Om oss

Allt om oss på GIL

Fonden till Rolf Bergfors minne

Fonden till Rolf Bergfors minne är en fond upprättad till minne av en av de GIL:are, som med en outtröttlig energi, arbetade med att driva igenom det som idag är lagstadgad rätt till personlig assistans (LSS). En eller flera personer får årligen dela på cirka 100 000 kronor i stipendium för studier, resor eller projekt i Independent Livings anda. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 mars varje år. Rolf Bergfors djupa engagemang i den svenska Independent Living-rörelsen och hans visioner kom att leda till att Sverige 1994, som det första landet i världen, fick en lagstadgad rätt till personlig assistans för vissa personer med funktionsnedsättningar (LSS och LASS). Innan dess levde många personer med funktionsnedsättning på institutioner där andra bestämde över sådant som när det är dags att sova, älska, duscha, träffa vännerna eller äta. 

DU KAN SÖKA ETT STIPENDIUM UR FONDEN

Rolfs syskon, Ingegerd och Thore, startade Fonden till Rolf Bergfors minne för att hans eld och livsnerv ska inspirera och ge kraft åt andra att våga leva sina drömmar och ta för sig av livet. Stiftelsen ger oss, en samling presoner aktiva i IL-rörelsen verksamma i Göteborg, Ängelholm, Simrishamn, Stockholm, Uppsala och Ski i Norge, en möjlighet att sätta fokus på de värden och frågor vi lever av. Och att göra skillnad.

Läs mer om Rolf Bergfors här.

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med funktionsvariationer ska leva och verka på villkor som andra.

Pengar delas ej ut för privatekonomiska ändamål. Studierna, resan eller projektet skall ha ett vidare syfte än den egna rekreationen.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Stiftarna har eftersträvat en geografisk spridning av ledamöterna i styrelsen för att stimulera sökande från hela Sverige och Norge att söka stipendier. Även personer från andra länder är välkomna att söka!

Lena Mellbratt Stenman, Mölndal, ordförande
Vibeke Marøy Melstrøm, Ski i Norge, vice ordförande
Karin Schlyter, Strövelstorp, ledamot och sekreterare
Erik Byström, Göteborg, ledamot
Adolf Ratzka, Stockholm, ledamot
Ingegerd Bergfors, Simrishamn, stiftare
Thore Bergfors, Trollhättan, stiftare

STIFTELSENS RUTINER

Cirka 100 000 kronor fördelas på ett antal stipendier varje år i samband med Rolf Bergfors födelsedag den 17 maj. Besked meddelas stipendiaterna skriftligen. Ansökan inkommen efter den 31 mars kan komma att behandlas först nästkommande år.

Skicka ansökan till:
Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne,
c/o GIL
Box 24 061
400 22 Göteborg

Välkommen med din ansökan!
Lena Mellbratt Stenman
Ordförande i styrelsen för stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne

PS. Norska ULOBA har upprättat en fond till Bente Skansgårds minne. Stiftelsen välkomnar personer med funktionsnedsättning att söka stipendier för studier, studieresor, utvecklingsprojekt, informationsarbete med mera i syfte att främja funkisars möjlighet till frihet, självbestämmande och deltagande i samhälle och arbetsliv. Klicka här för mer info om Bentes fond»

Ansökan och redovisning