Assistans

Ha ASSISTANS

Assistansersättning

Varje timma som du blir beviljad personlig assistans är värd en förutbestämd summa pengar, vi pratar om assistansersättning eller schablonbelopp. Assistansersättning betalas av kommunen eller Försäkringskassan. Assistansersättningen är ett schablonbelopp, alltså inte ett individuellt uträknat belopp, utan en slags mall, samma för alla. Hur stor summa som ska betalas ut beslutar regeringen. Assistansersättningen är 324,50 kronor per timma (2023). Assistansersättningen höjs varje år, timbeloppet fastställs av regeringen.

Vad ska assistansersättningen räcka till?

Assistansersättningen ska täcka kostnader för den personliga assistansen. Assistansersättningen delas ofta upp i tre delar:

  • kostnader för de personliga assistenternas löner och sociala avgifter
  • den administrativa avgiften, som är assistansbolagets kostnader för att samordna assistansen, i GIL är denna avgift 22,72 kronor per timma 2023.
  • medel för att betala omkostnader

I GIL, som alltså är ett assistanskooperativ, så går hela assistansersättningen till din personliga assistans. Vi har inget intresse av vinst i form av pengar, vår vinst är våra medlemmars goda liv och inte kronor och ören. Alltså: Mer pengar till assistansen med kooperativ!

Vad är omkostnader?

Omkostnader kan vara allt från att betala extra toalettpapper, erbjuda kaffe eller fruktkorg på jobbet eller för att betala assistenters resa och boende när du vill åka till Barcelona med din granne. Den assistansberättigade står förstås alltid för sina egna kostnader för toalettpapper, kaffe och logi samt resa!

Omkostnaderna betalar man inte med sina egna pengar, det ska inte kosta något att ha assistans. Därför avsätter man en del av assistansersättningen till detta. På GIL sparas alla pengar som du satt av till just dina omkostnader. Du kan se precis hur mycket pengar som finns kvar i de ekonomiska rapporterna.

Förhöjt belopp för personlig assistans

Om det föreligger särskilda skäl kan man söka högre assistansersättning. Då kan man få beviljat ett timbelopp som är upp till 12 % mer än schablonbeloppet, alltså upp till 363,44 kronor år 2023. Särskilda skäl kan exempelvis vara att man har en stor del av sin assistans på obekväm arbetstid, vilket ger högre lönekostnader på grund av OB-tillägget. Ett annat skäl kan vara att man behöver personliga assistenter med en särskild utbildning och därmed förväntas få mer betalt.

Om du behöver ansöka om förhöjt timbelopp så kan du få hjälp med det av oss på GIL genom vår juridiska rådgivning.