Alla nyheter
23 May 2024

Socialtjänstministern på besök

Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M) var på besök hos GIL förra veckan. Hon har ett omfattande ansvar för exempelvis personlig assistans, socialtjänst och äldreomsorg. Under mötet diskuterade vi flera problematiska områden inom assistansen just nu, exempelvis den låga uppräkningen av assistansersättningen och att det inte utgår någon ersättning när den assistansberättigade är på sjukhus eller avlider, vilket kan leda till oerhörda kostnader för assistansanordnare. Assistansersättningen behöver höjas avsevärt. Den statliga assistansersättningen på 332,60 kronor per timma är minst 40 kronor för låg!

Victoria Seeman, politiskt sakkunnig hos Waltersson Grönvall och GIL:s VD Anders Westgerd, ledningsgruppen, ordförande i styrelsen Lars Enqvist samt flera andra representanter från styrelsen medverkade på mötet. GIL framförde upprepat ett krav på en betydligt förstärkt assistansersättning. En indexering av ersättningen diskuterades, Camilla Waltersson Grönvall såg att det skulle underlätta och förbättra förutsägbarheten.

– Något måste hända 2025! Man kan inte presentera sådana här uppräkningar om man säger att man värnar om assistansen! sa Anders Westgerd och avsåg höjningarna som gjorts de senaste åren.

– Bilden är samstämmig, alla organisationer jag pratat med säger samma sak. Jag är medveten om att den ekonomiska situationen är akut. Vi sitter i dialog med finansdepartementet. Min förhoppning är att det ska komma att se helt annorlunda ut, sa Camilla Waltersson Grönwall.

Människor som deltar i ett lopp, en person sitter i sulky, som körs av en personlig assistent

Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M) var på besök på GIL:s kontor den 14 maj 2024

Camilla var omedveten om problemet med ofinansierade assistanskostnader under sjukhusvistelser. Hon tyckte spontant att det behövdes ett regelverk om ersättning och att det inte ska göras en avvägning i varje situation, eftersom det inte är varken rättssäkert eller jämlikt. Hon kunde också se att det finns en stor osäkerhet och otrygghet att vara assistent med nuvarande situation. Vi gick också igenom de ekonomiska konsekvenserna för assistansanordnare när någon går bort, med fortsatta personalkostnader hela uppsägningstiden.

Camilla Waltersson Grönvall nämnde utredningen om huvudmannaskapet, som varit ute på remiss. Många har återkommit med synpunkter, nu fortsätter arbetet på departementet. Man har bland annat funderingar på hur de som idag har assistansbeslut från kommunen ska kunna flyttas till Försäkringskassan på ett rättssäkert sätt.

Camilla Waltersson Grönvall samt Victoria Seeman vid konferensbord, huvud i förgrunden, muntra uttryck.

Camilla Waltersson Grönvall & Victoria Seeman

Konferensrum, man i elrullstol vid bord, laptop framför sig, kakfat i förgrunden.

Erik Byström, del av styrelsen i GIL

Camilla Waltersson Grönvall samt Victoria Seeman vid konferensbord, fika i förgrunden, allvarliga blickar.

Socialtjänstminister samt politiskt sakkunnig

svåra Problem med för låg assistansersättning

Här förklarar vi några konsekvenser av att assistansersättningen inte räknats upp i samma takt som märket förhandlats fram. Det har under flera år skapats en obalans mellan kostnader och ersättning inom personlig assistans. “Märket” refererar till de löneökningar som förhandlas fram på arbetsmarknaden och som sedan används som en riktlinje för löneutvecklingen.

 • När assistansersättningen inte ökar i takt med lönerna, så ökar kostnaderna för assistansanordnare eftersom de måste betala högre löner utan att få motsvarande ökning i ersättning. Detta kan leda till att assistansanordnare får svårt att täcka sina kostnader.
 • Med begränsade resurser kan assistansanordnare tvingas att sänka kvaliteten i verksamheten, exempelvis genom att dra ner på personalmöten, arbetsledning och utbildning. I värsta fall kan assistansanordnare behöva lägga ner sin verksamhet om de inte får ekonomin att gå ihop.
 • Om assistansersättningen inte räcker till för att ge konkurrenskraftiga löner och tillräckligt stöd på jobbet, så kan det leda till att det blir svårt att rekrytera. Det kan också påverka personalens motivation och arbetsmiljö negativt.
 • Om assistansersättningen inte följer löneutvecklingen kan det leda till att personer med funktionsnedsättning får sämre stöd och möjligheter jämfört med andra grupper i samhället, vilket strider mot principerna om jämlikhet och rättvisa.

Den som vill läsa på lite om problematiken med den låga assistansersättningen kan läsa mer:

Att höja ersättningen för personlig assistans gynnar hela samhället | SKR

Patrik Silverudd, Vårdföretagarna – ”Vi ville krossa myten om att personlig assistans är dyrt” (assistanskoll.se)

GIL:s ordförande Lars Enqvist upprepade kravet på en förhöjd assistansersättning för bibehållen kvalitet

ingen ersättning vid sjukhusvistelser

Ett annat problem med assistansersättningen, som vi diskuterade med Camilla Waltersson Grönvall, är relaterat till när den assistansberättigade hamnar på sjukhus.

