kulsmart förändringsarbete i långfinger-style

GIL:s kampanjer genom tiderna

GIL krossar fördomar sedan 1989. Schysst och proffsig personlig assistans på ett sätt som passar den enskilde bäst är förstås alltid det främsta för oss. Även om personlig assistans möjliggör mycket för många, så möter personer med funktionsnedsättning ofta på problem av olika slag. Helt i onödan! Därför tycker vi att det är viktigt att vi jobbar aktivt med frågor om tillgänglighet, bemötande och rätten till personlig assistans. Det gör vi på många sätt.

Ett av GIL:s ledord är Utmanande. Innebörden av det beskriver assistanskooperativet så här: “GIL ska vara provocerande i det offentliga rummet och ta socialpolitisk strid för samhällsförändring. GIL ska utmana befintliga lagar och regler för att nå jämlikhet och full delaktighet för alla med funktionsnedsättning.”

Här nedan hittar du en kronologisk lista och sammanfattning över de kampanjer som vi genomfört på GIL.

gil:s kampanjer genom tiderna

2000-2023

västtragik

Västtragik var en kampanj som vi tog över och förvaltade efter att upphovsmakaren och aktivisten Erik Ljungberg gått bort. Västtragiks mål var att kunna åka kollektivt oavsett funktion, varken mer eller mindre. Under denna flagg genomfördes en rad olika möten med Västtrafik, aktioner och “spårvagnskapning” och vi skrev förstås också en rad olika debattartiklar i frågan. Många förbättringar inom Göteborgs Stads kollektivtrafik har kommit till stånd genom enträget arbete, vi har jobbat med lobby – och gerillastyle. GIL har exempelvis varit starkt bidragande till att man numer kan åka fler än en person i rullstol per spårvagn. Ändå: 2023 är fortfarande 51 stycken komplett otillgängliga M29:or i rullning, vilket utgör 22 % av alla spårvagnar i Västtrafiks stall. Dessutom har Västtrafik och Göteborgs Spårvägar problem med de elektriska ramperna såväl som med attityden…

2003-2012

marschen för tillgänglighet

Marschen för tillgänglighet var en rad samtidiga demonstrationer i städer runt om i Sverige, som genomfördes årligen mellan 2003 och 2012. I Göteborg arrangerades marscherna av GIL, här samlade marschen några hundra engagerade. Utöver demonstrationerna arbetade vi för vår sak genom möten, debattartiklar och anmälningsaktioner. Marschens mål var att få en lagstiftning i Sverige som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. När man beslutade sig för att lägga ner marscherandet efter 10 år och söka andra vägar och metoder för påverkan, så hade man fortfarande inte nått målet. Bara veckor efter sista demonstrationen kom dock ett jakande beslut från riskdagen. Bristande tillgänglighet fördes in som en form av diskriminering i diskrimineringslagen 2015.

2009-2010

ALLA SKA FRAM, RESTAURANGER

Bakgrunden till GIL:s projekt Alla ska fram var den nationella handlingsplan för handikappolitiken som antogs år 2000. I den sades det att enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet skulle vara eliminerade vid utgången av år 2010. Med bara ett år kvar av genomförandeperioden så såg vi stora brister. Därför beslöt vi oss för att undersöka hur möjligheterna ser ut för att ta sig in med rullstol på krogar i Göteborg. Andra viktiga saker, som att det finns en toalett och att kunna ta sig runt i lokalen, lämnades åt sidan för det mest basala: entrén. Vi “hängde ut” dåliga ställen på en hemsida och märkte dem med en dekal, en överstruken rullstol och texten “Här kommer inte alla in” medan vi belönade bra. Resultatet av vår kampanj var att 9 av 30 restauranger som vi bashade åtgärdade hinder.

Alla ska fram

2011-2012

ALLA SKA FRAM, BUTIKER

Enligt plan- och bygglagen ska alla offentliga lokaler, däribland butiker, åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Trots ett nationellt politiskt mål om eliminerade enkla hinder 2010 så kryllade stan av dem. Som en uppföljare till vår restaurang-kampanj föregående år så fortsatte vi att undersöka tillgängligheten till butiker i Göteborg. Vi “hängde ut” dåliga ställen på en hemsida och märkte dem med en dekal, en överstruken rullstol och texten “Här kommer inte alla in”, vi skickade samtliga ett brev och utlyste möjligheten att få ett bidrag från oss på 50 000 kronor för anpassningar. Ett bidrag som ingen sökte!

