Alla nyheter
25 April 2024

LaSSe Brukarstödcenter hjälper till

GIL har varit på besök på LaSSe Brukarstödcenter. De håller till i ljusa och trevliga lokaler vid Krokslätts torg. Verksamhetsledare Michaela Sandström och rådgivaren Maria Chöler visade oss runt och berättade om verksamheten de bedriver.

Om du behöver råd eller stöd i frågor som rör exempelvis daglig verksamhet, Försäkringskassan, trassel med anpassningar och stöd i skolan eller merkostnadsersättning, så kan LaSSe Brukarstödcenter vara till god hjälp! Deras rådgivning är gratis om du bor i Västra Götalandsregionen.

tar inte över ärenden

– Vi tar inte över någons ärende – vi jobbar tillsammans! Alla har olika förutsättningar. Därför försöker vi matcha våra besökares behov och förutsättningar med våra resurser, utan att trampa över gränserna för självständighet. Märker vi att planen inte fungerar så kan vi anpassa uppgifterna och hjälpa till mer, säger rådgivaren Maria Chöler.

Maria inne på sitt kontorsrum, hon sitter vid datorn och tittar på skärmen.

Vem kan vända sig till Lasse Brukarstödcenter ?

Personer i Västra Götalandsregionen, som har fysiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar, kan vända sig till LaSSe Brukarstödcenter, för att få hjälp med olika ärenden. Oftast handlar det om frågor kopplade till Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men till viss del även civilrättsliga frågor, Försäkringskasseärenden samt ärenden kopplade till sysselsättning, exempelvis kontakt med Arbetsförmedlingen.

Michaela Sandström och Maria Chöler vid ett bord i ett konferensrum. Man sitter mittemot.

Michaela Sandström, verksamhetsledare, och Maria Chöler, rådgivare, berättar om vad LaSSe Brukarstödcenter kan hjälpa till med.

LaSSe Brukarstödcenter träffar främst personer som själva har funktionsnedsättningar, men det händer också att de hjälper anhöriga, gode män och andra professioner.

Det kostar inget och det behövs ingen remiss för att få hjälp av LaSSe Brukarstödcenter.

LaSSe Brukarstödcenters huvudkontor ligger på Krokslätts torg i Mölndal. De har även kontorsplatser i Borås, Skövde och Vänersborg som är bemannade en gång i månaden, eller oftare vid behov.

För att få anställning som rådgivare på LaSSe Brukarstödcenter ska man ha en lämplig utbildning och egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning eller vara anhörig till någon med funktionsnedsättning.

en rättighetsfråga att vara flexibel

– Det kan vara en för stor påfrestning på privatekonomin att lägga 300 kronor på en tågbiljett till Göteborg, bara för att träffa oss. Då hittar vi andra lösningar, det är en rättighetsfråga i förlängningen. Vi kan hålla digitala möten, ses på annan ort eller så gör vi hembesök, säger verksamhetsledaren och rådgivaren Michaela Sandström.

Vad kan Lasse Brukarstödcenter hjälpa till med?

LaSSe Brukarstödcenter har som mål att öka självständigheten för sina besökare. Vanliga ärenden handlar om merkostnadsersättning, sjukpenning, boendefrågor, arbete och daglig verksamhet.

Väntetiden på LaSSe Brukarstödcenter är oftast inte så lång. Inom ett par veckor brukar ärendet vara i gång i någon form.

En sak i taget hos Lasse

– En sak i taget! Somliga som kommer hit har problem med många saker samtidigt. Tillsammans gör vi då en kartläggning för att hitta vilken insats vi ska fokusera på först. När ett ärende är klart, så kan det hända att det är dags att ta tag i nästa, säger Maria Chöler.

Hur hjälper Lasse Brukarstödcenter till?

På LaSSe Brukarstödcenter jobbar man med “hjälp till självhjälp”. Man är noga med att inte ta över något ärende. Rådgivaren och besökaren jobbar istället tillsammans. Det är alltid besökaren själv som i slutänden har ansvar för sitt ärende. Hur stödet utformas är individuellt.

Ibland räcker det med ett rådgivande samtal.
Ibland blir det flera besök under en längre tid.
Vissa föredrar digitala möten, andra vill komma till kontoret.

Fotograferat genom en ruta in i ett kontorsrum. Skrivbord, skrivbordsstol och dator.

möjlighet att arbeta med sitt ärende på plats

– Vi har ett rum på kontoret som våra besökare kan låna. Där kan man sitta och arbeta självständigt med sitt ärende, samtidigt som stödet är nära. Man får samtidigt den sociala biten och ett sammanhang, säger Michaela Sandström.

Ibland följer LaSSe Brukarstödcenter med som en oberoende part till möten på vårdcentralen, skolan, socialen, arbetsförmedlingen eller kommunen. Det kan kännas tryggt att komma på möte tillsammans med någon som kan jargongen och som är van att navigera i sammanhang där det är lätt att känna sig trängd.

lasse kan följa med på möten

– Många har erfarenheter av att känna sig överkörda och missförstådda och är misstänksamma mot myndigheter. Då kan det vara skönt att ha någon från LaSSe Brukarstödcenter med sig. Vi förklarar ofta för myndigheten att vi alla har samma mål: att se över möjligheterna för den enskilda personen och finna en lösning. I bästa fall får man den insats man behöver och när den kommit igång kan vi backa, säger Maria Chöler, som jobbar som rådgivare.

Entreutrymme med whiteboardtavla, rockhängare och cafebord med stolar, växt i förgrunden. Vitt och grått är dominerande färger.

Lasse anordnar även Träffar och föreläsningar

På LaSSe Brukarstödcenter jobbar man med rådgivning en till en. Men förutom rådgivning i sakfrågor, så arrangerar LaSSe Brukarstödcenter också träffar och bjuder in till föreläsningar.

LaSSe Brukarstödcenters träffar handlar inte om att ha funktionsnedsättningar. Somliga kommer dit för att lära sig mer om ämnet för kvällen, men en del kommer mest för att de uppskattar sammanhanget och samvaron. Exempel på träffar som anordnas är Skaparverkstad och quiz-kvällar.

LaSSe Brukarstödcenter anordnar också föreläsningar ungefär en gång i månaden. Man har exempelvis haft ett projekt med föreläsningar om vardagsjuridik. Då tog man upp frågor så som: Vad gäller när du ingår ett avtal? Vad gör en begravningsbyrå? Vad gör man om man blir osams med sin hyresvärd? Vad har jag rätt till när vi skiljer oss? Projektet kallades Allas likhet inför lagen och mycket information från projektet finns sparat på en webbsida.

Dörr och skylt

träffar utan fokus på funktion

– I många sammanhang är det prat om ens funktionsnedsättning. Men när vi träffas och quizzar så lägger vi alla diagnoser åt sidan och fokuserar på att ha trevligt! Kanske kan någon gå därifrån med stärkt självförtroende och känna wow vad mycket jag kan eller klarar! säger Michaela Sandström.

Om du vill komma i kontakt med LaSSe Brukarstödcenter så kan du ringa 031 – 84 18 50 eller skicka e-post till brev@lassekoop.se.

inspirera andra

Att höra om andras resor, fritidsintressen och livssituation tror vi kan inspirera andra att se hur livet med funktionsnedsättning också kan se ut. Gör du något du vill visa andra? Hör av dig till Mattias på mattias@gil.se!