Alla

Övriga utbildningar

De utbildningar som listas här på hemsidan är långt ifrån alla utbildningar som vi kan erbjuda dig. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån efterfrågan och behov. 

Ta kontakt med oss på 031-63 64 80, ditt GIL-stöd eller utbildning@gil.se om du är intresserad av något av de teman som anges här under eller i katalogen. Eller föreslå något helt nytt eller annat!

Förslag på utbildningar som genomförs vid efterfrågan. Och behov.
• Arbetsrätt
• Att vara beroende av personliga assistans
• Arbetsroll / identitet
• Autism – föreläsning
• Barns och ungas inflytande över sin personliga assistans
• Coachande ledarskap
• Effektiva personalmöten
• Epilepsi – föreläsning
• Funktionsnedsatt och förälder
• Flytta hemifrån med personlig assistans
• Förvärvade hjärnskador
• Godmanskap
• Hygien och smitta
• Juridisk grundkurs i överklagan
• Kommunikation & bemötande
• Konflikthantering
• Kvittohantering
• Lågaffektivt bemötande
• Lönesamtal
• Massage
• Mindfulness
• Omprövning
• Vilka bidrag kan jag söka?
• Vad innebär det att vara god man?

  • Övrig info: Ta upp din idé, ditt önskemål eller behov med ditt GIL-stöd eller receptionen på GIL via utbildning@gil.se eller 031-63 64 80.