Alla ska fram

2012

CP-DOCKAN

GIL lanserade en dockan för de som gullar med personer med funktionsnedsättningar. En snackis som fanns i kvällstidningar, radio, TV-soffor och nyhetsprogram i många delar av världen! GIL ville sätta fokus på hur ”omtanke” och ”snällhet” kan beskrivas som kränkande särbehandling. Vi kallar det för “fördomsfull snällhet”. Konkret kan det vara att säga “Vad kul att sådana som du också kan få komma ut!”. CP-dockan kallades ful och osmaklig, men att en docka som dreglar väckte sådan uppmärksamhet var väl bara ett bevis på att hon fyllde ett tomrum. Till och med bland dockor finns tydligen förutfattade meningar om hur man får se ut för att vara docka. CP-dockan har medverkat på utställningar, använts på föreläsningar och varit föremål för mången diskussion. En succé!

CP-dockan

2013

Independence Day

En kall dag i februari möttes göteborgare av en parad av kylskåp på Avenyn. En konstinstallation? Kylskåpen hade strajpats med citat från den episka utomjording-filmen Independence Day. “Echo one, we are closing in”. “Is there room for coexistance?”. “Sir what happens if they do become hostile?”. Citaten kan appliceras på den särroll som personer med funktionsnedsättningar får i vårt samhälle enbart genom att inte tillhöra normen. Parallellen till kylskåpen då? Miljöfarliga och tråkiga. Så tycks beslutsfattare och medmänniskor se på oss, betrakta oss.

Independence day

2014-2019

Alla ska fram, uteserveringar

Uteserveringar ska följa plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler avsnitt 3 (BBR) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet på allmänna platser (BFS 2011:5, ALM 2). Sammanfattat är budskapet i dessa: Uteserveringar ska vara tillgängliga! Men verkligheten ser annorlunda ut. 2014-2019 inventerade vi uppbyggda uteserveringar i Göteborg. På 75 % var inte rörelsehindrade välkomna. Syftet var att visa hur situationen ser ut för personer med rörelsehinder samt öppna ögonen på krögare och få till stånd en förändring.

Alla ska fram

2014

En helt vanlig CP-öl

Krogen är en av de minst tillgängliga miljöerna för människor med funktionsnedsättningar. Förutom trappsteg, trösklar och avsaknad av anpassade toaletter, så är det en miljö där man ofta blir styvmoderligt behandlad. “Får du verkligen dricka öl?”. “Du är en brandfara.”. Samtidigt har krogen alltmer blivit som ett andra vardagsrum för folk. Det är inte bara “festprissar” som går ut, utan här möts vänner och kollegor naturligt. Målet med CP-ölet var att skapa oväsen, debatt och därigenom insikt, vilket möttes av överraskande goda reaktioner. CP-ölet var gott, fanns att köpa på barer och på bolaget samt fick pris i ibland annat Guldäggsgalan och blev utnämnd till Årets glädjespridare.

CP-ölet

2014

normaldemokraterna

Normaldemokraterna var ett politiskt parti som startades på initiativ av GIL i samband med valrörelsen 2014. Normaldemokraterna ville göra funktion till en valfråga. Först och främst för att de 1.8 miljoner svenskar som lever med någon form av funktionsnedsättning förtjänar mer än tomma fraser och floskler. Att dessa frågor bara angår några få är fel. Alla berörs när man bygger samhällen som stänger ute och diskriminerar människor. I förlängningen handlar det om på vilken värdegrund vi vill bygga vårt land. Vill vi ha ett land där medborgare ses som en belastning, eller skapa ett samhälle som ser varje individ som en resurs och arbeta för att alla ska kunna maximera sin potential? Vi gjorde hela klabbet. Debattinlägg, Almedalen, valstugor samt uppmanade människor att “Rösta normalt”. Partiet kammade hem 315 röster i valet till Kommunfullmäktige. Vi fick också 8 röster i riksdagsvalet, som vi inte ställde upp i!

Normaldemokraterna

2014

CP-Parkour

CP-parkour är världens största extremsport med över en miljon mer eller mindre ofrivilliga utövare bara i Sverige. Va? Jo hela vår vardag är parkour. Att gå över gatan, handla, ta bussen till stan, gå på krogen, ta sig till barnens fotbolls-cup…, allt på grund av att vårt samhälle är så otillgängligt. Parkour är en träningsmetod där utövarna använder gator som en slags hinderbana och tar sig fram med hjälp av olika tekniker. Vi tycker att detta väl beskriver vardagen för dem som lever med en funktionsnedsättning. Vi arrangerade testa-på-möjligheter där allmänheten och politiker fick prova vanliga hinder. Vi deltog på idrottsmässor, jippon på stan, på Almedalen med mera. Vi genomför fortfarande rullstolsturer på stan med beslutsfattare, med de hinder som finns naturligt i stadsmijön.

