Om oss

om GIL

VAD VI ÄR OCH STÅR FÖR

På GIL vill vi att alla ska känna till utifrån vilket perspektiv vi arbetar, vilken värdegrund vi har. Vi vill att vårt arbetssätt inom organisationen drivs och styrs utifrån denna gemensamt överenskomna väg. Värdegrunden står vi på och värdegrunden står vi för.

Sammanfattat kan man väl säga att vi driver assistans utifrån att den som har assistans vet bäst hur assistansen ska genomföras, av vem och när, vi träffas och ses en himla massa på nätverk, möten och events samt att vi återkommande lanserar provocerande aktioner och jobbar för att man ska kunna leva som andra, oavsett funktion. Den som vill veta mer exakt hittar mer nedanför!

Värdegrund – det är ett ord som vittnar om sin position som en bas, en utgångspunkt, ett sätt att förhålla sig på. Vår värdegrund sammanfattas av Independent Living-ideologin, vår verksamhetsidé och våra ledord. Läs gärna igenom dem! De är vår vägledning både i arbetet som sker på kontoret men också i det arbete som görs av våra arbetsledare och våra personliga assistenter.

Vi är visserligen experter på assistans.

Men det är du som är specialist på dig själv.

Vi driver assistans utifrån att den som har assistans vet bäst hur assistansen ska genomföras, av vem och när.

Kille spelar boccia, assistent hjälper kille i rött att göra sitt kast på det sätt han önskar

Independent Living i korthet

Independent Living är en filosofi som har sitt ursprung från medborgarrättsrörelsen i USA på 60- och 70-talet och syftade till att ge personer med funktionsnedsättningar lika rättigheter som andra. Independent Living betyder ungefär ”oberoende liv”. Det innebär dock inte att man inte behöver andra. Independent Living betyder att personer med funktionsnedsättningar vill ha samma kontroll och samma valmöjligheter i vardagslivet som exempelvis ens syskon, grannar eller vänner tar för givet.

VERKSAMHETSIDÉ

GIL är ett kooperativ som ägs av sina medlemmar och drivs utan ekonomiskt vinstintresse. För ökad förståelse och trovärdighet är det meriterande att verksamhetsledaren och kontorsanställda har funktionsnedsättning. Alla i styrelsen ska ha egen funktionsnedsättning.

Organisationen arbetar aktivt med ett socialpolitiskt engagemang och tar initiativ till aktioner för att väcka opinion och skapa förbättring i samhället för alla med funktionsnedsättning. GIL ska verka för att LSS-reformens intentioner efterlevs.

Den som inte för sin egen talan fullt ut företräds av en ställföreträdande arbetsledare. Denne ska säkerställa att den assistansberättigades egen vilja och mål styr assistansen.

Kontoret ska ge verktyg och individuell service så att de assistansberättigade själva kan styra över sina liv. GIL erbjuder ett stort antal utbildningar åt både arbetsledare och assistenter samt har en kostnadseffektiv administration som ger arbetsledarna inflytande och ansvar över assistansekonomin.

MISSION & Vision

GIL ska aktivt kämpa för mänskliga rättigheter åt personer med funktionsnedsättning och mot diskriminering samt verka som opinionsbildare i samhällsdebatten. Genom ett starkt socialpolitiskt engagemang arbetar GIL för rätten att självständigt leva och utforma sitt liv – Independent Living. Detta genom en personligt anpassad assistans där individens behov och vilja sätts i första hand.

GIL ska vara det självklara valet för de assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sina liv.

GIL ska vara den ledande och drivande aktören som handlingskraftigt vågar driva frågor som skapar förbättring för personer med funktionsnedsättning, främst inom områdena tillgänglighet, diskriminering och bemötande.

LEDORD

Styrelsen har tagit fram tre värderingar som ska känneteckna verksamheten i GIL. Ledorden är självbestämmande, nätverk och utmanande. Det kan ju låta fancy och så, men till syvende och sist så handlar det om vad man gör, inte vad man har skrivit på ett papper. Vi ser alltid till att återvända till våra ledord och låta dem sätta prägel på det vi gör.

Background image

Självbestämmande

Personer med assistans förstår själva bäst sina behov samt hur assistansen ska utformas. Den assistansberättigade ska ha inflytande och ansvar över assistansen och assistansekonomin. Vi ska inte omhändertas av samhälle, familj eller myndighet.

Background image

Nätverk

GIL vill att personer med assistans ska ha självförtroende att leva sina liv som de vill. Genom Independent Living-ideologin vill vi hjälpa människor med funktionsnedsättningar att känna självrespekt och stolthet. Inom kooperativet finns en uttalad ambition att stötta och stärka varandra. Genom att vi delar med oss av erfarenheter, så hjälper vi varandra att växa som individer.

Background image

Utmanande

GIL ska vara provocerande i det offentliga rummet och ta socialpolitisk strid för samhällsförändring. GIL ska utmana befintliga lagar och regler för att nå jämlikhet och full delaktighet för alla med funktionsnedsättning.