Om oss

styrelsen

Styrelse

GIL:s sittande styrelse.

Ordförande
Lars Enqvist

Vice ordförande
Lena Mellbratt Stenman

Ledamöter
Erica Alexiusson, Erik Byström, Håkan Hägg, Linda Stotzer Salmerón, Ludvig Strigeus

Suppleanter
Bo Lekblad

Valberedning
Gunilla Åhrén, Markus Hansson, Niklas Larsson

KONTAKTA STYRELSEN

Skicka e-post till styrelsen@gil.se.