Alla

Lågaffektivt bemötande och utåtagerande beteende

Lågaffektivt förhållningssätt är ett synsätt som används för att hantera problemskapande beteende och känslostark situationer på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att ha förståelse för varför någon beter sig som den gör och hur vi kan stötta individen att återfå kontrollen samt förebygga så att vi på sikt minskar det beteende som kan bli problematiskt. 

Föreläsningen ger förståelse och verktyg för hur du hanterar dig själv i din roll när den du arbetar för eller lever med utmanar dig med sitt beteende. Föreläsningen tar upp teman som etik, vad ett problemskapande beteende är för något, vikten av den goda relationen, att hantera, utvärdera och förebygga känsloutbrott, samt stresspåverkan, att vara en person som gör skillnad och hur du kan tänka runt ansvar, kontroll och affektsmitta.

Föreläsningen riktar sig till arbetsledare, assistenter och anhöriga i grupper där den assistansberättigade har ett utåtagerande beteende.

  • Övrig info: Är du intresserad av den här föreläsningen kontakta ditt GIL-stöd eller skriv till utbildning@gil.se så pratar vi om saken.