CP-parkour
Grafik med runda former och ett foto av en parkeringsplats med bara handikapplatser.

2015

CP-trucken

En gammal polisbil som vi modifierade en smula, blev en skåpbil fullmatad med utrustning för att på nolltid kunna spreja handikapp-symbolen på en mängd parkeringsrutor. Och en kylig decembermorgon 2015 hände det, utanför Stora teatern i Göteborg så var plötsligt alla parkeringsrutor, utom en, markerade som handikapplatser. Trafikkaoset blev totalt och filmen som dokumenterade parkeringsplatskonverterarens gärning blev en viral succé. CP-trucken har varit med i TV och tidningar och på flera utställningar på museum, exempelvis Arkdes och Göteborgs Stadsmuseum.

CP-trucken

2015

Secreta

Vi startade ett fiktivt, satiriskt företag och tog fram en kollektion ganska vulgära sexhjälpmedel och en platt instruktion i stil med den du hittar i fickan vid ditt säte när du flyger. Vi ville tydliggöra att oavsett om det gäller sex, eller någon annan självklar mänsklig rättighet, så får människor i behov av assistans dagligen se sina liv reduceras ned till en mekanisk, institutionell process. Det som är meningen med livet är inte samma saker som ger rätt till personlig assistans. Istället mäts sekunder och minuter av enskilda moment ( t ex ett toabesök). Varför är det så? Av någon anledning är det vanligt att uppfatta funktionsnedsättningar som ett livslångt behov av förmynderi, omsorg och vård. Man missar det enkla faktum att personer i behov av personlig assistans i första hand är människor, inte patienter. Med samma behov och drömmar som alla andra. Vi deltog på mässor, skrev artiklar och vår kampanjfilm blev en viral succé!

Secreta

2016

P-boten

Har du också känt i alla fall ett uns av irritation när du sett någon parkera på handikapplatsen utan att där ligger ett tillstånd i rutan? Vi tog fram en gul parkeringsanmärkning att lägga i rutan, ett slags meddelande till en nonchalant eller oupplyst förare. Boten ger inga böter, men förhoppningsvis ett hjärta i halsgropen där den ligger gul, fastklämd under torkarbladet och liknar en böteslapp. Och i bästa fall ger den en tankeställare för den lappade tills när det är dags att parkera nästa gång. Under maj 2016 lanserade GIL en parkeringsanmärkning och snart blev den en viral succé! Inom loppet av dagar hade vi skickat ut tusentals parkeringsanmärkningar till människor runt om i landet som kände att denna lilla gula lapp fyllde ett behov de länge haft! Fortfarande skickar vi ut dessa parkeringsanmärkningar till aktivister runt om i landet.

P-boten

2o17

Sten is a bully

Gravljus, blommor och lappar med meddelanden till Sten låg samlade likt en minnesplats på Järntorget. Folk stannade, tittade. Några ringde tidningarna och polisen. En del skrev på Flashback och Facebook. Vad är det som har hänt? Vi frågar oss istället: varför är det inget som hänt?! Sten, alltså gatsten, är en mobbare som Göteborgs kommun låter härja fritt på våra gatan. Sten utesluter människor från samhället och orsakar olyckor – hjärnskakning, frakturer och utslagna tänder är bara några av skadorna Sten har åsamkat. Syftet var att uppmärksamma beslutsfattare och allmänhet om de problem som gatsten orsakar för personer med rullstol och på längre sikt få en förändring, en tillgängligare och tryggare gatumiljö. I samband med kampanjen släppte vi filmen “Göteborgs farligaste gator”.

Sten is a bully

2017

vad duktig du är!

Hur svårt kan det vara att köpa en paket mjölk om du har en funktionsnedsättning? Orimligt svårt ska det visa sig! I brädspelet ”Vad duktig du är!” får de som spelar uppleva frustrationen det innebär med höga trösklar, trånga passager, fördomsfulla medmänniskor och indragen assistans. Spelet är kul, på riktigt, men kritiserar också de neddragningar som kom från 2016, sprungna ur ett politiskt direktiv: assistansen ska skäras ner av statsfinansiella skäl. Detta ledde till att många förlorade sin assistans, vilket tyvärr också medförde dödsfall. I spelet pekades sittande regering ut som Mizaru, Kikazaru och Iwazaru, tre apor som inte ser, hör eller talar. Spelet såldes (slut) på bland annat Scifi-bokhandeln.

