Alla nyheter
16 mars 2022

Gör din röst hörd – skicka in en motion!

Lördag den 28 maj 2022 är det dags för årsstämma i GIL. Till vår stora glädje får vi i år äntligen bjuda in till en fysisk stämma på Quality Weaver vid Mölndalsbro. Kom ihåg att du i kraft av ditt medlemsskap och som delägare i kooperativet har möjlighet att påverka verksamheten genom att skicka in förslag. Motionen ska vara Anders tillhanda senast måndag den 11 april.

När alla motioner landat hos GIL kommer styrelsen att läsa igenom dem och sedan bifoga sina kommentarer och skicka dem tillsammans med kallelsen till årsstämman. Årsmöteshandlingarna skicka ut till alla medlemmar och delägare i kooperativet tidigast fyra veckor före, och senast två veckor innan stämman.

SÅ HÄR skriver DU en motion

Det finns inga direkta regler för hur motionen ska se ut men tänk på att vara klar, konkret och saklig. Det kan vara bra att få med dessa tre delar:

1 Rubrik Låt rubriken säga något om vad motionen handlar om. 
2 Anledning Skriv något om varför du föreslår det du gör. Vad är bakgrunden till ditt förslag. Vad skulle förbättras om motionen går igenom.
3 Presentation av sakfrågan Vad är det du vill att årsstämman ska rösta om. Vad ska de besluta om. Var så tydlig du bara kan så att alla vet vad det är de röstar om.

Motionen ska vara Anders tillhanda senast måndag den 11 april. Mejla den till anders@gil.se eller skicka med post till:

GIL
att: Anders Westgerd
Box 24061
400 22 Göteborg