR SPECIALIST PÅ DIG SJÄLV

Vi utgår från att personer med assistans själva bäst förstår sina behov och hur assistansen ska utformas. Filosofin som utgör vår bas, Independent Living, innebär inte att vi vill göra allt själv, att vi inte behöver andra människor eller att vi vill leva isolerat. Men vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra ickefunktionsnedsatta syskon, grannar och vänner tar för givna.

Independent Living

Det Bästa assistansbolaget?

GIL är ett tryggt och bra val för dig som söker en assistansanordnare. Vi har alla tillstånd som behövs och en lång erfarenhet. Vi har sysslat med personlig assistans i över 34 år! Vi tål verkligen att jämföras med andra anordnare av personlig assistans.

Bästa assistansbolaget

Juridiks rådgivning

Om du har valt GIL som assistansanordnare ingår juridisk rådgivning och vår erfarenhet vid ansökan, omprövning, utökning eller ansökan om dubbelassistans. GIL:s princip är att söka assistans MED dig, inte ÅT dig.

Juridisk rådgivning

Anhörig och personlig assistent

Du avgör vem du vill ska arbeta hos dig. Den personliga assistenten måste vara över 18 år men kan vara en förälder, ett syskon, ett barn, en partner eller annan släkting. Anhöriga har samma anställningsvillkor som utomstående personliga assistenter.

Anhörigassistans

VEM ÄR VEM PÅ GIL?

Vi tycker det är fel att kontorspersonal / samordnare på kommunen bestämmer hur du ska ha det, vem som ska jobba hos dig eller när du ska ha assistans. I GIL finns därför arbetsledaren, alltså den person som leder det dagliga arbetet, på plats där assistansen sker. Detta är helt i enlighet med Independent Living-ideologin och ökar självbestämmandet.

arbetsgivare

Arbetsgivare är företaget GIL. GIL har det övergripande ansvaret. GIL ansvarar för anställningar och avslut av anställningar, löneutbetalningar, beordringar, rehabiliteringsutredningar, fackliga förhandlingar och arbetsmiljöansvar.

GIL-stödjare

Varje arbetsgrupp, alltså alla assistenter och arbetsledare hos en assistansberättigad, har ett eget GIL-stöd. GIL-stödet är en slags coach och ger råd och stöd. GIL-stödet har erfarenhet av många av de frågor som kan dyka upp i samband med personlig assistans.

arbetsledare

Arbetsledaren är assistentens närmsta chef. Antingen är den assistansberättigade själv arbetsledare, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade. Det kan t ex vara en assistent eller förälder. Arbetsledaren gör schema, rekryterar och instruerar mm.

personlig assistent

Som assistent stöder man en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen vill leva. Arbetsuppgifterna kan vara att assistera vid måltider, stötta, ta initiativ, sköta hygienoch hushållssysslor, till att göra det möjligt för assistansanvändaren att vara förälder, arbeta, studera eller umgås med vänner.

full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

vi vill förändra världen

I vårt arbete för att förändra och förbättra världen så tar vi avstamp i humor, somliga kallar det kanske galenskap! Vi fokuserar på frågor som bemötande, tillgänglighet och personlig assistans. Många av våra initiativ har uppmärksammats i media och vunnit priser. Kanske har du hört talas om CP-ölet, parkeringsplatskonverteraren eller CP-fria zoner?

Ta mig till kampanjerna