Om oss

Allt om oss på GIL

Styrelse

GIL:s sittande styrelse.

Ordförande
Lars Enqvist

Vice ordförande
Lena Mellbratt Stenman

Ledamöter
Erica Alexiusson, Erik Byström, Charlotte Bäckström och Ludvig Strigeus

Suppleanter
Linda Stotzer Salmerón, Daniel Jonsson och Bo Lekblad

Valberedning
Mona Fritzon, Gunilla Åhrén, Christer Pettersson

KONTAKTA STYRELSEN

Skicka e-post till styrelsen@gil.se.