Vad duktig du är

2017

SAID BY RETARDS

I korta filmer, inspirerade av Internets alla “inspirational quotes”, citerar personer med funktionsnedsättningar inflytelserik personers dumheter. Filmerna hr sedan postats på ett Instagram-konto. @saidbyretards är Instagramkontot som vänder på begreppen. Vilka är det egentligen som är the real retards? Är det de funktionsnedsatta skådespelarna i filmen, eller de kända personer som ligger bakom de skitiga åsikterna?  Vi uppmuntrar våra följare att tänka efter, och fråga sig: Hur schysst är jag? Vem har rätt att klanka ner på någon annans färg, kön eller funktion? Och inte minst: Vem är det som är en retard egentligen?

Said by retards

2018

Retard beer

När GIL lanserade CP-ölen 2013 så blev uppståndelsen stor. CP-ölen tog sig från ölmässor, barer och Systembolagets hyllor till att bli en riktigt snackis. 2018 mötte vi öldrickarnas önskemål om nyheter och presenterade: Retard Beer. Retard Beer är en spinoff på GIL:s kampanj Said by retards, ett Instagramkonto (@saidbyretards) där personer med funktionsnedsättningar skapar buzz genom att citera världens dumheter, förpackat som klichéartade ”inspirational quotes”. Följare av kontot serveras frågan: Vem är det som är en retard egentligen? Finns 2021 fortfarande att köpa på Systembolaget.

Retard Beer

2018- ff

Lektion: funktion

I skolan, politiken och samhället i stort pågår arbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Man problematiserar och diskuterar allt från hudfärg, ursprung, religion och etnicitet till genus och jämställdhet samt sexualitet och läggning. Men en sak upplever vi hamnar i skymundan – frågorna om funktion. Därför tycker vi det är hög tid att ändra på det. GIL erbjuder en kostnadsfri föreläsning på gymnasieskolor och folkhögskolor i Göteborg med omnejd. Faktum är att det inte är så knussligt. Vi kommer också till företag och föreningar om du vill! Föreläsningen kan 2021 fortfarande bokas (0 kronor).

Boka Lektion: Funktion

2018

Alla ska fram, takbarer

2018 inventerade vi tillgängligheten till takbarer i Göteborg. Alla verkar vilja ta en öl med utsikt över stadens takåsar, men hur lätt är det att ta sig dit och fram i rullstol? Vid vår rundvandring, som gjordes tillsammans med Göteborgs-Posten, så visade det sig att bara en av fyra takbarer fungerade att besöka utan att utföra allsköns konster. Inte okej!

Alla ska fram

2019

störd stark / stört folk

Öldrickarna är ett otåligt folk. De vill gärna smaka nytt och nytt igen! Inför Öl- och whiskymässan i Göteborg 2019 lanserades ytterligare två öl. Stört Folk, folkölet, och Störd Stark, starkölet. Båda hade, liksom CP-ölen och uppföljaren Retard Beer, till syfte att påminna om att vuxna personer med funktionsnedsättning har behov som inte nämnvärt skiljer sig från någon annans. Personer med funktionsnedsättningar är i regel inga ufon (även om vi inte lämnar några garantier!). Genom en lättjefull produkt kan folk göra ett seriöst ställningstagande: Ingen ska ha andra förutsättningar till jämlikhet och delaktighet enbart på grund av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning.

Stört folk

2019

CP-fria zoner

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades en natten på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. En handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan fick nya kartor, där vissa stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Vi ville förmedla känslan av hur vi upplever staden. För oss med begränsad rörlighet finns det flera stadsdelar där vi inte är välkomna – CP-fria zoner, helt enkelt. CP-fria zoner sticker i ögonen på en del. Det vet vi. Haga sanerades, sen följde en talande tystnad från ansvarigas håll. Gatorna är rena och de CP-fria zonerna är osynliga för de flesta. Men vi med funktionsnedsättningar vet vilka platser och sammanhang vi utesluts från dagligen. CP-fria zoner försvinner inte för att man sanerar vår aktion.

CP-fria zoner

2019

fuckers who function

Fuckers Who Function är ett initiativ som vill lyfta att en funktionsnedsatt person kan vara lika mångfacetterad som vem som helst. Alla har dåliga sidor, osköna åsikter och brister. Men varje dag hamnar vi i skuggan av vår funktionsvariation. Vi antas vara en generisk grupp, utan personligheter, intressen eller drömmar – vi antas vara snälla, lite dumma och hjälplösa. Vi möts med något som vi kallar för fördomsfull snällhet. Fuckers who function vill visa att människor med funktionsnedsättningar är lika mångfacetterade som vem som helst genom att peka på att även vi kan vara riktiga as med usla åsikter. Några pestiga saker samlade vi på klistermärken och totebags. “Jag catfishar på Tinder” och “Jag gifte mig för pengarnas skull” stod det på några klistermärken, vilka var utformade som pratbubblor, lämpliga att fästa varhelst man hittar en rullstolssymbol, t ex på parkeringar och i hissar.

