Alla nyheter
23 mars 2023

GIL är en IfA-godkänd anordnare

GIL har fått sitt IfA-godkännande förnyat. Det betyder att ni överlag är nöjda med hur saker och ting fungerar i GIL och det är ju förstås glädjande och inspirerande!

GIL är sedan länge en IfA-godkänd anordnare. GIL har nu fått sitt godkännande förlängt!

Foto: guldiga toner, händer som skålar, feststämning. Text: GIL uppfyller IfA:s kvalitetskrav. IfA-godkänd!

IfA är en intresseorganisation för assistansberättigade. IfAs arbetar bland annat för och utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. De arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansanvändare.

IfA har utarbetat kvalitetskrav som man anser att assistansanvändare ska kunna ställa på sin assistansanordnare. Syftet är att skapa gemensamma kriterier för vad som är seriös och kvalitativ assistansverksamhet. De som uppfyller kraven kan efter ansökan tilldelas ett IfA-godkännande. Informationen samlas in genom en enkätundersökning. Det är era samlade svar om dessa kvalitetskrav som ligger till grund för godkännandet.

Många tack till alla er som svarade på enkäten som skickades ut i vintras! Svaren får vi ta del av (allt är anonymt!), de hjälper oss mycket i vår utvärdering av oss själva!

Hurra för er och för oss!