Alla kampanjer
08 October 2021

Gnällspeakern

Grafik, en Opel Kapitän med en gigantisk högtalare på taket, rött, svart och vitt

gnälla för samhällsförändring

Gnällspeakern

Låt oss presentera Gnällspeakern – en raggarbil med en överdimensionerad högtalare på taket – och samtidigt ett projekt som bokstavligen fungerar som megafon för en del av befolkningen som förhindras i att ge uttryck för sin röst: personer med funktionsnedsättning. 

www.gnall.se

Sedan en tid har GIL samlat in gnäll. Via hemsidan www.gnall.se har personer med funktionsnedsättning kunnat klaga på alla tänkbara saker som inte fungerar för att de ska kunna delta fullt ut i samhället. Från den specialbyggda bilen “Gnällspeakern” har sedan de samlade klagomålen basunerats ut på i centrala Göteborg.

Bristande möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter står i fokus för kampanjen. Personer med funktionsnedsättning har enligt studier stort intresse av politik, men hälften av de tillfrågade uppger att de är missnöjda med möjligheten att vara med och påverka. Fördomar, kass bemötande och otillgängliga vallokaler bidrar till detta.

När vi kräver vår rätt avfärdas det ofta som gnäll. Men istället för att deppa ihop över det har vi valt att upphöja gnället till en samhällsförändrande kraft och ta det på det allvar det förtjänar, säger Anders Westgerd, VD på GIL.

Gnällspeakern åker under vecka 40 runt och spelar upp funkisgnäll för göteborgarna. Målet är att få människor att förstå att saker som är självklarheter för normalfungerande inte alltid gäller personer med funktionsnedsättningar, men framför allt vill GIL uppmana politiker och myndigheter att göra något åt den bristande tillgänglighet som skadar vår demokrati. 

Nästa år är det valår. Det kan ju tyckas tidigt, att börja prata om att kunna rösta redan ett år före valet, men beslutsfattare och myndigheter har ju visat många gånger om att för lite kraft läggs på att eliminera de försvårande omständigheterna i den demokratiska delaktigheten. Det finns åtskilliga brister för personer med funktionsnedsättningar, allt från att ta del av information som rör valet till att rent praktiskt kunna rösta. Detta är en påminnelse från GIL, och en möjlighet att visa att man tar frågan på allvar och förverkligar det självklara: att varje person som VILL rösta ska KUNNA rösta.

Gnällspeakern innebär oväsen, men det finns inga genvägar till uppmärksamhet och vi kommer aldrig att hålla tyst!

gnällspeakern @ Heja olika

Anders Westgerd skrev ett debattinlägg som publicerades i branschtidningen Heja Olika.

“Brister för den med funktionsnedsättningar är så vanliga, att man enkelt kan hitta tjugo tjog saker på en dag som skulle behöva förbättras:

Det är ingen ramp till kiosken som invigdes nere på fotbollsplanen i helgen, det är en lång omväg att ta sig in på gården till nybyggda höghuset på torget, […] bara ett av fem spökhus på kommunalägda nöjesparken är anpassade för mig i rullstol.

Men att uttrycka brister i samhället är för många personer med funktionsnedsättning förenat med en rädsla för att bli avfärdad som en gnällspik.

Läs hela debattinlägget
Grafik i svart/vitt rött. En person i rullstol har en megafon som huvud. Text Gatsten suger & Gnällspeakern.
Gnällspeakern – en Opel Kapitän från 1961
Anders Westgerd, gnällspridare
Anders Westgerd svarar på frågor