Fuckers who function

2020

fashion don’ts

I projektet ”Fashion Don’ts” samarbetade GIL med stylist-eliten i Sverige. Ekletisk funktionscouture skapat av återvunna material användes för att gestalta missgynnande situationer som människor med funktionsnedsättningar ofta får finna sig i. Syftet var att väcka eftertanke och få företag att ta sitt ansvar för ett inkluderande samhälle genom förbättrande åtgärder. Installationen, som visades mitt i Nordstan i Göteborg, kom därför med en motpol som uppmanade företag att ta sitt ansvar. Vi önskade att butiker genomförde en (1) konkret åtgärd under 2020. De vi kontaktade svarade att de inte ville synas med sina loggor i sammanhanget. Aj. Inte nog med att det inte blev några steg närmre målet, det blev också ett bevis på att vi fortfarande står så långt utanför samhället att det inte är oss man menar när man slänger sig med “alla” och “jämlikhet”. Också ett bevis på att vi behöver fortsätta vårt arbete. 

Fashion don’ts

2020

mon goût

Mon goût är den femte ölen i GIL:s kollektion. Mon goût uttalas ”mongu” och betyder ”min smak” på franska. Mongo är precis som CP och Retard ord som folk slänger sig med när de ska beskriva något som inte funkar eller är dåligt. Rätt träligt tycker vi, att blanda in funktionsnedsättningar och diagnoser när man pratar skit, som att en diagnos avgör om man fungerar eller inte. Nä, vi kan väl vara överens om att alla människor fungerar, fast olika. Och att det är helt okej, faktiskt rent av hela tjusningen! Så nästa gång du slänger dig med ord som mongo, då tar vi för givet att du just beställt en öl och att du genom det visar support för det faktum att vårt samhälle borde vara för alla. Ett samhälle för alla, det är nämligen just precis vår smak!

Mon goût

2020

Sveriges första rullstolsanpassade sup

Restriktioner i och med Coronapandemin gjorde att friluftsliv på hemmaplan toppade alla att-göra-listor sommaren 2020. Men det är svårt för personer med funktionsnedsättningar att kunna ta del av naturen. För de allra flesta så är berg obestigbara, promenadstråk alltför knöliga och tillgängliga båtar ett för stort och dyrt åtagande. Fritidshjälpmedel är i det närmaste omöjliga att få. De är dyra, omges av en massa föreskrifter och byråkrati och ska i princip klara ett världskrig utan repor för att kunna förskrivas. Därför utvecklade GIL en rullstolsanpassad SUP. Brädan är riktigt stabil, men har inga garantier. Det är väl klart att man ska kunna kantra även om man sitter i rullstol! På samma sätt som andra tar sina risker så får den som vill låna vår SUP kalkylera på sina!

Rullstolsanpassad SUP
Man i rullstol, gul tröja, gul fläkt, gul dokumentförstörare, strimlar toalettpapper i ökenlik miljö med kaktusar.

2020

Cripple crap wipes

Vi hittade inspiration från Coronapandemins öde toalettpappershyllor och hittade samtidigt ett sätt att ge fördomar mot personer med funktionsnedsättningar en omgång (skit). Hur då? Jo, GIL gick till sina följare och bad dem lista de vanligast förekommande fördomarna. Med listan som grund designades ett toalettpapper, som tryckte och förpackades i en kartong utsmyckad med illustrationer och text som tipsar om hur man bäst förgör fördomar. Elda upp det, strimla det eller torka dig i röven med det kanske!? GIL uppmanar folk och fans att också bli sådana som traditionellt eller kreativt krossar fördomar! Papperet såldes på Röhsska och Fotografiska.

Cripple Crap Wipes

2020-2021

det stora toalettpriset

De tillgängliga stadsmiljöerna är få. Inte minst är det problematiskt när det gäller tillgång på toaletter. De flesta människor behöver inte ringa till restaurangen, biografen eller konsertlokalen för att kolla om de har en toalett de kan använda innan de bokar biljetter eller bord. Men det är något som är vardag för många med funktionsnedsättningar. Genom att dela ut Det stora toalettpriset vill GIL inspirera fler att jobba med tillgänglighet för alla och satsa på att fixa snygga toaletter som funkar för fler.

Vinnare av Stora toalettpriset

2021

på CP-blodigt allvar

2021 firade Göteborg 400 år. I 400 år har Göteborg varit otillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Sedan kooperativet bildades 1989 har vi med svett och tårar försökt ändra på det. Nu ger vi vårt blod. Med den här kampanjen vill vi visa Göteborgs stad att vi också finns, och att vi har fått nog. Det är på blodigaste allvar för oss. Syftet med kampanjen är att staden i förlängningen ska genomföra de förändringar som behövs för att Göteborg ska vara tillgängligt för personer med rörelsehinder. Vi vill att bland annat politiker, stadsplanerare, byggherrar och arkitekter tar sitt ansvar för att göra Göteborg till en stad som vi kan ta del av på samma sätt som våra syskon, kollegor, grannar och vänner kan.

På CP-blodigt allvar

2021-2022

alla ska fram, andra långgatan

Göteborgs Stads satsning ”Ta plats” handlar om att använda stadens ytor på ett flexibelt och kreativt sätt. En del av satsningen innebär att Andra Långgatan omvandlas till vad som beskrivs som en oas och en sommargata. “Förändringen gör vi för att skapa framkomliga trottoarer och tillgängliga uteserveringar” står det på skyltar i anslutning till gatan. Dessvärre visade vår inventering att endast 1 av 5 uteserveringar är tillgängliga om man använder rullstol. 2022 gjorde GIL en uppföljning av tillgängligheten och det visade sig att en rejäl uppsträckning gjorts! Efter flera års kamp kunde vi konstatera att rullstolsburna kan dricka öl på fem av sex uteserveringar. Göteborgs stad borde tacka oss för att vi har gjort deras jobb åt dem!

Alla ska fram
Foto av artikel i GP

2021

Gnällspeakern

Otillgängliga vallokaler borde vara ett problem för alla som förespråkar demokrati. Men det finns en massa andra saker som skapar och upprätthåller onödiga skillnader mellan folk och folk. Dessvärre är det inte bättre än att brister för den med funktionsnedsättningar är så vanliga, att man enkelt kan hitta tjugo tjog saker på en dag som skulle behöva förbättras! Att uttrycka sådana brister är för många med funktionsnedsättning förenat med en rädsla för att bli avfärdad som en gnällspik. Att kalla oss för gnälliga är bara ett sätt att försöka tysta ner oss. Ingen ska skämmas över sitt gnäll utan borde istället omfamna det! Därför presenterar vi ett nytt redskap för uppmärksamhet till funktionsfrågor:  Gnällspeakern!

Gnällspeakern

2008-2022

BESLUTSFATTARE TESTAR RULLSTOL

“Jag har full förståelse för att det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att ta sig fram i rullstol på stan, men det är ju enkel grej att ändra på”, menar Anders Westgerd som är VD på GIL. Överallt utesluts personer med funktionsnedsättningar och vi hindras från att leva som andra, på grund av val som kunde se annorlunda ut. Det är inte enbart funktionsnedsättningar i sig som hindrar utan i allra högsta grad bristen på åtgärder från politiker, stadsplanerare, fastighetsägare och andra beslutsfattare och möjliggörare i Göteborg, och andra kommuner. Genom att erbjuda inflytelserika personer att testa på att köra rullstol i stadsmiljö hoppas GIL på nya erfarenheter som i förlängningen ska leda till en mer användbar stad för personer med rörelsehinder.

Beslutsfattare testar rullstol

2022

retard gin

”Orange in both color and taste.” står det på baksidan av flaskan, ett lättsmält budskap som går hem hos de flesta. Men etikettens framsida är för många både svårsmält och oväntad. I ett hav av rosa sommarblommor står en tjej med funktionsnedsättning och jämte henne citatet: ”Believe you can and you’re halfway there”. En riktig floskel. Istället för tomt snack tycker GIL att samhället har en skyldighet att se till att personer med funktionsnedsättningar får de förutsättningar som krävs för att delta fullt ut, utan att någon slags ”inre övertygelse” ska vara vad som avgör om man kan, eller inte. Det svåraste med att leva med en funktionsnedsättning är inte att behöva hjälp med att gå på toaletten. Det svåraste är att inte räknas med.

Retard Gin

2022

Världens första höj- och sänkbara arkadspel

På GIL hade vi redan schyssta lokaler. Men nu är det ännu roligare att svänga inom kontoret för att lämna papper, snacka med någon av resurserna eller ta en kaffe! Nu finns världens första höj- och sänkbara arkadspel (tror vi) på kontoret i Göteborg! Jo, serru, vi har en fristad här. Vi vill att våra assistansberättigade och anställda ska våga och vilja mer. Oavsett aktivitet kan det vara svårt för den med funktionsnedsättning att våga ta plats för att hitta ett sätt att delta på. Genom vårt höj- och sänkbara arkadspel hoppas vi att fler ska våga utforska spelandet och kanske hitta ett sätt där man själv eller tillsammans med andra kan skjuta ner lite monster när lusten faller på.

Arkadspelet

2022

empire störd building

Har du någon gång undrat hur långt GIL:s VD Anders Westgerd är beredd att gå för tillgänglighet? Det här är nog i alla fall så högt upp han kan komma! Under en av sommarens hetaste dagar satt Anders nästan nio timmar i sträck längst upp i ett 7 meter högt torn i centrala Göteborg. Den här gången kom budskapet från ovan. Genom ett högt torn ville vi lyfta blicken mot personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet kan tydligen ta en till nästan vilken plats som helst. Det är sällan själva det praktiska som är för svårt. Det är något annat som saknas när en rullstolsburen person kan ta sig upp i ett torn som detta, men samtidigt hindras av en hög tröskel och en tung dörr till en glasögonbutik på en av Göteborgs främsta shoppinggator (yes Specsavers, thats you!)!

Empire Störd Building
Stadsmiljö med människor och bilar och saluhall i bakgrunden. En man sitter i rullstol i ett högt torn.

2022

Funkotopia & Ramp-gate

Under Bokmässan i Göteborg 2022 besökte drygt 82 000 personer mässan. GIL medverkade med egen monter och det nya seriemagasinet Funkotopia. Tio av Sveriges främsta tecknare medverkade med serier av funktionsvarierande kvalitet, många på temat fördomar och otillgänglighet. Och vad skoj vi hade! Sååå många bra och viktiga samtal. Men så var det ju ett samtal som aldrig blev av; det som Anders Westgerd skulle hålla. Temat var saker som upprinnelsen till boken, bland annat otillgänglighet. Men han kom inte upp på scen, på grund av *trumvirvel* otillgänglighet. Rampen blev inte klar innan talartiden var slut…

Funkotopia

2023

Alla ska fram – uteserveringsbeefen

På GIL började vi engagera oss i otillgängliga uteserveringar för ca 10 år sedan. Under åren har vi skickat in måååånga anmälningar till Göteborgs stad. Nu äntligen börjar staden engagera sig i framkomlighet och tillgänglighet! I media klagar krögare över nya hårdare regler, men sanningen är att det är samma regler som gällt väldigt länge – bara det att ingen brytt sig om dem!

Alla ska fram

2023

Domstolen

GIL:s senaste awareness-kampanj kallas ”Domstolen”, och berör den utbredda uppfattning i samhället, att ett liv i rullstol inte är värt att leva.

”Jag dör hellre än hamnar i rullstol”, den meningen har de flesta hört. Eller tänkt. Eller kanske till och med sagt själva. Som att ett liv i rullstol skulle vara lika med en dödsdom.

Domstolen

2023

Stunt och strunt

Vi jobbar ständigt med att förändra synen på människor med funktionsnedsättningar. Där har vi många parallella spår och metoder. Ibland är vi seriösa. Men ibland tror vi att stunt och strunt fungerar bäst. Med start hösten 2023 släpptes korta filmer på Tiktok, Instagram och Youtube. De är oftast allmänt oseriösa och åskådliggör framsidor och baksidor av att sitta i rullstol.

Stunt och strunt

GIL krossar fördomar sedan 1989

Behind the scenes-bild från filminspelning. Greenscreen, videografer och kameror, en person ligger på golvet i rullstol.

19 January 2024

Stunt och strunt

Ibland är vi seriösa. Men ibland tror vi att stunt och strunt fungerar bäst.

En likkista och en rullstol i kombination.

5 June 2023

Domstolen

“Jag dör hellre än hamnar i rullstol”, den meningen har de flesta hört. Eller tänkt. Eller kanske till och med sagt själva. Som att ett liv i rullstol skulle vara lika med en dödsdom.

Anders Westgerd i rullstol, suppleant i Avenyföreningen och handläggare från kommunen samt reporter från GP utanför uteservering på Avenyn.

25 April 2023

Alla ska fram – Beef

GIL undersöker tillgängligheten under parollen Alla ska fram. Här sammanfattar vi beefen om tillgänglighet till uteserveringar 2023.

Anders Westgerd utanför otillgänglig leksaksaffär i Halmstad.

12 December 2022

Alla ska fram – Halland

GIL undersöker tillgängligheten under parollen Alla ska fram. Här är några texter från besök i Halland.

29 September 2022

Funkotopia & Ramp-gate

Tio av Sveriges främsta serietecknare tar ett kalsonggrepp om funktionsfrågan. En bok med bottennapp från fördomarnas smutsvatten. Och så historien om “årets snackis” på Bokmässan 2022!

Stadsmiljö med saluhalli bakgrunden. I förgrunden ett torn av stål och en man längst upp.

19 August 2022

Empire Störd Building

I nio timmar satt han i ett torn i hetaste augusti. Den här gången kom budskapet från ovan. Genom ett högt torn ville vi lyfta blicken mot personer med funktionsnedsättning.

Anders Westgerd och Annasara Perslow i rullstolar i centrala Göteborg

27 April 2022

Beslutsfattare testar rullstol

“Jag har full förståelse för att det kan vara svårt att föreställa sig hur det är ta sig fram i rullstol på stan, men det är ju en enkel grej att ändra på!” menar Anders Westgerd, VD på GIL, när han visar beslutsfattare hur det är att köra rullstol på stan.

Ginflaska och apelsiner mot orange bakgrund, text

1 April 2022

Retard Gin

Retard Gin är en stärkande nyhet för alla som är lite bakom. Senaste nytt i baren från GIL.

14 December 2021

Det stora toalettpriset

Den 19:e november infaller Världstoalettdagen som uppmärksammar att 2.5 miljarder människor inte har tillgång till toalett. I Sverige är detta inget större problem – om du inte råkar ha en funktionsnedsättning.

Grafik, en Opel Kapitän med en gigantisk högtalare på taket, rött, svart och vitt

8 October 2021

Gnällspeakern

När vi kräver vår rätt så avfärdas det ofta som gnäll. Men istället för att deppa ihop över det har vi valt att upphöja gnället till en samhällsförändrande kraft och ta det på det allvar det förtjänar!

6 July 2021

Alla ska fram – Andra Långgatan edition

En tillgänglighetsundersökning av Andra Långgatan visar att endast 1 av 5 uteserveringar är tillgängliga om man använder rullstol.

Tre svartklädda personer i rullstol håller med allvarsam min upp varsin påse med blod.

31 May 2021

På CP-blodigt allvar

I 400 år har Göteborg varit otillgängligt för oss. Sedan 1989 har vi med svett och tårar försökt ändra på det. Nu ger vi vårt blod.

Toalettpapper, kartong, yxa och köttyxa

19 October 2020

Cripple Crap Wipes

Alla med funktionsnedsättning vet att fördomar är skit. GIL gick till sina följare och bad dem lista de vanligaste fördomarna. Med listan som grund designades toapapper. Nu uppmanar GIL folk och fans att bli sådana som krossar fördomar.

Person i rullstol på anpassad SUP, paddlar i småbåtshamn.

24 August 2020

Första rullstolsanpassade SUP:en

Europas första rullstolsanpassade SUP är framtagen av GIL och finns till gratis utlån i Vättlefjäll.

3 April 2020

Mon goût

Nästa gång du slänger dig med ord som mongo, då tar vi för givet att du just beställt en öl och att du genom det visar support för det faktum att vårt samhälle borde vara för alla.

Rullstol nedanför trappa, del av installation.

28 February 2020

Fashion don’ts

Ekletisk funktionscouture för att gestalta missgynnande situationer som människor med funktionsnedsättningar ofta får finna sig i. Syftet är att väcka eftertanke och få företag att ta sitt ansvar och sätta nya trender för ett inkluderande samhälle.

Klisterdekal med text: Jag pissar ner offentliga toaletter

31 October 2019

Fuckers who function

Fuckers Who Function är ett initiativ som vill lyfta att en funktionsnedsatt person kan vara lika mångfacetterad som vem som helst. Alla har dåliga sidor, osköna åsikter och brister.

5 July 2019

Alla ska fram

Att kunna ta sig fram, in, ut, upp och ner överallt är en självklarhet för alla. Men inte för den som sitter i rullstol. Som ett led i att förbättra tillgängligheten arbetar GIL med projektet ”Alla ska fram”.

Anders Westgerd framför stadskarta som visar Göteborgs CP-fria zoner.

26 May 2019

CP-fria zoner

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades på gatorna i centrala Göteborg. Bakom aktionen stod GIL. För oss med begränsad rörlighet finns det stadsdelar där vi inte är välkomna – CP-fria zoner, helt enkelt.

18 April 2019

Störd Stark

Störd Stark som lanserades 2019, har liksom CP-ölen och Retard Beer, till syfte att påminna om att vuxna personer med funktionsnedsättning har behov som inte skiljer sig nämnvärt från någon annans. Personer med funktionsnedsättningar är i regel inga ufon, även om vi inte lämnar några garantier.