Alla

Förvärvade hjärnskador

En föreläsning om förvärvade hjärnskador, som riktar sig till arbetsledare, assistenter och anhöriga i grupper där den assistansberättigade har en förvärvad hjärnskada. Föreläsningen tar upp olika orsaker till förvärvade hjärnskador och hur rehabilitering kan ske både i ett akut skede och i ett livslångt perspektiv. Den tar även upp hur man kan leva, arbeta och samverka med en person som har förvärvad hjärnskada. Det finns även utrymme för diskussion av egna frågor.

  • Övrig info: Är du intresserad av den här föreläsningen kontakta ditt GIL-stöd eller skriv till utbildning@gil.se så pratar vi om saken.