Assistans

lön personlig assistent

vilken lön har en personlig assistent?

Lönen för personliga assistenter är oftast individuell. Saker som kan påverka din lön är din erfarenhet, dina arbetsuppgifter och dina arbetsresultat.

lön som personlig assistent

Vad tjänar man som personlig assistent?

Lönen för en personlig assistent är olika. GIL har individuell lönesättning. Din lön sätts utifrån dina arbetsuppgifter och dina arbetsresultat. Du och dina kollegor kan ha olika lön om ni exempelvis har olika ansvar, initiativ, utbildning och kompetens. 

Timlön i medel för personliga assistenter

Medeltimlön för privatanställda var 147,70 kr/tim 2022. Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB. Medeltimlönen i GIL var 157,83 kronor efter revisionen 2023 (från 176,80 inkl sem beroende på ålder).

Semesterersättningen, styrs precis som semesterdagarna av ålder.

  • Upp till 39 år – 25 semesterdagar och 12% semesterersättning.
  • Från det år man fyller 40 år – 31 semesterdagar och 13% semesterersättning.
  • Från det år man fyller 50 år – 32 semesterdagar och 14% semesterersättning.

Om du arbetar på obekväm arbetstid så får du OB-tillägg. Hur stort tillägget är regleras i kollektivavtalet mellan Fremia och Kommunal, som GIL är anslutna till.

GIL:s minimitimlön 2023 var 128,16 kronor exklusive semesterersättning och OB eller från 143,36 kronor inklusive semesterersättning, beroende på ålder.

Räkna på lön inklusive eller exklusive semesterersättning

Om du vill räkna ut din lön inklusive eller exklusive semesterersättning så är det enklast att ta fram miniräknaren.

För att räkna ut lönen med semesterersättning så multiplicerar du med 12 % eller 1,12, 13 % eller 1,13, 14 % eller 1,14 beroende på hur gammal du är.

Räkneexempel:
12 % semesterersättning + 147,70 kronor grundlön –> 1,12 x 147,70 = 165,42 kronor i lön inklusive semesterersättning.

För att räkna ut lönen utan semesterersättning så multiplicerar du med 0,89 (avrundat, exakt faktor är 1/1,12).

Räkneexempel:
165,42 kronor i lön inklusive semesterersättning –> 0,89 x 165,424 = 147,23 kronor i grundlön
eller ännu närmre : 165,424 x ( 1/1,12 ) = 147,80 kronor i grundlön.

högre lön vid lönerevision

De personliga assistenternas lön ändras i regel en gång om året vid en så kallad lönerevision. Lönerevisionen har ingen individgaranti, vilket betyder att lönehöjningen kan skifta från person till person utifrån efterfrågad kompetens och utförande.

Nästa lönerevision beräknas till sommaren 2024.

GIL har generella lönekriterier som hjälper den personliga assistenten att förstå hur hen kan höja sin lön. Vid lönerevisionen använder arbetsledaren lönekriterierna som utgångspunkt för att avgöra hur lönen ska ändras. Arbetsledaren kan ha egna lönekriterier också.

  • Förmåga att ta till sig och förstå IL-perspektivet, samt att ta med detta i det praktiska utförandet av sitt arbete.
  • Förmåga att ta ansvar
  • Förmåga att följa beslut, avtal och instruktioner
  • Serviceanda
  • Samarbetsförmåga
  • Omdöme och initiativ

personlig assistent med kollektivavtal

Välj en arbetsgivare med kollektivavtal och skydda dig från oegentligheter! GIL följer kollektivavtalet mellan Fremia och Kommunal.

Eftersom Sverige inte har någon lagstadgad minimilön så kan en arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal sätta vilken timlön som helst. En arbetsgivare utan kollektivavtal behöver heller inte betala OB-ersättning, övertidsersättning eller försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste-/avtalspension.

Friskvårdsbidrag till personlig assistent

Motion motverkar livsstilssjukdomar så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdom samt fetma. Att motionera ger också mer energi och ett jämnare humör! I GIL erbjuder vi våra personliga assistenter friskvårdsbidrag – nyttja det! Du kan exempelvis simma, gymma eller gå och få massage. Aktuellt belopp för friskvårdsbidrag är 2500 kronor (2024). Sen kan beloppet förstås bero på hur mycket du har jobbat under året. Uträkningsexempel hittar du i Assistenthandboken.

I Assistenthandboken / Min sida hittar du också information om bra erbjudanden på träning, som vi kan erbjuda dig som är anställd i GIL.