Om oss

vår värdegrund

Styrelse

GIL:s sittande styrelse.

Ordförande
Lars Enqvist

Vice ordförande
Lena Mellbratt Stenman

Ledamöter
Erica Alexiusson, Erik Byström, Håkan Hägg, Linda Stotzer Salmerón

Suppleanter
Jens Sahlin och Bo Lekblad

Valberedning
Mona Fritzon, Gunilla Åhrén, Markus Hansson

KONTAKTA STYRELSEN

Skicka e-post till styrelsen@gil.se.