 • När den assistansberättigade är inlagd på sjukhus får assistansanordnaren ingen ersättning för de timmar som annars skulle ha utförts som personlig assistans. Detta skapar en inkomstförlust för anordnaren.
 • Trots att ingen ersättning erhålls, kräver kollektivavtalet att assistenterna ska få lön. Detta innebär att assistansanordnaren har lönekostnader utan motsvarande intäkter.
 • Samma sak gäller när den assistansberättigade avlider. Ersättningen från Försäkringskassan upphör omedelbart, men kollektivavtalet kräver att assistenterna får lön hela uppsägningstiden.
 • En större assistentgrupp och en längre vistelse på sjukhus kan innebära flera hundra tusen kronor i ofinansierade kostnader för assistansanordnare.
 • Många vårdgivare uppskattar när assistenterna kan fortsätta sitt arbete för den assistansberättigade även på sjukhuset. I somliga fall kan man komma överens med vårdgivaren om att denne ska ta kostnaden för att assistenterna ska vara tillgängliga även under sjukhusvistelse, men detta är helt oreglerat och godtyckligt.
 • Om en assistentgrupp sägs upp under den assistansberättigades sjukhusvistelse, så kan det bli svårt för den assistansberättigade att återvända hem när hen är frisk. Kanske har en eller flera i gruppen redan hittat nytt arbete? Det finns risk att man behöver förlänga sjukhusvistelsen i onödan. Avbrott i assistansen, eller hot om det, leder till försämrad livskvalitet och ökad stress för den som har behov av assistenter. Kanske dröjer man med att söka vård, eller åker hem innan man egentligen är redo, för att inte riskera att mista sina assistenter?
 • Somliga får beslut från Försäkringskassan som medger personlig assistans under sjukhusvistelse i upp till fyra veckor. Tidsgränsen är underlig. Om man gjort en bedömning att den assitansberättigade har behov av sina personliga assistenter, även då hen vårdas på sjukhus, så ändras inte det behovet efter fyra veckor. Antingen borde man ha rätt till assistans på sjukhus, eller inte.

Anders Westgerd förklarar situationen.

Allvarligt läge diskuteras.

Tack och hej, på återseende.

B-lag inom assistansen

Vi står inför en situation där vi riskerar att få ett B-lag. Personer med funktionsnedsättningar som är svåra eller progressiva och som kan förväntas leda till sjukhusvistelser samt personer som är äldre och därmed kan antas få mer behov av vård på sjukhus, eller i värsta fall dö, kan få det svårt att hitta en assistansanordnare som är villiga att ta emot dem som medlemmar eller kunder, eftersom de också kommer att sammankopplas med höga risker för kostnader som ingen täcker. Även att ta sig an en assistans som riskerar att bli kostsam på grund av det finns stort behov av handledning och utbildning behövs, kan komma att bli något som en assistansanordnare måste undvika.

Mer från GIL

5 June 2024

2024 års stipendiater utsedda

Stiftelsen till Rolf Bergfors minne utsåg 2024 två stipendiater.

24 May 2024

Domstolen på GCPCC

Förra veckan medverkade GIL, Anders Westgerd och konstverket Domstolen på en konferens på Svenska Mässan om personcentrerad vård. Nu letar vi efter en ny destination för Domstolen!

Parkmiljö, del av utomhuslopp, flicka i sulky och assistenter springer mot kameran med glädjeuttryck

23 May 2024

Team GIL på Specialvarvet

Så var det äääntligen dags för Team GIL att köra Specialvarvet. Det var så roligt att vi redan bestämt oss för att göra det igen!

Mattias Loveson, står vid havet och pratar i telefon, han ser glad ut.

22 May 2024

Ta en glass med Mattias!

Ring Mattias om du är nyfiken på om GIL skulle kunna vara något för dig och din personliga assistans. Möts där det passar dig, kanske i glasskiosken?!

Ett konferensrum, mycket trä och sittplatser i trappa. Man i rullstol i vänsterhörnet.

6 May 2024

Besök på World of Volvo

Vi besökte nyöppnade World of Volvo, som ligger granne med vårt kontor i Göteborg. Hur väl har man lyckats med tillgängligheten?

25 April 2024

LaSSe Brukarstödcenter hjälper till

Häng med på besök hos LaSSe Brukarstödcenter, som hjälper till med råd och stöd runt t ex Socialtjänstlagen och LSS.

Bild snett från ovan i simhall, en kille simmar ryggsim.

17 April 2024

Gustaw simmar för guld

Kan man ha guld som fritidsintresse, så är det just vad Gustaw har! En del av guldet har han kammat hem på parasim-tävlingar.

Person i målarverkstad, glad, sitter i elrullstol, suddig arm och ansikte i förgrunden.

22 March 2024

Alice i kreativa verkstan

Vi hänger med Alice en vanlig fredag på dagliga verksamheten. På schemat står Kreativ verkstad. Alice gör färdigt sin rymliga röda skål för godis!

Anders Westgerd på Kungstorget i Uddevalla.

21 March 2024

Tillgänglighetstest i Uddevalla

GIL kollar in tillgängligheten i centrala Uddevalla. En bit kvar att gå, konstaterar Anders Westgerd, som hoppas att fastighetsägarna agerar.

Inne på skytteförening, plats för flera skyttar, vid en plats sitter Erica i permobil, siktar.

18 January 2024

Med sikte på OS

Luftgevärsskytte är en sport som passar många! Erica Alexiusson använder permobil och skjuter sittande med stöd. Hon tränar på Öckerö Skytteförening och siktar på att tävla inom parasport.

Anders i rullstol, inramat toalettpris på Drakens toalett, utsikt anas.

12 December 2023

Det stora toalettpriset 2023

19 november betyder FN:s Världstoalettdag! För oss på GIL är det en av årets stora dagar, eftersom vi då delar ut Stora toalettpriset till schyssta anpassade toaletter. I år går priset till Brasserie Draken.

Hisham framför sitt staffli, med en pensel i munnen.

8 November 2023

Hisham målar med munnen

Hans föräldrar försökte hjälpa honom att hitta något att göra. En bok om en munmålare, som också dykt och brutit nacken, blev startskottet för hans måleri.