Assistans

personlig assistent anhörig

Anhörig som personlig assistent

Kan anhöriga arbeta som personlig assistent åt sitt barn eller en närstående? Svaret är ja. En viktig del av den personliga assistansen är att assistansanvändaren kan påverka assistansens utformning, exempelvis genom att välja sina assistenter. Som assistansberättigad i GIL är det du som avgör vem du vill ska arbeta hos dig. Den personliga assistenten måste vara över 18 år men kan vara en förälder, ett syskon, ett barn, en partner eller annan släkting. Anhöriga har samma anställningsvillkor som utomstående personliga assistenter.

Vara personlig assistent till sitt eget barn

Det är vanligt med anhörigassistans, en fjärdedel av all assistans utförs av nära anhöriga, men vilka de är och hur mycket de arbetar ser olika ut beroende på den assistansberättigades ålder. Nästan alla barn och unga till och med 18 år (97 %) och vuxna mellan 19 och 29 år (87 %) har minst en nära anhörig som assistent. För de mellan 30 och 45 år är motsvarande siffra 64 % och de som är 46 år eller äldre 45 %.

Yrket personlig assistent är det 13:de största i Sverige enligt Statistiska centralbyrån 2022 med 77 500 anställda i kategorin. 71 % är kvinnor. 20 % av assistenterna är nära anhöriga, uppger Försäkringskassan.

ATT VÄLJA, ELLER VÄLJA bort ANHÖRIGASSISTANS

I somliga hänseenden kan det vara en trygghet att ha anhöriga som jobbar. Många gånger är anhöriga mer benägna att ta hastigt uppkomna luckor, när ordinarie personal är sjuk eller vabbar till exempel. Många tycker att det är skönt och bekvämt att ha anhöriga som personliga assistenter, kanske främst på kvällar och helger, och på så vis bara ha familjen hemma.

Somliga vill inte alls ha anhöriga som personliga assistenter, utan kanske bara har dem anställda för att lösa nödlägen, och föredrar att ha utomstående personliga assistenter. Somliga väljer bort anhöriga helt och hållet. Kanske vill man inte blanda de nära relationerna med assistansrelationerna?

Under somliga perioder kanske det passar bättre eller sämre med anhöriga som personliga assistenter. En ungdom kanske inte är så sugen på att ha med sig faster som assistent när hen vill småhångla bakom macken. Kommer man med i hemliga klubben som äter daggmaskar om man har mamma som assistent? Som anhörig kan det också vara svårt att inte lägga sig i för att – med endast goda intentioner – skydda den assistansberättigade mot misstag. Men när man åker på solsemester när svärmor fyller 60 så kanske det är ganska praktiskt om brorsan kan hugga i och ta några pass?

Att välja sina personliga assistenter är ett hantverk. Rätt personlig assistent, oavsett om hen är anhörig eller inte, är befriande, samtidigt som assistans när det skaver kan skapa mycket stark olust som kan vara svår att greppa.