Assistans

assistansekonomi

GIL har en låg och fast administrationsavgift, samma för alla! Här spelar det ingen roll om du är en fena på att förhandla eller pruta. Vi är tydliga med storleken på vår administrationsavgift – 22 kronor per assistanstimme. Somliga assistansbolag har väldigt svårt att svara på hur mycket de kniper till vinst och administration, just sayin´… Om du räknar på det kommer du snart se att somliga företag i vår bransch tar 60-70 kronor per assistanstimme. Vilken skillnad!

Låg och fast administrationsavgift

Det kostar dig inget att ha personlig assistans. Varje timma som du blir beviljad personlig assistans är värd en förutbestämd summa pengar som kallas assistansersättning. Assistansersättningen bestäms varje år, timbeloppet fastställs av regeringen. Assistansersättningen är 319,70 kronor per timma (2022). Assistansersättningen ska täcka kostnader för den personliga assistansen.

Assistansersättningen delas ofta upp i tre delar:

  1. den administrativa avgiften, som är assistansanordnarens kostnader för att samordna assistansen
  2. pengar för att betala omkostnader, alltså utgifter som tillkommer på grund av att man har assistans
  3. kostnader för de personliga assistenternas löner och sociala avgifter

22 saker som ingår i vår administrativa avgift

Den administrativa avgiften i GIL är 22 kronor per timma (2022) och täcker bland annat kostnader kontorets lokaler och kontorspersonalens löner, och programlicenser för allt från tidrapportering till bokslut och personalregister. I slutänden ger detta dig bra tjänster och fin service, till exempel:

Råd & stöd i assistansfrågor från GIL-stödet

Råd & stöd i personalfrågor från HR-avdelningen

Administration av lön

Administration av ekonomi

Assistentutbildningar

Arbetsledarutbildningar

Digitala anställningsavtal

Ekonomiska rapporter

Tjänstgöringsgradsrapporter

Digitalt tidrapporteringsprogram

Schemaprogram online

Budgetprogram online

Föreläsningar

Nätverk

Event och fester

Arbetsledarhandbok

Assistenthandbok

Juridisk rådgivning

Vikariepool

Möten

Socialpolitiskt arbete

Jourtelefon: nå en ansvarig 24/7

Det är kul med koll!

När det kommer till assistansekonomi, så kan få (vi tror att det egentligen borde stå ”inga”) assistansbolag mäta sig med de verktyg och tjänster som GIL tillhandahåller. Vi har digital tidrapportering, redovisning av pedagogiska måltider och reseersättning online, budget- och lönesimuleringsprogram samt många och viktiga ekonomiska rapporter som redovisar varje timme och krona – varje månad, på Min sida.

FULL INSYN I EKONOMIN

Med koll på ekonomin får du också koll på hur assistansen kan maxas på bästa sätt! Vi tycker det är helt självklart att den assistansberättigade, eller utsedd arbetsledare, har alla redskap för att kunna fatta beslut. Vi vet att det på många andra ställen går till så att man måste fråga kontoret, och därifrån får ett ja, eller ett nej, utan vidare motivering.

FYLL I DINA TIDRAPPORTER DIGITALT

Assistenter och arbetsledare i GIL använder sig av ett webbaserat tidrapporteringssystem som heter Primass, du hittar det på Min sida. I Primass kan du också fylla i blanketter för måltidsersättning, resor och milersättning.

FÅ KOLL PÅ ASSISTANSEKONOMIN MED BUDGET

Budget är GIL:s webbaserade budget- och lönesimuleringsprogram, du hittar det på Min sida. Budgetprogrammet hjälper dig att få eller behålla kollen på assistansekonomin. Vilket utrymme finns det för att höja assistenternas löner i år? Hur mycket mer behöver du lägga undan för omkostnader för att klara resan till Barcelona i höst? Fyll i uppgifterna i programmet och se prognosen direkt.

MÅNGA RAPPORTER, TOTAL INSYN

Med GIL:s rapporter är det enkelt att få eller behålla kollen, du hittar dem i budgetprogrammet på Min sida.

  • Ekonomiska rapporten – assistansekonomin månad för månad
  • Assistanstid – antal timmar varje assistent arbetat månad för månad
  • Använda timmar – hur många assistanstimmar som använts och hur många timmar som finns kvar den aktuella avräkningsperioden.
  • Tjänstgöringsgradsrapporten – varje assistents tjänstgöringsgrad enligt anställningsavtalet och vilken tjänstgöringsgrad de borde ha baserat på hur de arbetat