Assistans

assistansekonomi

GIL har en låg administrationsavgift, samma för alla! Här spelar det ingen roll om du är en fena på att förhandla eller pruta. Vi är tydliga med storleken på vår administrationsavgift: 7 % av assistansersättningen (23,28 kr år 2024) . Samma för alla!

Låg och fast administrationsavgift

Det kostar dig inget att ha personlig assistans. Varje timma som du blir beviljad personlig assistans är värd en förutbestämd summa pengar som kallas assistansersättning. Assistansersättningen bestäms varje år, timbeloppet fastställs av regeringen. Assistansersättningen är 332,60 kronor per timma (2024). Assistansersättningen ska täcka kostnader för den personliga assistansen.

Assistansersättningen delas ofta upp i tre delar:

  1. den administrativa avgiften, som är assistansanordnarens kostnader för att samordna assistansen
  2. pengar för att betala omkostnader, alltså utgifter som tillkommer på grund av att man har assistans
  3. kostnader för de personliga assistenternas löner och sociala avgifter

I somliga företag, vanligen aktiebolag, så går en del av den administrativa avgiften till att göra vinster. I GIL går inga pengar till vinst, vi har inga vinstutdelningar. I GIL går eventuellt överskott tillbaka till medlemmarna i kooperativet på ett eller annat sätt.

Det är kul med koll!

När det kommer till assistansekonomi, så kan få (vi tror att det egentligen borde stå ”inga”) assistansbolag mäta sig med de verktyg och tjänster som GIL tillhandahåller. Vi har digital tidrapportering, redovisning av pedagogiska måltider och reseersättning online, budget- och lönesimuleringsprogram samt många och viktiga ekonomiska rapporter som redovisar varje timme och krona – varje månad, på Min sida.

24 saker som ingår i vår administrativa avgift

Den administrativa avgiften i GIL är 23,28 kronor per timma gäller 2024. Administrationsavgiften är 7% och höjs alltså med assistansersättningen, som brukar höjas en gång per år på uppdrag av regeringen. Administrationsavgiften täcker bland annat kostnader kontorets lokaler och kontorspersonalens löner, och programlicenser för allt från tidrapportering till bokslut och personalregister. I slutänden ger detta dig bra tjänster och fin service, till exempel:

Råd & stöd i assistansfrågor från GIL-stödet

Råd & stöd i personalfrågor från HR-avdelningen

Administration av lön

Administration av ekonomi

Assistentutbildningar

Arbetsledarutbildningar

Digitala anställningsavtal

Ekonomiska rapporter

Tjänstgöringsgradsrapporter

Digitalt tidrapporteringsprogram

Schemaprogram online

Budgetprogram online

Föreläsningar

Nätverk

Event och fester

Arbetsledarhandbok

Assistenthandbok

Juridisk rådgivning

Vikariepool

Möten

Socialpolitiskt arbete

Jourtelefon: nå en ansvarig 24/7

PLEO-kort

Nyhetsbrev

(GIL:s aktioner och awareness-kampanjer belastar inte administrationsavgiften.)

FULL INSYN I EKONOMIN

Med koll på ekonomin får du också koll på hur assistansen kan maxas på bästa sätt! Vi tycker det är helt självklart att den assistansberättigade, eller utsedd arbetsledare, har alla redskap för att kunna fatta beslut. Vi vet att det på många andra ställen går till så att man måste fråga kontoret, och därifrån får ett ja, eller ett nej, utan vidare motivering.

FYLL I DINA TIDRAPPORTER DIGITALT

Assistenter och arbetsledare i GIL använder sig av ett webbaserat tidrapporteringssystem som heter Primass, du hittar det på Min sida. I Primass kan du också ordna med anställningsavtal, fylla i blanketter för måltidsersättning, resor och milersättning.

FÅ KOLL PÅ ASSISTANSEKONOMIN MED BUDGET

Budget är GIL:s webbaserade budget- och lönesimuleringsprogram, du hittar det på Min sida. Budgetprogrammet hjälper dig att få eller behålla kollen på assistansekonomin. Vilket utrymme finns det för att höja assistenternas löner i år? Hur mycket mer behöver du lägga undan för omkostnader för att klara resan till Barcelona i höst? Fyll i uppgifterna i programmet och se prognosen direkt.

MÅNGA RAPPORTER, TOTAL INSYN

Med GIL:s rapporter är det enkelt att få eller behålla kollen, du hittar dem i budgetprogrammet på Min sida.

  • Ekonomiska rapporten – assistansekonomin månad för månad
  • Assistanstid – antal timmar varje assistent arbetat månad för månad
  • Använda timmar – hur många assistanstimmar som använts och hur många timmar som finns kvar den aktuella avräkningsperioden.
  • Tjänstgöringsgradsrapporten – varje assistents tjänstgöringsgrad enligt anställningsavtalet och vilken tjänstgöringsgrad de borde ha baserat på hur de arbetat

Assistansersättning

Assistansersättningen per timma är samma för alla och bestäms varje år av regeringen. Assistansersättningen betalas ut direkt till den assistansanordnare du valt och av den instans som utfärdat beslutet, det vill säga kommunen eller Försäkringskassan. Din inkomst, sparade pengar eller andra tillgångar påverkar inte om du får assistans eller ej.

Assistansersättning

Omkostnader

Omkostnader kan man betala med ett särskilt bankkort (PLEO) eller pengar man i förhand fått från GIL (handkassa), när man använt pengar så skickar man in kvitton till GIL, som betalar ut pengar.

Man kan också lägga ut pengar för att sedan skicka in kvitton och få en utbetalning.

Omkostnadsmedel

lönekostnader

Kostnaderna för lönerna kan på förhand uppskattas i ett av GIL:s digitala verktyg på vår hemsida, budgetprogrammet. Hur höga löner man kan sätta beror på olika faktorer, så som vilken tid på dygnet som man är i behov av assistans (om mycket OB-tillägg ska betalas ut utöver grundlönen) och hur mycket pengar man behöver ha över till omkostnader.

Vad får assistenter i lön?