Alla kampanjer
01 May 2017

Vad duktig du är!

Hur svårt kan det vara att köpa en paket mjölk om du har en funktionsnedsättning? I spelet ”VAD DUKTIG DU ÄR!” får den som spelar själv uppleva frustrationen det innebär med höga trösklar, trånga passager, fördomsfulla medmänniskor, indragen assistans och att hela tiden motarbetas av politiska beslut. Spelet är ett i raden av aktivistiska projekt från GIL och släpptes våren 2017. Spelet finns att låna på GIL:s kontor för den som vill testa!

– Tanken var först att ge allmänheten en bild av hur livet med en funktionsnedsättning kan vara. Om hur medmänniskors bemötande och enkelt avhjälpta hinder utgör svårigheter i vardagen, sa Anders Westgerd, VD på GIL om spelet. Men efter den debatt om assistansen som rådde under perioden då arbetet med spelet pågick, så tog sig projektet en annan, mörkare vändning. Det blir lätt så när man vet att folk dör och lider, förklarade Anders.

“Vad duktig du är” är ett brädspel som är mycket skojigare än verkligheten!
Undersidan av kartongen: “Det här är botten. En plats många av Sveriges funktionsnedsatta är vana vid. Det vill vi ändra på.”

Ett samhällskritiskt spel

Rätten till personlig assistans regleras i LSS, Lagen om stöd och service för funktionshindrade, och skall säkerställa att de med funktionsnedsättning kan leva sina liv precis som alla andra. Under 2016-2017 påbörjades en lång, mycket dyster period för den personliga assistansen där folk lämnats utan det stöd som behövt, förlorat sina insatser och mist livskvalitet och i slutänden: sina liv.

Neddragningarna initierades av en formulering av den S-ledda regeringen; assistansen ska skäras ner av statsfinansiella skäl och man vill komma till rätta med något man beskriver som ett omfattande fusk.  Stefan Löfven (statsminister), Åsa Regnér (då barn-, äldre- och jämställdhetsminister) , Anne-Marie Begler (då generaldirektör för Försäkringskassan ) och Magdalena Andersson (finansminister), fick därför mindre smickrande roller i spelet. En blind sheriff, en Gestapoliknande-officer, en blodhund och Löfven själv som en parafras på de tre aporna. En symbol som förknippats med mentala skygglappar och önsketänkande. Att inte vilja se eller erkänna missförhållanden.

Men surnar de inte till då, politikerna?

– De får gärna bli upprörda, sa Anders Westgerd. Människor har dött, ändå agerar man som om assistansberättigade utgör en belastning för staten. Utredningen har helt fel fokus. Den frågar bara om hur man kan minska utgifterna, när den enda rimliga målsättningen borde vara att klargöra varför jämlikhet och full delaktighet i samhället inte har uppnåtts. Jag är själv rätt sur kan jag säga!, säger Anders Westgerd.

För den med en funktionsnedsättning är GIL:s spel igenkänning, om än i satirisk förpackning. För övriga ett rejält uppvaknande. Att ett besök i en vanlig butik kan innebära en sådan djungel av hinder och frustration är svårt att föreställa sig. Dessutom helt i onödan om bara frågan prioriteras och människor med behov av stöd inte stämplas som kostsamma eller kriminella.

– Vi kallar det ”Världens mest irriterande spel”, säger Anders Westgerd. Vilket vore roligare om det inte samtidigt var en beskrivning av mångas vardag.

Från till salu, till utlån

Spelet fanns under en period att köpa på Science Fiction-bokhandeln. Spelet påminner lite om det populära kortspelet Exploding Kittens, där spelare hela tiden kan avbryta en annans avsikter, mål och metoder med högst enerverande initiativ. Spelet kan lånas på GIL:s kontor i Göteborg.