Alla kampanjer
26 September 2017

Sten is a bully

En morgon i september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag av en minnesplats. Där låg blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den mördade – Sten. Göteborgarna vaknade till ett hisnande mord på Järntorget. Sten var mördad. Gravljus, blommor och lappar med meddelanden till Sten fanns på en minnesplats på Järntorget. Folk stannade, tittade. De ringde tidningarna och polisen. Många skrev på Flashback och Facebook. Vad är det som har hänt? Vi frågar oss istället: varför är det inget som hänt?!

På GIL presenterade vi samtidigt en film om Göteborgs farligaste gator. Vi tillgängliggjorde historier från våra egna medlemmar, där de beskrev hjärnskakningar, frakturer, utslagna tänder och en stor rädsla för att röra sig på stan. Minnesplatsen var i själva verket en aktion mot den otillgänglighet som Sten, alltså gatsten, skapar för människor med funktionsnedsättningar. Helt i onödan! Sten is a bully!

BAKGRUNDEN TILL “STEN IS A BULLY”

Sten är en mobbare som Göteborgs kommun inte gjort något åt för att få bort från gatan. Sten utesluter människor från samhället och orsakar olyckor – hjärnskakning, frakturer och utslagna tänder är bara några av skadorna Sten har åsamkat.

– Jag är på fullt allvar livrädd när jag ska ut på gatstenen, jag har ramlat ur rullstolen flera gånger, berättade Anders Westgerd på GIL.

13-årige Kevin Bräutigam var ute på stadsvandring med sin skolklass, men när klassen skulle in i Haga var han tvungen att åka hem.

– När man bygger så att jag och andra i rullstol inte kan komma fram känner jag, vadå är jag inte välkommen här?

I Sverige finns det lagstiftning om tillgänglighet genom Plan- och bygglagen samt en lag som slår fast att otillgänglighet är diskriminering av människor med funktionsnedsättning. Men trots lagarna är många gator inte framkomliga och rentav livsfarliga för människor med funktionsnedsättning. Ur den här aspekten ligger Göteborgs farligaste gator inte i förorterna utan mitt i innerstaden. Ett exempel är stadsdelen Haga, där är gatorna till största delen belagda med gatsten och det finns inga eller dåliga gångstråk för rullstolar.

–  Många menar att stenarna skapar atmosfären, men för mig är det tydligt vilken stämning som man är ute efter: utanförskap, sa Anders Westgerd, VD på GIL.

Gatsten har orsakat allvarliga olyckor, människor har ramlat ur sina rullstolar, fått hjärnskakning och frakturer. Samtidigt utesluter gatsten människor från samhället, då vissa inte kan ta sig fram eller får ta långa omvägar.

– Vi mördade Sten för att skapa uppmärksamhet kring frågan om framkomlighet och gatstenar, en fråga som annars inte hade väckt något intresse om den inte var inlindad som ett smaskigt mord, berättar Anders Westgerd, VD på GIL.

ENKEL LÖSNING

Göteborg gör ingenting för att visa, ta ställning och vara den stad som de utger sig för att vara: en jämlik stad, en stad för alla. Men tillgänglighet i stadsrummet måste prioriteras. Nej, vi kräver inte att hela staden asfalteras, den kanske vanligaste reaktionen när vi tar upp den här frågan. Det finns potentiellt många olika lösningar. Lägg breda rader av släta stenar där gatsten finns, skapa plana gångstråk, exempelvis.

Men det finns ju gångstråk – vad käbblar ni om!? Ja, på somliga ställen så ligger det faktiskt gångstråk, problemet är bara att de ofta är belamrade med uteserveringar och blomlådor. Ibland är de för smala. Ofta har man lagt rader med gatsten mellan de plana stenarna. Ofta hamnar då något av rullstolens hjul utanför de plana ytorna, gångstråken mister sin tänkta funktion. Tänk till nu, Göteborg!

MORDET PÅ STEN

Eftersom lagarna inte efterföljs och eftersom ingen verkar bry sig om problemet med gatstenen så bestämde GIL sig för att ta saken i egna händer. Den 14 september vaknade Göteborgarna till ett hisnande mord som skett på Järntorget. Sten var mördad. På platsen hade man avlägsnat en sten från markbeläggningen och satt upp gravljus, blommor och lappar med meddelanden till Sten. Folk stannade, tittade. De ringde tidningarna och polisen. Många skrev på Flashback och Facebook. Vad är det som har hänt? Vi frågar oss istället: varför är det inget som hänt?!

– Det var vi som dödade Sten, en inrutad, grå och stenhård typ som gjorde livet svårt för många. Eftersom Göteborgs kommun inte gjorde något så kände vi oss tvungna, erkänner Anders Westgerd.

Kampanjen är för att skapa uppmärksamhet kring frågan om gatsten och framkomlighet. Genom att anspela på människors nyfikenhet kring mord ville vi få folk att själva försöka ta reda på vem denna Sten var och hur han utesluter vissa människor från samhället.

– Vi är inte intresserade av att ta bort all gatsten i staden och lägga asfalt, det enda vi vill är att man lägger in bra fungerande gångstråk bland stenen. Så att människor med funktionsnedsättning kan ta del av sin stad. Det finns fördomar om att funktionsnedsatta har mindre förväntningar på livet och mindre intresse av att ta plats i det offentliga rummet. Vi är jävligt trötta på det, säger Anders Westgerd från GIL.

VITTNESMÅL

Här hittar du några intervjuer med människor på stan. Temat är inte otippat gatsten. Somliga av dem du träffar i intervjuerna använder rullstol till vardags, somliga av dem testar för första gången. Vilka är reaktionerna?

VAD HÄNDE SEN?

Ett par månader efter aktionen på Järntorget träffade vi på GIL Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad!