Alla

Autism – Föreläsning

Den här föreläsningen riktar sig till arbetsledare, assistenter och anhöriga i grupper där den assistansberättigade har autism. Föreläsningen anpassas efter gruppens behov och tar exempelvis upp hur det är att leva, arbeta och samverka med en person som har autism.

Hur möter vi en person vars verklighet skiljer sig från våran och hur ser de egna förutsättningarna ut? Under föreläsningen ges utrymme för diskussion och fördjupning kring områden som miljöanpassningar, förberedelse, avledning, reflektion runt ditt eget förhållningssätt.

Vi pratar även om perception, lågaffektivt bemötande i stressade situationer, perspektivtagning, förståelse och acceptans samt olika förhållningssätt.

  • Övrig info: Är du intresserad av den här föreläsningen kontakta ditt GIL-stöd eller skriv till utbildning@gil.se så pratar vi om saken.