Alla kampanjer
29 April 2018

Lektion: Funktion

I skolan, politiken och samhället i stort pågår arbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Man problematiserar och diskuterar allt från hudfärg, ursprung, religion och etnicitet till genus och jämställdhet samt sexualitet och läggning. Men en sak upplever vi hamnar i skymundan – frågorna om funktion. Det tycker vi det är dags att ändra på. Därför erbjuder vi en kostnadsfri föreläsning på gymnasieskolor och folkhögskolor i Göteborg med omnejd. Lektion: Funktion!

referens

ANNIKA BUREGÅRD EKLUND

”Anders Westgerd är en lysande talare, på ett rakt sätt berättar han om sin egen bakgrund och hur en olycka förändrade hans liv. Anders suddar bort offerstämpeln från människor med funktionsnedsättningar. Vi har använt föreläsningen i Psykologi där vi talar identitet och kriser men fungerar också för att tala om människovärde, demokrati och välfärd. Jag önskar att så många elever som möjligt får höra Anders. Lägg gärna till lite tid för frågor och diskussion.”

Annika är lärare i bl a samhällskunskap, psykologi, sociologi på Schillerska gymnasiet.

boka en gratis föreläsning till din verksamhet

Boka in en kostnadsfri föreläsning till din gymnasieskola eller folkhögskola eller högskola! Faktum är att det inte är så knussligt: om du vill att Anders ska komma och prata på ditt företag eller i din organisation så går förstås också det bra. Det går också bra att genomföra föreläsningen distans, via länk.

Föreläsningen tar ca 75-90 minuter i anspråk. Temat är bemötande och tillgänglighet utifrån funktion. Föreläsningen innehåller allt från en analys av läget för personer med funktionsnedsättning generellt, till självupplevda erfarenheter, kluriga frågeställningar, korta filmer och övningar för eleverna. Det finns också tid för frågor och samtal mellan föreläsare och elever. Målet med föreläsningen är att belysa ämnena funktion och funkofobi. Förhoppningsvis kan vi tillsammans spräcka en och annan fördom och nå denna konklusion:

Du och jag. Vi har rätt till samma saker.

Föreläsare som vet vad han snackar om

Anders Westgerd kom på glid i skidbacken och sitter i rullstol sedan han var 20 år. Anders är förälder, samlar på unika skor och är VD på GIL, ett Göteborgsföretag med 2200 anställda. Han har gjort sig känd genom att med provokation och humor ta frågorna om funktion, tillgänglighet och bemötande till ytan och fått utmärkelser som Årets superkommunikatör och Göteborgs mäktigaste.

Skärmklipp från när Anders Westgerd medverkade i GPs Två dagar. Han sitter i en raggarbil, han täcker hela uppslaget. Anders Westgerd porträtterades i ett reportage i GP:s Två dagar i november 2021

Ur innehållet

Föreläsningens innehåll anpassar sig efter åhörarna men här är några frågor och företeelser som vi snackar om:

  • En dag i skidbacken så skadade sig Anders Westgerd, inte bara ryggen knäcktes, han blev också stukad i sin roll som människa. Hur går man vidare när ”det värsta som kan hända” händer dig själv?
  • Anders uppfattning efter olyckan, baserat på samhällets normer, var att den nya situationen skulle göra hans liv till ett sämre liv. Som person med funktionsnedsättning så är man inte ansedd som en fullvärdig medborgare. Vilken väg har Anders själv vandrat med sina fördomar om människor med funktionsnedsättningar?
  • 70-90 % av stadsmiljöer i Sverige är otillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Det finns lagar som reglerar tillgängligheten, men det är idag helt sanktionerat att låta bli att följa dem. Vad gör det med en människas självbild? Hur växer man i en sådan omgivning?
  • En undersökning genomförd 2017 gav positiva tidningsrubriker, så som ”7 av 10 svenskar kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning”. Detta ger automatiskt att 3 av 10 av de tillfrågade inte kan tänka sig det. Skulle motsvarande resonemang få förekomma i något annat sammanhang? Varför fungerar det när det handlar om funktion?
  • En undersökning har gjorts där barn fått titta på bilder på barn med funktionsnedsättningar. Man kom i studien fram till att alla barnen genomgående var av uppfattningen att det var synd om en person med funktionsnedsättning. Tycker Anders synd om sig själv? Bör man tycka synd om människor med funktionsnedsättning?

LÄROPLANEN I GYMNASIESKOLAN

Läroplanen innehåller en massa stöd för att ta upp frågor om funktion, men våra erfarenheter säger att det ändå inte sker i någon särskild utsträckning. Nu kan du se till att ni kommer en bra bit på vägen!

”Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.”

referens

ANN SIMMEBORN FLEISCHER

”Berörande och uppväckande! Anders Westgerds beskrivning av sitt liv från att ha varit en vanlig kille till att vara rullstolsburen ger ett perspektiv på livet och hur snabbt en förändring kan ske. Anders får publiken att förstå den problematik som personer med funktionsnedsättning möter varje dag. Han belyser exempelvis de fördomar många människor har. Han river många tankemönster! Anders Westgerd är en mycket god föreläsare, fångar sin publik, han får alla att känna. Föreläsningen passar generellt inom alla ämnen i gymnasieskolan/folkhögskolans som berör värdegrundsfrågor. Specifika ämnesområden som föreläsningar passar till är samhälls-, skol-, och vård-/hälsoämnen.”

Ann är universitetslektor på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet

Boka en föreläsning eller ställ frågor!